Til hovedinnhold

Dette er folkehøgskole

Folkehøgskole er verdens frieste skole. På folkehøgskolen er det hverken karakterer, pensum eller eksamen. Vi tror nemlig du lærer bedre uten press.

På folkehøgskole får du prøve ut et fag i praksis og ikke bare fordype deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lærere. Klassene er gjerne små, med bare 10 – 20 elever.

Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai.

Aldersgrenser

Det er vanlig å gå på folkehøgskole rett etter videregående. De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år, noen få skoler tar inn elever under 18 år. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

Evje Folkehøgskole og Sjøholt folkehøgskole har 16-årsgrense.

>>Se oversikt over skoler som tar inn elever under 18 år (PDF)

Ni grunner til å velge folkehøgskole