Til hovedinnhold

Sunnfjord Folkehøgskule

På Sunnfjord Folkehøgskule møter du idrettsutøvarar, dansarar, gamers, naturelskarar, dei som likar å stå på ei scene og mange fleire. Vi trur på ulikskap! Du kan bidra til at folkehøgskuleåret blir ditt år. Vi vil vi at du tek ansvar for både deg sjølv, folka rundt deg og for globale spørsmål. 

Søk på skulenLinjer

Det handlar om å la draumane bli verkelege - eller kanskje du treng nye draumar? Vi ønskjer å utfordre deg til å ta skritt framover i ditt eige liv. Stå på eigne sterke bein.

Vi kallar det Verdensmeister i eige liv. 

På Sunnfjord Folkehøgskule trur vi på variasjon og ulikskap. Difor har vi forskjellige linjer, og du vil dermed møte mange ulike typer menneske. Du lærer alltid av dei som ikkje er som deg sjølv. Du vil heilt sikkert møte mange folk som ikkje er som du, med andre interesser, anna tru og annan stil. Altså heilt vanlege folk.

Dette står vi for

På vår skule skal du kjenne at det er her du høyrer til. Same kva du trur på - eller om du ikkje trur på noko som helst. Skulen har kristen ståstad.

Målet er at du skal treffe folk som bryr seg om deg og jobbar for at du skal ha det heilt fint.

Den som blir akseptert, blir eit bra menneske.

 • Morgonsamling dagleg
 • Aktuelt - Lett og fin time, der ein går igjennom nyheitsbiletet og saker som engasjerer
 • Kor og allsong: Å synge er sosialt og utviklande.
 • Tru og livssyn: Grunnleggande kunnskap om den kristne trua.
 • Internattime: Dei som bur saman på internatet har timar med allmenne tema.
 • Laurdagsseminar: Kvar laurdag er vi saman om ulike tema. Det kan vere aktivitetar, eller det kan vere temaer som engasjerer.

Du skal velje to valfag á to timar pr veke. Du skal velje nye fag tre gongar i løpet av året.
Dei faga vi har på denne lista er eksempel på fag som kan bli, basert på erfaringar dei siste åra. Det kan bli annleis neste skuleår.

Ballspel

Ulike ballspel på mosjonsniva, passar for alle. Det skal vere gøy å halde seg i form.

Band

Bandet har ein viktig funksjon i skulen si årlege musikaloppsetting. Dkulen har tilgang til dei vanlegaste bandinstrumenta, i tillegg kan du sjølvsagt ha med eige instrument.

Basketball

Enkelt nivå, passar for alle.

Beachvolleyball

Haustaktivitet på skulen sin nye sandvolleyballbaner.

Dans

Vi har høgt utdanna danselærar og to gode dansesalar med spesialparkett. Du lærer fleire typer dans, og gruppa har ein viktig funksjon i skulen si musikaloppsetting.

Dokumentar og diskusjon

Vi ser aktuelle dokumentarfilmar og diskuterer innhaldet. Faget tek opp aktuelle saker som dukkar opp i nyheter og offentlege diskusjonar.

Fjelltur

Korte dagsturar i naturen som ligg nær oss.

Fotball

Fotball på mosjonistniva på kunstgrasbane. Lærar som har vore aktiv fotballspelar.

Gitar

Nybegynnaropplæring.

Havkajakk

Lær å meistre kajakk på fjorden.

Idrettspsykologi

Motivasjon og prestasjon.

Klatring

Innandørs klatring i nytt klatresenter. Prisen er ikkje fastsett.

Mat på bål

Matlaging på bål når du er på tur.

Mat-auk

Vi haustar av det naturen gir og lagar mat av det. Bær og sopp, frukt og grønt. Fisking i sjø og vatn.

Matlaging

Du lærar å lage god og næringsrik hybelmat.

Minikor

Å synge fleirstemt i ensemble. Også solistoppgåver dor den som vil det.

Multisport

Ulike idrettar og aktivitetar som passar for dei fleste.

Piano

Begynnaropplæring i små grupper.

Politikk og samfunn

Kunnskap og debatt rundt aktuelle skaer i samfunnet som vedgår oss alle.

Styrketrening

Skulen har eit moderne treningsstudio. Du får lære korleis du skal trene fornuftig for å oppnå betre fysisk form.

