Til hovedinnhold

Musikk - Produksjon/Festival

Søk på linjen
Ledig plass

Produksjon av musikk - både cover og egenkomponert - med instrument eller PC/Mac. Egen festivalproduksjon med alt hva det innebærer. Studieturer til London, Wien og Budapest.

Vi leg­ger stor vekt på utvik­ling av dine instru­ment– og vokal­fer­dig­he­ter gjen­nom mye sam­spill. Du job­ber mye i sko­lens innspillings-studio både med programmering og som musi­ker og tek­ni­ker. Du skal lære om pro­duk­sjon av musikk­vi­deoer både i teori og prak­sis. Du skal også lære ele­men­tær musikk­te­ori som er nyt­tig for alle musi­kere. Du får en innføring i festivalhåndboken som setter grunnlaget for å gjennomføre en festival i teorien, og så skal vi gjøre det i praksis. 

STUDIETURER

London – Europas musikkmetropol

 

I mars har vi en musikkproduksjon klar, og tar den med på turné i Norge

 

I april går turen til Budapest og Wien

Les mer om studieturene på vår hjemmeside

Se bilder og filmer fra Musikk - Produksjon/Festival på vår hjemmeside

 

ROM/UTSTYR:

Merk: Anbefales å ha med eget instrument/laptop for produksjon

Linja passer for deg som vil lage din egen musikk og lære om arrangering av festivaler. Du må kunne beherske et instrument (vokal er et instrument) eller kunne bruke PC til musikkprogrammering.

Dette vil du lære

 • Sam­spill
 • Stu­die­tu­rer
 • Komponering/arrangering
 • Konserter/Turné
 • Studioarbeid med Cubase og FL Studio
 • Musikk­te­ori
 • Plate­inn­spil­linger i studio
 • Musikkvideo

Du vil lære forskjellige innøvingsteknikker, om hvordan samarbeidsevnene dine kan utfordres og at det krever mye arbeid for å nå dine mål mot å bli en bedre musiker og sangskriver. 

Du vil lære å planlegge, utvikle og gjennomføre festivaler.

Våre forventninger til deg

Det forventes at elevene kommer hit med en sterk ambisjon om å ville lære om musikk og sangskriving, og at elevene forstår at dette krever mye og hardt arbeid med masse egeninnsats. Du bør også være åpen for å lære om andre musikksjangere enn den du liker best.

Du må føle stort ansvar for egne oppgaver.

 • Samarbeidsevne
 • Positivitet
 • Arbeidsmoral
 • Lærevilje
 • Respekt for oppmøtetider
 • Respekt for musikkutstyr

Budapest

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi opplever det beste av Budapest, spiller konsert her og spiller inn musikkvideo her.

Dombås - Lydbildet Studio

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi drar i Lydbildet Studio på Dombås til studioeier Mattis Sørum for å spille inn et album med egenlagd musikk. Her læres det også mye om selve innspillingsprossen i et proft studio, samt post-produksjonen. Vi spiller også konsert her i samarbeid med Kulturskolen i Dovre Kommune.

London

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

Fem dager i musikkmetropolen London. Vi besøker musikerutdanninger, Abbey Road, Denmark Street, Royal Albert Hall, ser konserter og musikaler samt opplever London på sitt beste.

Wien

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 3-4 dager

Måltider pr dag inkludert: 3

Vi besøker en av Europas musikkhovedsteder. Her ser vi konserter, spiller konsert selv og opplever kulturen og historien rundt denne fantastiske byen.

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Måltider pr dag inkludert: 3

I tillegg til alle linjeturene, har vi en felles tur til Glitterheim i Jotunheimen andre skoleuka. Her går vi på toppturer, samles i peisestua på kveldene, spiser tradisjonsmat og blir raskt bedre kjent.

Arild Sveum

Lærer

Bak­grunn: All­menn­læ­rer­ut­dan­ning med musikk. Musi­ker og kom­po­nist. Bred erfa­ring som band­mu­si­ker og musikk­læ­rer i Nami­bia via Freds­korps ung. Med­lem i flere band med ulik genre: pro­g­rock, soul, 70– og 80–tallsrock m.m. Er med i bandet ProgAtom.

Epost: arild.sveum(at)elverumfhs.no
Telefon: 92854183

Vår timeplan justeres hvert år. Eksempelet du ser er fra høsten 2018. 

Last ned timeplan som pdf ↓

Eksempelkalender for en fotoelev høsten 2018.

Last ned årsplan som pdf ↓

Vi har over 30 valgfag hvert skoleår, og du velger fag for ett semester av gangen. På den måten får du prøvd mer, og kan fordype deg i forskjellige fag før og etter jul.

Du har minst 55 timer valgfag pr. semester, men kan velge så mange du orker og får plass til på timeplanen.

Aksjonsforskning

Du får være med å skape tiltak som gjør skolen mer bærekraftig.

