Til hovedinnhold
Fullt

Surfecamp i Norge, Danmark og Portugal. Backpacking i Europa. Ski og snowboard med sesongkort i Trysilfjellet. Railpark på skolen. Kiting, juving, rafting, klatring, sykling og mye mer!

Vi bru­ker tid på plan­leg­ging av turene vi skal på, fordi vi skal reise sik­kert, og ha med oss noen tanker om miljøhensyn og økonomi. Plan­leg­ging og rei­ser fore­går felles eller i små grup­per. På noen av turene kom­bi­nerer vi rei­sing og eks­trem­s­port, for eksem­pel sur­fing. En viktig del av læringen foregår i etterkant av turene. Vi evaluerer, deler erfaringer og bruker tid på dokumentasjon av linjas aktiviteter gjennom foto og film.

Vi har to hovedtemaer på linja:
1. Reisevirksomhet/backpacking
2. Ekstremsport

 

Backpacking/studieturer

 

Ekstremsport

På Backpacker/Ekstremsport får du prøve flere ulike ekstremsportaktiviteter. Aktivitetene følger årstidene. På høsten er det fokus på ulike vannaktiviteterog gjennom vinteren utvikler vi ferdighetene på snø. Surf er et tema både høst og vår.

Du får grunnleggende opplæring i utstyr, teknikk og sikkerhetav skolens lærere, og innleide profesjonelle instruktører.

På linja får du utfordre deg selvmed utgangspunkt i ditt nivå i de forskjellige aktivitetene.

 

Emner

I tillegg får du innføring og opplæring i en rekke andre aktiviteter i løpet av året.

For å være en god Backpacker/Ekstremsportelev er eventyrlyst, pågangsmot og et ønske om å oppleve spennende aktiviteter er viktig. Ingen forkunnskap er nødvendig.

Dette vil du lære

 • Reise, bo og leve enkelt og billig på tur
 • Finne transport og overnattingsmuligheter
 • Samarbeid med alle slags mennesker
 • Organisere økonomi på tur
 • Bli mer selvstendig og trygg på deg selv
 • Ferdigheter på snøbrett/ski både i park og frikjøring
 • Surfing
 • Kiting på snø
 • Du vil bli trygg i vann ved bruk av river- og wakeboard, samt gjennom rafting og juving

Våre forventninger til deg

På Backpacker/Ekstremsport forventer vi at du har lyst til å være med på eventyr og opplevelser, være med å prøve nye aktiviteter og idretter og være med på å skape et godt klassemiljø slik at det blir en herlig gjeng som reiser på turer og opplever ting sammen. Viktige egenskaper hos en backpacker er:

 • Engasjement
 • Nysgjerrighet
 • Ærlighet
 • Arbeidsinnsats
 • Innsatsvilje
 • Samarbeidsvilje
 • Eventyrlyst
 • Ansvarlighet

Backpacking i Norden

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 1 uke

Måltider pr dag inkludert: 3

Tur i mindre grupper basert på økonomisk transport og couchsurfing. Gruppene planlegger og gjennomfører en reise i de nordiske landene.

Interrail Europa

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 2 uker

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi reiser delvis sammen og delvis i mindre grupper 2 uker på Interrail i Europa. Elevene planlegger selv hvor de vil dra utifra budsjettet, men målet vårt er å se og oppleve så mange land som mulig utifra tidsramme og budsjett. Elevene vil lære å planlegge og gjennomføre turen på ekte backpackervis. 

Norgestur vannsport

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 1 uke

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi drar på roadtrip i Norge. Det blir wakeboard, rafting i sjoa og juving. Vi får sett fjell og fjorder og koser oss masse på tur!

Portugal/Spania

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 2 uker

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi reiser i mindre grupper og ender opp sammen på surfecamp i Portugal. Vi rei­ser med buss, tog, fly og mini­buss, og over­nat­ter på back­packer­vis i ung­doms­her­ber­ger, på rime­lige pen­sjo­na­ter, via couchsurfing eller på hotell. Elevene er selv med og planlegger hvor de vil dra innenfor rammen av tid og budsjett. 