Teater musikal

Elevane er med og lagar årets musikalforestilling.

Teaterproduksjon og design

Lage det som trengs for å sette opp vårt felles musikalprosjekt.

Volleyball for alle

Skulen har volleyball på høgt nivå, men valfaget er for alle som vil spele på mosjonsnivå.

Mange av elevromma har høg standard med bad. Vi har også ein del rom som har delt bad - det er den prisen som er oppgitt som minstepris. Privat bad kostar ekstra.

Vi har ikkje så mange enkeltrom, dei fleste bur på dobbeltrom. Det meiner vi er best for dei fleste. Å bu på internat er ein del av læringa, og det er viktig å få trening i å tilpasse seg andre og lære seg å bu tett saman med nokon.

Enkeltrom kostar ekstra. Dei blir ofte prioritert til elevar med spesielle behov.

Det er wifi, men fordi våre hus er laga av betong og fordi vi har brannsikre dører med stålinnlegg, så er det ikkje like godt signal på alle rom. Det er wifi dei fleste stader på skulen. Sjå meir om dette under Fasiliteter.

Fasiliteter

 • Wifi dei fleste stader på skulen. Enkelte rom har dårleg dekning pga betongveggar og branndører. Kapasiteten er ikkje god nok til at alle kan streame samtidig!
 • Vi har gymsal med scene og spesialgolv.
 • Bandrom som du kan bruke på fritida og i valfag band.
 • Spelrom med biljard og andre sosale spel.
 • Dansesal med spesialparkett, handrails og speil.
 • Treningssenter med vektrom og spinningssal.
 • Minibussar og bilar til bruk på kortare og lengre utflukter.
 • Internatstover med lite kjøkken på alle avdelingar.
 • Fire måltid dei fleste dagar.
 • Leilegheit og barnehageplass for einslege foreldre. Sjå Tilpassa Sunnfjord.

Førde er ein bygdeby med ca 13 000 innbyggarar. Førde ligg midt i Sogn og Fjordane fylke, på E39 mellom Ålesund og Bergen.

Det er fint å sykle i Førde, for det er nesten ingen bakkar der du har bruk for å dra.

Ekspressbuss frå Oslo, Bergen, Trondheim (nattbuss, sjekk om den er oppe att etter pandemien) og Ålesund. Fly frå Oslo (1 time) og Bergen. Flybuss "til døra" (haldeplass Rusta.)

Skulen ligg 2 km frå sentrum, og dit går det bybuss regelmessig. Du går av på haldeplass Rusta. Ein liten bakke opp, så er du på skulen.

Med bil reiser du slik:

 • Frå Oslo: Raskast over Hemsedalsfjellet via Gol. Ei ferje over Sognefjorden. Det går sju timar.
 • Frå Bergen: E39 nordover, tre timar frå Bergen.
 • Frå Ålesund: Om Stranda - Stryn eller om Volda. 4 timar.
 • Frå Trondheim: Via Otta og Stryn. 7,5 timar.
 • Frå Kristiansand: Via Drammen, Hokksund, Noresund og Gol/Hemsedal. 10 timar.

Finn reiserute fra der du bor

 • Førdehuset (2 km), kulturhus med storhall, to kinoar, symjehall, bibliotek, teater, stadion og kunstgrasbane.
 • Hafstadparken (3-4 km), ein idrettspark med to kunstgrasbaner, fire beachvolleyballbaner og mange andre aktivitetar.
 • Førde sentrum: Svært godt butikktilbod med alle typer handel.
 • Veldig fine turstiar rett ved skulen. mange fine toppar på rundt 700-900 meter i kort avstand.
 • Sentralsjukehuset 500 meter avstand.
 • Bademuligheiter (!) i elva rett ved skulen.
 • Skianlegg for langrenn (10 km reise), alpint (15 km og 20 km).

Alle dagane startar med ei morgonsamling der alle er samla. Det er flest linjetimar på vår timeplan. Linjene ofte på tur eler har treningsøkter eller anna undervisning. Fleire av dagane har vi også fellestimar eller valfagstimar. På laurdag har vi eit seminar med forskjellige tema kvar veke. Alle folkehøgskular har undervisning på laurdagar.

