Til hovedinnhold
Fullt

Opplev kultursjokk,og møt Afrikas spektakulære dyreliv i Namibia, Uganda og Kenya.Lær om Rwanda,og hjelp barnehager i Nambia. I Uganda bygger vi skoler,landbruk og utbredt fotballtilbud til unger.

Du får jobbe i barne­ha­ger, hjepe til i slummen, foto­gra­fere ele­fan­ter, giraffer, løver, delfiner og seler  i Namibia og Uganda. Det blir også muligheter for sandboarding, quadbikes og kamelridning i ørkenen.

På  den ekso­tiske, mus­limske øya Lamu i Kenya – hvor biler er byt­tet ut med esler – får du seile med «dhower», fiske og oppleve en vakker «hakuna matata»-kultur. Det blir gode møter med muslimenes hverdag- swahilikjøkken og språk.Men også et tøft møte med folkemordet i Rwanda.

Mest av alt skal vi jobbe med god bistand ved våre utviklingsprosjekt i Kasese, vest i Uganda, og hos Sanfolket i Namibia. Vi har startet skoler, et nytt landbruksprosjekt,fotballtilbud til flere tusen barn i Kasese og begynnende turisme i Rwenzorifjellene.

I Elve­rum besø­ker vi eldre men­nes­ker, hjel­per unge flykt­nin­ger med inkludering i lokal­sam­fun­net, arran­ge­rer akti­vi­tets­da­ger for hundrevis av barne­skole­ele­ver, har pante­ak­sjo­ner, jule­spill, anner­le­des julegaver og støtte­brev for å nevne noen måter å fylle bistands­kon­toen på.

 

Temaer

Ingen forkunnskap, men du må ha viljen til å hjelpe andre-både i Norge og i Afrika.Og du bør glede deg over å møte afrikas flotte dyreliv. Men viktigst er lysten til å utfordre egen komfortsone.

Dette vil du lære

 • fornuftig og klok bistand
 • bidra til gode metoder for å samle inn bistandsmidler
 • evnen til å se,og oppleve andre kulturer
 • planlegge tur tilfremmed natur og dyreliv
 • utfordre egne følelser og tanker
 • tåleranse og forståelse for andres liv
 • lære mer om Afrika
 • bli en bedre utgave av deg selv
 • å forstå rikdom og fattigdom

Våre forventninger til deg

 • at du tar del i det programmet vi har lagt opp til.
 • at du tenker på hva du kan bidra med for et godt miljø- på skole og på tur.
 • at du tør å utfordre deg selv faglig og sosialt.
 • at du er glad i kulturreiser
 • at du er litt nysgjerrig
 • at du respekterer de andre kulturene vi møter.

Namibia

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

Afrika - Bistand / Kultur reiser til Namibia i høstsemesteret. Her får du oppleve hovedstaden Windhoek og townshipen Katetura, ha praksis i barnehage i Elverums vennskapsby Tsumeb, oppleve nesehorn, elefanter, sjiraffer og løver i den fantastiske nasjonalparken Etosha. Men også dyreliv i vannet ved Swakopmund/Walvis Bay hvor vi også er turister med sandboarding, quadbikes og kamelriding.

I Tsumeb er vi i forskjellige barnehager, og sammen med lederne bruker vi  penger til fornuftige innkjøp som leker, stoler, tepper, spill, tørrfor osv – for å gi et lite symbolsk tilskudd. Vi hjelper også en barnehage hos Bushmen (Sanfolket). Vi hjelper dem med årlig drift og vedlikehold av felles kontorutstyr til alle barnehagene i "black location". Og ørkenbesøk og soloppgang er sjelebot!

Uganda og Kenya

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi starter med slumbesøk i Kisinjy i hovedstaden Kampala før vi reiser vestover til Kasese - hvor vi har vårt bistandsprosjekt REEC. Der besøker vi og tar del i det daglige livet på skolene, fotballanlegget og det nye landbruksprosjektet som nå er i gang. Det blir safari i Queen Elisabeth Nasjonalpark hvor flodhester, krokodiller, løver og leoparder dukker opp svært så ofte. Vi drar også innom grensemarkedet mellom Kongo og Uganda som er et kaos av inntrykk.Etter en rundreise, flyr vi via Nairobi og ut til den eksotiske, muslimske og ikke minst bilfrie øya Lamu i Det indiske hav. 3 uker i Øst-Afrika med slum,vakker natur,ville dyr og spennende Swahilikultur!