Surfcamp Danmark

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 1 uke

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi drar til Cold Hawaii, Klitmøller, kjent som en av nord Europas beste surf, kite og windsurf spotter. Der blir det en uke med surfing, kiting og sosiale aktiviteter på kveldstid. Vi leier et helt hus som vi bor i og lager mat i. 

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

I tillegg til alle linjeturene, har vi en felles tur til Glitterheim i Jotunheimen andre skoleuka. Her går vi på toppturer, samles i peisestua på kveldene, spiser tradisjonsmat og blir raskt bedre kjent.

Kristian Wessel Finstad

Inspektør og lærer

Bak­grunn/Utdanning: Fag­læ­rer­ut­dan­ning i idrett/kroppsøving, Friluftsliv årsstudium, Veiledningspedagogikk, Administrasjon og ledelse, Verdibasert endringsledelse. Har vært linjelærer på Backpaker og Friluftsliv. Undervist Norwegian. Spil­ler og tre­ner­er­fa­ring fra Elve­rum Hånd­ball Her­rer. Skoleledererfaring fra grunnskolen. Ansvar for Summercamp. 

Epost: kristian.finstad@elverumfhs.no
Telefon: 99012110

Halvor Halset Thorsnes

Lærer

Bakgrunn: Faglærerutdanning i musikk ved høgskolen i Hedmark. Tar ved siden av folkehøgskolejobben master i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Engasjert i friluftsliv. Svært aktiv i freeski og i vannsport over mange år.

Epost: halvor.thorsnes@elverumfhs.no
Telefon: 48608536

Vår timeplan justeres hvert år. Eksempelet du ser er fra høsten 2018. 

Last ned timeplan som pdf ↓

Eksempelkalender for en fotoelev høsten 2018.

Last ned årsplan som pdf ↓

Vi har over 30 valgfag hvert skoleår, og du velger fag for ett semester av gangen. På den måten får du prøvd mer, og kan fordype deg i forskjellige fag før og etter jul.

Du har minst 55 timer valgfag pr. semester, men kan velge så mange du orker og får plass til på timeplanen.

Aksjonsforskning

Du får være med å skape tiltak som gjør skolen mer bærekraftig.

Årbok

Vi jobber som en redaksjon, og setter sammen tidenes beste minne fra folkehøgskoleåret: ÅRBOKA!

Band

Vi danner ulike band og øver på samspill. I løpet av året arrangerer vi åpen scene på skolen, hvor Band valgfag er verter. I tillegg blir det enkelte andre konserter og opptredener.

Dans

Tek­nikk, styrke, beve­ge­lig­het, musikk­bruk og spennende koreo­grafi. Du vil møte ulike danse­sti­ler som blant annet funk, hiphop, musikaldans, latinamerikansk, moderne, ballett og kreativ dans.

Diskusjonsforum

Vi dis­ku­te­rer aktu­elle temaer i varie­rte gruppe­r. Du får øvelse i å argu­men­tere sak­lig for dine syns­punk­ter og må ta stil­ling til vans­ke­lige temaer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vå

Djembe

Du får innføring i basis spilleteknikk på Djembe – en afrikansk tromme. Vi spiller enkle afrikanske sanger, som vi setter både rytme og litt dans til. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Filmklubb

Vi ser film fra ulike sjan­gere, ulike regis­sø­rer og med ulike meto­der. Mange av fil­mene er et «must» å se, men det er også åpent for dine ønske­fil­mer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Fotball

Vi vektlegger høy aktivitet gjennom spillrelaterte øvelser, noe individuell teknikk og spill mot to mål.

Foto

Du lærer å ta bedre bil­der. Vi går gjen­nom kom­po­si­sjons­te­ori og bilde­for­mid­ling, og du får opp­ga­ver som skal gjelpe deg å bli en bedre foto­graf. Du trenger ikke erfaring, men et kamera.