Årbok

Vi jobber som en redaksjon, og setter sammen tidenes beste minne fra folkehøgskoleåret: ÅRBOKA!

Band

Vi danner ulike band og øver på samspill. I løpet av året arrangerer vi åpen scene på skolen, hvor Band valgfag er verter. I tillegg blir det enkelte andre konserter og opptredener.

Dans

Tek­nikk, styrke, beve­ge­lig­het, musikk­bruk og spennende koreo­grafi. Du vil møte ulike danse­sti­ler som blant annet funk, hiphop, musikaldans, latinamerikansk, moderne, ballett og kreativ dans.

Diskusjonsforum

Vi dis­ku­te­rer aktu­elle temaer i varie­rte gruppe­r. Du får øvelse i å argu­men­tere sak­lig for dine syns­punk­ter og må ta stil­ling til vans­ke­lige temaer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vå

Djembe

Du får innføring i basis spilleteknikk på Djembe – en afrikansk tromme. Vi spiller enkle afrikanske sanger, som vi setter både rytme og litt dans til. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Filmklubb

Vi ser film fra ulike sjan­gere, ulike regis­sø­rer og med ulike meto­der. Mange av fil­mene er et «must» å se, men det er også åpent for dine ønske­fil­mer. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Fotball

Vi vektlegger høy aktivitet gjennom spillrelaterte øvelser, noe individuell teknikk og spill mot to mål.

Foto

Du lærer å ta bedre bil­der. Vi går gjen­nom kom­po­si­sjons­te­ori og bilde­for­mid­ling, og du får opp­ga­ver som skal gjelpe deg å bli en bedre foto­graf. Du trenger ikke erfaring, men et kamera.

Friluftsliv

Vi drar på over­nat­tings­tu­rer i lavvo, telt, gapahuk, snøhule eller ligger ute under åpen himmel.

Gitar

Vi jobber akus­tisk, og deler oss i grup­per etter nivå og erfa­ring. Du må jobbe mye selv­sten­dig, øve og dis­po­nere egen gitar. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Glassfusing

Vi designer og skjærer glassarbeider som nøkkelringer, vindus­oppheng, fat og smykker.

Hobbygruppe

Vi bruker papp, papir og serviett-decoupage til å lage diverse kort, kalender, scrapbookalbum, esker og fat.

Jakt og fiske

Vi observerer eller deltar på ulike typer jakt og du får innføring i våpenhåndtering.

Keramikk

Vi jobber på skolens keramikkverksted, og her får du eksperimentere og lære ulike framstil­lingsteknikker innenfor leire og overflatebehandling med begitning og glasur.

Kickboksing

Vi kombinerer grunn­leg­gende tek­nikker og styrke­tre­ning. Læreren er verdensmes­ter i kick­bok­sing.

Klatring

Grunn­leg­gende inn­fø­ring i klat­ring og buld­ring. Vi job­ber med sik­ring og klatreteknikk.

Knivmaking

Vi lager skaft og slire til egen kniv. Lag en tradisjonell brukskniv eller en mer personlig utformet kniv.

Kompis

KOMPIS er for deg som vil hjelpe unge enslige flyktninger gjennom felles aktiviteter – både på og utenfor skolen. Du blir kurset av Røde Kors i god integrering, og får førstehjelpskurs.

Kor

Du lærer om stemme­bruk og stemme­opp­var­ming, og synger med den stemmen du har.

Leksehjelp

Norske og utenlandske elever samarbeider for å utvikle og forbedre den norske språkforståelsen og øke ordforrådet.

Manus

Sang­teks­ter, dikt, kåse­rier, pro­lo­ger, even­tyr, lime­rick. Du er den aktive skri­ben­ten.

Moro med Marius

Vi øver balanse, koordinasjon og spenst gjennom turnlek. Turnhallen har trampoline, skumgrop og mange andre apparater. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Musikklytting

Vi hører på musikk, dis­ku­te­rer den og pre­sen­te­rer vår egen favo­ritt­mu­sikk.

Mørkerom

Vi bru­ker ana­loge kame­raer med sort/hvitt-film og du får inn­fø­ring i fremkalling med kje­mi­ka­lier, film og foto­pa­pir i mørkerom. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Piano

Du lærer å spille piano basert på besifrings-spill og akkord­te­ori. Du får gruppe­un­der­vis­ning, men det må beregnes mye egenøving. Les mer om valgfag på hjemmesiden vår

Pilates

Pilates er både styrketrening og bevegelighetstrening. Metoden fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet – ikke mange repetisjoner, men i stedet et utvalg øvelser ved hjelp av konsentrasjon og kontroll.

Selvberging

Vi sår, høster, sylter og safter gjennom skoleåret. I tillegg baker vi, parterer girs og foredler mat til bruk på skolen på forskjellige måter.

Ski/Snowboard

Du får inn­fø­ring i sving­tek­nikk, løs­s­nø- og park­kjø­ring. Undervisningen foregår i Trysil­fjellet. Faget koster fra kr 2000. Dette er for å dekke heiskort. Du kan kjøpe rabattert sesongkort.