Krigsskolen Kongsberg

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

 Afrika har et meget spennende samarbeid med den norske Krigsskolen. Da er vi med en uke til Kongsberg og Heistadmoen hvor vi er med på et stort rollespill/ øvelse - for å gjøre norske kadetter bedre rustet for fredsbevarende oppdrag i verden. Dette har vi gjort i 8 år og ikke bare har vi et spennende rollespill-vi mottar også et betydelig beløp til vår bistandskonto fra Krigsskolen.

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

I tillegg til alle linjeturene, har vi en felles tur til Glitterheim i Jotunheimen andre skoleuka. Her går vi på toppturer, samles i peisestua på kveldene, spiser tradisjonsmat og blir raskt bedre kjent.

Geir Prøven

Lærer

Bak­grunn: all­menn­læ­rer­ut­dan­ning, media og engelsk. Under­vis­nings­er­fa­ring fra skole­fri­tids­ord­ning, barne­skole og ung­doms­skole. Tre­n­er­fa­ring ifra ulike idret­ter. Tea­ter­in­struk­tør, ide­ma­ker og skri­bent for diverse lokale tea­ter og revy­grup­per. Geir er ansvarlig for Elverum folkehøgskoles bistands­pro­sjekter.

Epost: geir(at)elverumfhs.no
Telefon: 97120983

Vår timeplan justeres hvert år. Eksempelet du ser er fra høsten 2018. 

Last ned timeplan som pdf ↓

Eksempelkalender for en fotoelev høsten 2018.

Last ned årsplan som pdf ↓

Vi har over 30 valgfag hvert skoleår, og du velger fag for ett semester av gangen. På den måten får du prøvd mer, og kan fordype deg i forskjellige fag før og etter jul.

Du har minst 55 timer valgfag pr. semester, men kan velge så mange du orker og får plass til på timeplanen.

Aksjonsforskning

Du får være med å skape tiltak som gjør skolen mer bærekraftig.

Årbok

Vi jobber som en redaksjon, og setter sammen tidenes beste minne fra folkehøgskoleåret: ÅRBOKA!

Band

Vi danner ulike band og øver på samspill. I løpet av året arrangerer vi åpen scene på skolen, hvor Band valgfag er verter. I tillegg blir det enkelte andre konserter og opptredener.

Dans

Tek­nikk, styrke, beve­ge­lig­het, musikk­bruk og spennende koreo­grafi. Du vil møte ulike danse­sti­ler som blant annet funk, hiphop, musikaldans, latinamerikansk, moderne, ballett og kreativ dans.

Diskusjonsforum

Vi dis­ku­te­rer aktu­elle temaer i varie­rte gruppe­r. Du får øvelse i å argu­men­tere sak­lig for dine syns­punk­ter og må ta stil­ling til vans­ke­lige temaer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vå

Djembe

Du får innføring i basis spilleteknikk på Djembe – en afrikansk tromme. Vi spiller enkle afrikanske sanger, som vi setter både rytme og litt dans til. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Filmklubb

Vi ser film fra ulike sjan­gere, ulike regis­sø­rer og med ulike meto­der. Mange av fil­mene er et «must» å se, men det er også åpent for dine ønske­fil­mer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Fotball

Vi vektlegger høy aktivitet gjennom spillrelaterte øvelser, noe individuell teknikk og spill mot to mål.

Foto

Du lærer å ta bedre bil­der. Vi går gjen­nom kom­po­si­sjons­te­ori og bilde­for­mid­ling, og du får opp­ga­ver som skal gjelpe deg å bli en bedre foto­graf. Du trenger ikke erfaring, men et kamera.

Friluftsliv

Vi drar på over­nat­tings­tu­rer i lavvo, telt, gapahuk, snøhule eller ligger ute under åpen himmel.

Gitar

Vi jobber akus­tisk, og deler oss i grup­per etter nivå og erfa­ring. Du må jobbe mye selv­sten­dig, øve og dis­po­nere egen gitar. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Glassfusing

Vi designer og skjærer glassarbeider som nøkkelringer, vindus­oppheng, fat og smykker.