Friluftsliv

Vi drar på over­nat­tings­tu­rer i lavvo, telt, gapahuk, snøhule eller ligger ute under åpen himmel.

Gitar

Vi jobber akus­tisk, og deler oss i grup­per etter nivå og erfa­ring. Du må jobbe mye selv­sten­dig, øve og dis­po­nere egen gitar. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Glassfusing

Vi designer og skjærer glassarbeider som nøkkelringer, vindus­oppheng, fat og smykker.

Hobbygruppe

Vi bruker papp, papir og serviett-decoupage til å lage diverse kort, kalender, scrapbookalbum, esker og fat.

Jakt og fiske

Vi observerer eller deltar på ulike typer jakt og du får innføring i våpenhåndtering.

Keramikk

Vi jobber på skolens keramikkverksted, og her får du eksperimentere og lære ulike framstil­lingsteknikker innenfor leire og overflatebehandling med begitning og glasur.

Kickboksing

Vi kombinerer grunn­leg­gende tek­nikker og styrke­tre­ning. Læreren er verdensmes­ter i kick­bok­sing.

Klatring

Grunn­leg­gende inn­fø­ring i klat­ring og buld­ring. Vi job­ber med sik­ring og klatreteknikk.

Knivmaking

Vi lager skaft og slire til egen kniv. Lag en tradisjonell brukskniv eller en mer personlig utformet kniv.

Kompis

KOMPIS er for deg som vil hjelpe unge enslige flyktninger gjennom felles aktiviteter – både på og utenfor skolen. Du blir kurset av Røde Kors i god integrering, og får førstehjelpskurs.

Kor

Du lærer om stemme­bruk og stemme­opp­var­ming, og synger med den stemmen du har.

Leksehjelp

Norske og utenlandske elever samarbeider for å utvikle og forbedre den norske språkforståelsen og øke ordforrådet.

Manus

Sang­teks­ter, dikt, kåse­rier, pro­lo­ger, even­tyr, lime­rick. Du er den aktive skri­ben­ten.

Moro med Marius

Vi øver balanse, koordinasjon og spenst gjennom turnlek. Turnhallen har trampoline, skumgrop og mange andre apparater. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Musikklytting

Vi hører på musikk, dis­ku­te­rer den og pre­sen­te­rer vår egen favo­ritt­mu­sikk.

Mørkerom

Vi bru­ker ana­loge kame­raer med sort/hvitt-film og du får inn­fø­ring i fremkalling med kje­mi­ka­lier, film og foto­pa­pir i mørkerom. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Piano

Du lærer å spille piano basert på besifrings-spill og akkord­te­ori. Du får gruppe­un­der­vis­ning, men det må beregnes mye egenøving. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Pilates

Pilates er både styrketrening og bevegelighetstrening. Metoden fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet – ikke mange repetisjoner, men i stedet et utvalg øvelser ved hjelp av konsentrasjon og kontroll.

Selvberging

Vi sår, høster, sylter og safter gjennom skoleåret. I tillegg baker vi, parterer girs og foredler mat til bruk på skolen på forskjellige måter.

Ski/Snowboard

Du får inn­fø­ring i sving­tek­nikk, løs­s­nø- og park­kjø­ring. Undervisningen foregår i Trysil­fjellet. Faget koster fra kr 2000. Dette er for å dekke heiskort. Du kan kjøpe rabattert sesongkort.

Strikking

Vi strik­ker luer, skjerf, hals, panne­bånd, vot­ter, tovede sok­ker og puls­var­mere. Du kan strikke til eget bruk eller lager fine gaver.

Styrketrening

Generell styrketrening i gruppe der du bruker din egen kropp til å trene de viktigste muskelgruppene. Du blir veiledet og pushet til du ikke orker mer - og så må du ta ti repetisjoner til...!