Last ned timeplan som pdf ↓
 • Vi startar 24.8.2024
 • September: Felles overnattingstur.
 • Oktober: Haustferie i veke 41
 • November: Julemesse
 • Desember: Fotballcup, førjulsaktivitetar.
 • Juleferie
 • Januar: Nyttårsball. Volleyballinja har oppkøyring til skule-NM.
 • Februar: Vinterferie
 • Reiseperiode i februar
 • Påskeferie i april
 • Mai: Avslutning 

Musikal

Vi har musikalforestilling på haustsemesteret. Alle elevane er med på prosjektet. Hovudroller blir tildelt på bakgrunn av audition. Prosjektet involverer, kor, dans i ulike besetningar, akrobatikk, teknisk stab, scenografi, kostyme, sminke m.m. Alle vil finne ein naturleg plass i oppsettinga.

Enkelte valfag vil begynne å førebu musikalen frå starten av skuleåret, det gjeld også linjene Dans Idrett , Musikal Teater i tillegg til Kor fellesfag og diverse valfag.

To veker før forestillinga går mykje av undervisninga med til øving, og siste veka er det fullt fokus. Forestillinga har dei siste åra for det meste gått i Førdehuset, som er kulturhuset i byen. Den store salen har plass til 600 tilhøyrarar. Siste året sette vi opp musikal i Førde Kyrkje.

Om ei av dei tidlegare forestillingane ser du her.

Vi har også bistandsprosjekt som støttar Kamam Folk High Scool på Sri Lanka. Det toppar seg med eit bistandsløp i sentrum på våren.

Nokre kveldsaktivitetar er obligatoriske, slik som

 • treningar og andre aktivitetar som inngår i undervisninga.
 • elevkveldane på laurdag kveld som går på rundgang på linjene å arrangere.
 • enkelte spesielle arrangement i løpet av skuleåret. Dette kan vere: Bistandsarrangement, julemesse, nyttårsball, førjulsfest.

Dei andre kveldsarrangementa er frivillige, slik som

 • Tru og tanke, som er ei kristen samling med andakt, ettertanke og sang.
 • Stipendiatane, elevrådet eller andre arrangerer miljøaktivitetar som det er fint om alle er med på.

Vi har 18 års aldersgrense, dvs fylle 18 det året du startar. Elles er det ingen krav.

Vi tek inn elevar under 18 år i enkelte tilfelle. Det skjer på bakgrunn av samtale med søkjar og foreldre/føresette.

Elevar med tilpasningsbehov er velkomne. Sjå Tilpassa Sunnfjord.

Bygninger

 • Vår bygningsmasse er delvis tilgjengeleg for rullestol
 • Våre bygg er ikkje universelt utforma, men vi legg til rette så godt vi kan for funksjonsnedsettingar.
 • Vi har fem rom einerom med bad og ti einerom utan bad.
 • Vi har to rom som er universelt utforma.
 • Vi har ein bygningsmasse frå -60, -70 og 80-talet med ramper til deler av internatet. 2. etasje har ikkje anna tilkomst enn trapper. Store deler av internatet blei renovert på 2000-talet med bad på rommet.
 • Vi har toalett i kvar etasje og på mange av romma.
 • Vi har tre HC-toalett
 • Vi har trappeheis mellom etasjane i skulebygg, i tillegg har begge inngangane tilgang utan trapper
 • Utearealet er asfaltert
 • Vi har automatisk døropning på internat og skulebygg
 • Lydforsterking: Fastmonterte lydanlegg i matsal og gymsal, Mobile høgtalaranlegg.

Mat

Vi tilbyr glutenfri mat, laktosefri mat og tilpassing til andre allergiar for dei som har legeattest. Gi oss beskjed i god tid slik at vi

kan legge til rette for deg. 

Vi tilbyr også vegetar-mat til dei som ønskjer det.

Om det er mat du ikkje kan ha av religiøse grunnar eller av andre årsaker, ta kontakt med oss. 

Faglig og sosialt

Vi tilpassar så langt det er mogleg slik at du kan delta på linje med dei andre.

Det kan f.eks. vere: 

- Legge til rette for pausar

- Finne alternative løysingar om aktivitetane blir for omfattande

- Vi har fokus på ein god og trygg oppstart og eit inkluderande miljø

- Vi har internatleiar, miljøarbeidarar og andre tilsette som du kan snakke med om du ønskjer det.