Hobbygruppe

Vi bruker papp, papir og serviett-decoupage til å lage diverse kort, kalender, scrapbookalbum, esker og fat.

Jakt og fiske

Vi observerer eller deltar på ulike typer jakt og du får innføring i våpenhåndtering.

Keramikk

Vi jobber på skolens keramikkverksted, og her får du eksperimentere og lære ulike framstil­lingsteknikker innenfor leire og overflatebehandling med begitning og glasur.

Kickboksing

Vi kombinerer grunn­leg­gende tek­nikker og styrke­tre­ning. Læreren er verdensmes­ter i kick­bok­sing.

Klatring

Grunn­leg­gende inn­fø­ring i klat­ring og buld­ring. Vi job­ber med sik­ring og klatreteknikk.

Knivmaking

Vi lager skaft og slire til egen kniv. Lag en tradisjonell brukskniv eller en mer personlig utformet kniv.

Kompis

KOMPIS er for deg som vil hjelpe unge enslige flyktninger gjennom felles aktiviteter – både på og utenfor skolen. Du blir kurset av Røde Kors i god integrering, og får førstehjelpskurs.

Kor

Du lærer om stemme­bruk og stemme­opp­var­ming, og synger med den stemmen du har.

Leksehjelp

Norske og utenlandske elever samarbeider for å utvikle og forbedre den norske språkforståelsen og øke ordforrådet.

Manus

Sang­teks­ter, dikt, kåse­rier, pro­lo­ger, even­tyr, lime­rick. Du er den aktive skri­ben­ten.

Moro med Marius

Vi øver balanse, koordinasjon og spenst gjennom turnlek. Turnhallen har trampoline, skumgrop og mange andre apparater. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Musikklytting

Vi hører på musikk, dis­ku­te­rer den og pre­sen­te­rer vår egen favo­ritt­mu­sikk.

Mørkerom

Vi bru­ker ana­loge kame­raer med sort/hvitt-film og du får inn­fø­ring i fremkalling med kje­mi­ka­lier, film og foto­pa­pir i mørkerom. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Piano

Du lærer å spille piano basert på besifrings-spill og akkord­te­ori. Du får gruppe­un­der­vis­ning, men det må beregnes mye egenøving. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Selvberging

Vi sår, høster, sylter og safter gjennom skoleåret. I tillegg baker vi, parterer girs og foredler mat til bruk på skolen på forskjellige måter.

Ski/Snowboard

Du får inn­fø­ring i sving­tek­nikk, løs­s­nø- og park­kjø­ring. Undervisningen foregår i Trysil­fjellet. Faget koster fra kr 2000. Dette er for å dekke heiskort. Du kan kjøpe rabattert sesongkort.

Strikking

Vi strik­ker luer, skjerf, hals, panne­bånd, vot­ter, tovede sok­ker og puls­var­mere. Du kan strikke til eget bruk eller lager fine gaver.

Styrketrening

Generell styrketrening i gruppe der du bruker din egen kropp til å trene de viktigste muskelgruppene. Du blir veiledet og pushet til du ikke orker mer - og så må du ta ti repetisjoner til...!

Teater

Gjennom morsomme teater- og improvisasjonsøvelser skal vi trene opp samspill, kreativitet og konsentrasjon, som skal gjøre oss bedre rustet til vår avsluttende teateroppsetning.

Tegning og maling

Det legges vekt på grunnleggende ferdigheter i tegning og maling gjennom kreativt arbeid og personlig uttrykk.

Utholdenhetstrening

Farts­lek og inter­vall­tre­ning, spenst– og hur­tig­hets­tre­ning. Vi varierer med bruk av svømmehall og langrennski.

Videoproduksjon

Du lærer å ta opp og redigere film gjen­nom opp­ga­ver og pro­sjek­ter der vi leker med kamera og klipping.

Yoga

Klassisk Yoga i rolig tempo med ulike øvelser for å øke energi, velvære og konsentrasjon. Timene vil veksle mellom liggende/sittende øvelser, stående øvelser og massasje/avspenning.