Teater

Gjennom morsomme teater- og improvisasjonsøvelser skal vi trene opp samspill, kreativitet og konsentrasjon, som skal gjøre oss bedre rustet til vår avsluttende teateroppsetning.

Tegning og maling

Det legges vekt på grunnleggende ferdigheter i tegning og maling gjennom kreativt arbeid og personlig uttrykk.

Utholdenhetstrening

Farts­lek og inter­vall­tre­ning, spenst– og hur­tig­hets­tre­ning. Vi varierer med bruk av svømmehall og langrennski.

Videoproduksjon

Du lærer å ta opp og redigere film gjen­nom opp­ga­ver og pro­sjek­ter der vi leker med kamera og klipping.

Yoga

Klassisk Yoga i rolig tempo med ulike øvelser for å øke energi, velvære og konsentrasjon. Timene vil veksle mellom liggende/sittende øvelser, stående øvelser og massasje/avspenning.

Zumba

Du får brukt hele kroppen med enkle trinn til latinamerikanske rytmer som gir både god stemning og masse energi. Timen vil inneholde ulike dansestiler som bl.a merengue, cumbia, salsa og reggaeton.

På Elverum folkehøgskole velger du én av våre ni forskjellige linjer. Vi har over 30 valgfag hvert år, og du plukker de fagene du vil utforske eller videreutvikle deg i. Resultatet er et utfordrende år – som du deler med 130 andre!

Linjer ved skolen

Les mer om skolen

Fra kr 134 400,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på gangen
 • Norsk Sangbok
 • Reiseforsikring (på skolens rieser)
 • Studietur: Glitterheim
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Backpacking i Norden
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Interrail Europa
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Norgestur vannsport
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Portugal/Spania
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Surfcamp Danmark
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 134 400,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 134 400,-
(13 440,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

Dette utstyret får du låne av skolen

Du får sesongkort i Trysilfjellet, som kan brukes fritt også utenfor undervisningen.

Skolen har egen railpark for brett og ski, med et stort utvalg elementer for ulike nivåer.

Du disponerer din egen våtdrakt til fri bruk gjennom hele skoleåret.

På skolen har vi kiteutstyr, indo-boards og slakk line. Vi har videoredigeringsrom og filmutstyr.

Dette utstyret må du stille med selv

 • Gyldig pass
 • Reiseforsikring
 • Europeisk helsetrygdekort
 • Ski– eller snowboardutstyr inkl. hjelm
 • Sovepose
 • God ryggsekk til dagsturer
 • Egnede klær
Mer om skolenSkolens nettside

Fra bloggen

Starter ny håndball-linje i samarbeid med landslagstreneren

Til høsten starter en splitter ny håndball-linje på Elverum folkehøgskole. Med seg på laget har de både landslagstrener Christian Berge, Elverum Håndball og Olympiatoppen.  

Les mer på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2020/2021

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen

Linjer som ligner på denne

EKSTREMSPORT Sunnmørsalpane

Møre Folkehøgskule
Fullt
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

X-Sports - New Zealand

Valdres folkehøgskole
Venteliste
HelårskursKristen

Multisport X Bali

Rødde folkehøgskole
Få ledige plasser
Helårskurs16 t/ukeKristen

Sport Extreme Australia

Bakketun Folkehøgskole
Få ledige plasser
Helårskurs17 t/ukeKristen

Ekstremsport

Voss folkehøgskule
Venteliste
HelårskursFrilynt

LinjeX - Action

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Få ledige plasser
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

FIX Friluftsliv Extreme

Sagavoll Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs15 t/ukeKristen

Bratt - klatring kite stisykkel

Rødde folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Snow Kite Surf - Bali

Hurdal Verk folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

IDRETT Action

Hardanger Folkehøgskule
Fullt
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

FRILUFTSLIV Sunnmørsalpane og Bali (4 uker)

Møre Folkehøgskule
Få ledige plasser
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Friluftsliv Ekstrem - Alpene B

Karmøy Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs B6 t/ukeFrilynt