Strikking

Vi strik­ker luer, skjerf, hals, panne­bånd, vot­ter, tovede sok­ker og puls­var­mere. Du kan strikke til eget bruk eller lager fine gaver.

Styrketrening

Generell styrketrening i gruppe der du bruker din egen kropp til å trene de viktigste muskelgruppene. Du blir veiledet og pushet til du ikke orker mer - og så må du ta ti repetisjoner til...!

Teater

Gjennom morsomme teater- og improvisasjonsøvelser skal vi trene opp samspill, kreativitet og konsentrasjon, som skal gjøre oss bedre rustet til vår avsluttende teateroppsetning.

Tegning og maling

Det legges vekt på grunnleggende ferdigheter i tegning og maling gjennom kreativt arbeid og personlig uttrykk.

Utholdenhetstrening

Farts­lek og inter­vall­tre­ning, spenst– og hur­tig­hets­tre­ning. Vi varierer med bruk av svømmehall og langrennski.

Videoproduksjon

Du lærer å ta opp og redigere film gjen­nom opp­ga­ver og pro­sjek­ter der vi leker med kamera og klipping.

Yoga

Klassisk Yoga i rolig tempo med ulike øvelser for å øke energi, velvære og konsentrasjon. Timene vil veksle mellom liggende/sittende øvelser, stående øvelser og massasje/avspenning.

Zumba

Du får brukt hele kroppen med enkle trinn til latinamerikanske rytmer som gir både god stemning og masse energi. Timen vil inneholde ulike dansestiler som bl.a merengue, cumbia, salsa og reggaeton.

På Elverum folkehøgskole velger du én av våre ni forskjellige linjer. Vi har over 30 valgfag hvert år, og du plukker de fagene du vil utforske eller videreutvikle deg i. Resultatet er et utfordrende år – som du deler med 130 andre!

Linjer ved skolen

Les mer om skolen

Fra kr 122 600,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på gangen
 • Norsk Sangbok
 • Reiseforsikring (på skolens rieser)
 • Studietur: Glitterheim
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Budapest
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Dombås - Lydbildet Studio
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: London
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Studietur: Wien
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 122 600,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 122 600,-
(12 260,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

Dette utstyret får du låne av skolen

 • Trommesett
 • Bassgitarer med forsterker
 • El gitarer med forsterkere
 • Akustiske gitarer
 • Tangentinstrumenter
 • Mikrofoner
 • Kabler
 • PA-utstyr
 • 16 spors studio med Cubase 9.5
 • Arbeidsstasjoner med FL Studio og lydkort

Dette utstyret må du stille med selv

Vi har i utgangspunktet det utstyret som trengs på skolen, men vi oppfordrer sterkt til å ta med følgende om du har:

 • Personlig instrument
 • PC/Mac med programvare for musikkproduksjon
 • Head Set
 • Ørepropper

Vi har god avtale med lokale musikkforetninger om kjøp av utstyr til gode priser. Vi kan også arrangere formstøping av ørene til egne ørepropper/in ear systemer om dette er ønskelig.

Søk på linjenMer om skolenSkolens nettside

Dette sier tidligere elever

Torvald Vrålstad

Aldri følt meg så hjemme i verden som jeg gjorde her. Minner og venner for livet!

Torvald Vrålstad
Eivind Pleym Pedersen

Mitt år på EF med fantastiske mennesker og opplevelser har hatt stor betydning for mine vag. Om du ikke er klar for resten av livet, start livet her, plutselig kjenner du deg selv mye bedre.

Fra bloggen

Søkte folkehøgskole rett før skolestart

Les intervju med elever som tok sjansen på en restplass!

Les mer på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2020/2021

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen

Linjer som ligner på denne

Utøvende klassisk strykere

Toneheim Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Scene Musikk Teater

Toten Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Musikk; Artist

Bakketun Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs17 t/ukeKristen

MUSIKK

Sagavoll Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen

Artistutvikling

Stavern folkehøyskole
Venteliste
Helårskurs15 t/ukeKristen

Musikk.Friluft.Sør-Afrika

Sunnmøre Folkehøgskule
Ledig plass
HelårskursKristen

Låtskriver - Singer Songwriter

Musikkfolkehøgskolen Viken
Få ledige plasser
HelårskursKristen

Musikk

Sunnhordland folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs20 t/ukeFrilynt

Låtskriving.Studio.NewYork

Sunnmøre Folkehøgskule
Kontakt skolen
HelårskursKristen

Utøvende klassisk messing

Toneheim Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursFrilynt

Nordiska Visskolan - SÅNG SCEN TEXT

Nordiska Folkhögskolan
Ledig plass
Helårskurs36 t/ukeFrilynt

Musikk

Fana folkehøgskule
Fullt
Helårskurs13 t/ukeFrilynt