Zumba

Du får brukt hele kroppen med enkle trinn til latinamerikanske rytmer som gir både god stemning og masse energi. Timen vil inneholde ulike dansestiler som bl.a merengue, cumbia, salsa og reggaeton.

På Elverum folkehøgskole velger du én av våre ni forskjellige linjer. Vi har over 30 valgfag hvert år, og du plukker de fagene du vil utforske eller videreutvikle deg i. Resultatet er et utfordrende år – som du deler med 130 andre!

Linjer ved skolen

Fra kr 133 640,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Øst Afrikansk visum
 • Bad på gangen
 • Norsk Sangbok
 • Reiseforsikring (på skolens rieser)
 • Studietur: Glitterheim
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Namibia
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Uganda og Kenya
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Krigsskolen Kongsberg
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 133 640,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 133 640,-
(13 364,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

Mer om skolenSkolens nettside

Dette sier tidligere elever

Vilde Haug Slottemo

Hvis du vil gå en linje som får deg ut av komfortsonen og utfordrer dine holdninger, anbefaler jeg Afrikalinja. Du opplever reiser som helt klart viser en ny side av deg selv, både på godt og vondt.

Vilde Haug Slottemo, elev 2015-16
 Hanne Sofie Eriksen

En fantastisk skole med fantastiske lærere!

Hanne Sofie Eriksen, elev 2015-16
 Karoline Høye

Det var et fantastisk år med så mange gode minner og folk!

Bestill katalogen for 2019/2020

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen

Linjer som ligner på denne

Wanderlust - Bistand: Øst-Afrika

Fredly Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen

Fokus: Afrika

Bømlo Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs13 t/ukeFrilynt

Afrika Mangfold

Ålesund Folkehøgskole
Venteliste
HelårskursKristen

Reis Afrika

Rødde folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Safari

Sagavoll Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs15 t/ukeKristen

BRO (Bistand, Reise og Omsorg) Afrika A

Karmøy Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs6 t/ukeFrilynt

Psykologi Pedagogikk Afrika

Toten Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Reis Friluftsliv Kilimanjaro

Rødde folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Backpacker Afrika og Europa

Risøy Folkehøyskole
Fullt
HelårskursKristen

Globalt Fokus - Afrika

Folkehøgskolen Sørlandet
Ledig plass
HelårskursKristen

Global Solidaritet

Ringerike Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs16 t/ukeFrilynt

Fotosafari

Jæren folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs12 t/ukeFrilynt

Musikk.Friluft.Sør-Afrika

Sunnmøre Folkehøgskule
Ledig plass
HelårskursKristen

Xchange: Afrika-Maldivene

Nordhordland Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs16 t/ukeKristen

Idrett Afrika

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Multisport Afrika

Solborg folkehøgskole - Stavanger
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Scene Musikk Teater - Afrika

Toten Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Reiseliv - global forståelse

Holtekilen Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

Dyr og natur - Afrika

Kristiansand Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen

Global utvikling

Agder Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs16 t/ukeFrilynt

Friluftsliv: Sør-Afrika

Bømlo Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs13 t/ukeFrilynt

Global Misjon

Helgeland Folkehøyskole
Kontakt skolen
Helårskurs15 t/ukeKristen

Golf Sør-Afrika

Stavern folkehøyskole
Ledig plass
HelårskursKristen

FN og internasjonal politikk

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Global - Afrika og Asia

Lundheim folkehøgskole
Kontakt skolen
Helårskurs18 t/ukeKristen

Sportsjournalistikk & idrett

Skjeberg Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs17 t/ukeFrilynt

Safari X

Valdres folkehøgskole
Venteliste
HelårskursKristen

GloBall

Solborg folkehøgskole - Stavanger
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Friluftsliv Finnmark / Afrika

Pasvik Folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Idrett - Piste - Sør-Afrika

Valdres folkehøgskole
Venteliste
HelårskursKristen

Peacemaker

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeKristen

Social Justice Kenya

Jeløy Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

FotoGLOBAL

Nordhordland Folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs16 t/ukeKristen

Global.Safari

Sunnmøre Folkehøgskule
Fullt
HelårskursKristen

Golf.Idrett.Sør-Afrika

Sunnmøre Folkehøgskule
Fullt
HelårskursKristen

Bistand/Action

Grenland Folkehøgskole
Fullt
Helårskurs12 t/ukeKristen