Ta kontakt med oss for å høyre kva vi kan gjere for å legge til rette for dine behov.

Svenn Ove Gjøringsbø

Lærar Eventyrleg Idrett

Jon Olav Leira

Rektor

Jon Olav er sunnmøring, har vore rektor sidan 2019. Han har lærarutdanning med grunnfag i kristendom og idrett, i tillegg har han master i spesialpedagogikk. Glad i idrett og friluftsliv, spesielt ski og sykkel. Meir om Jon Olav her.

Epost: rektor@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 40044125

Steffen Fjørstad

assisterande rektor

Epost: steffen@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 90011881

Ingeborg Runde Bakkeland

inernatleiar

Epost: internat@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 40521055

Tor Emil Foslid

lærar volleyball

I 2008 flytta Tor Emil til Førde og begynte på Sunnfjord Folkehøgskule som elev på Sport and Adventure-linja. Han har jobba fleire år på skulen, nokre av dei som volleyballlærar og -trenar. Les meir om Tor Emil her.

Epost: toremil@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 48 18 24 28

Anders Alvaro Nydal

lærar dans idrett

Anders er utdanna ved The Hammond School of Dance and Musikal Theater i Chester, England. Anders har også vore aktiv innan mange ulike idrettar som fotball, handball og friidrett. Han har fleire år som freelancedansar, koreograf og danselærar ved kulturskular og dansestudio. Les meir om Anders her.

Epost: andersalvaro@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 95363348

Henrik Foss

lærar Fjellsport Freeride

Oddmund Varem Aardal

lærar Helse & Trening

John Sverre Aarseth

lærar volleyball

John Sverre er volleyballærar. Han har utdanning i idrett og samfunnsfag og har lang er faring som volleyballtrenar. Han har bakgrunn frå vidaregåande skule. Les meir om John Sverre her.

Epost: john.sverre@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 918 91 716

Otelie Tuft

Lærar på Volleyball og Beach og volleyball

Otelie er trenarutdanna på Norges Idrettshøgskole, og tidlegare elev og stipp på Sunnfjord Folkehøgskule. Ho spelar aktivt på øvste nivå i serien.

Epost: otelie@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 47456074

Jeff Pedersen

lærar Musikal Teater

Jeff er ein erfaren skodespelar og regissør. Han er frå USA, men har budd i Norge i mange år og snakkar godt norsk. Før det var han 14 år i London. Jeff har eit stort kontaktnett og har arbeidd med skodespelarar som Tom Hanks, Kevin Spacey og Meg Ryan. Han har også undervist i drama på Bårdar Akademiet i Oslo. Jeff har lang erfaring frå arbeid med film, tv, teater og dataspel. Les meir om Jeff her

Epost: jeff@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 99128928

Maija Egge

lærar Redesign

Maija er lærar på redesign-linja og har interesse for alt ein kan lage av stoff og garn. Ho synest det beste med å sy er at ein kan skape sin eigen berekraftige garderobe med akkurat dei plagga ein har lyst på. Les meir om Maija her. 

Epost: maijaegge@gmail.com
Telefon: 41404693

Erlend Os

timelærar musikk m.m.

Erlend er også musikklærar på skulen. Han har bakgrunn som klassisk pianist og kirkeorganist. Erlend har reist mykje rundt omkring i verda, særlig i sørøst-Asia. Spesialkompetanse på Kambodsja, Vietnam og landa i nærleiken.

Epost: erlend@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 98633379

Lars E Skadal

lærar E-sport Aktiv

Lars har konkurrert i landstoppen i CS:GO, og var aktiv utøvar i fleire år. Også drive mykje med fleire FPSar som Valorant, Overwatch og PUBG på høgt nivå. Han har konkurrert på øverste nivå ligaer som Telialigaen og Altibox ligaen. Les meir om Lars her. 

Epost: lars.e.skadal@gmail.com
Telefon: 99353817

Ottar Rusken

vaktmeister

Ottar er vaktmeister på skulen. Er det noko som ikkje virkar, så er Ottar mannen.

Epost: vaktmeister@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97036024

Marianne Årseth

kjøkkenleiar

Marianne er kjøkkenleiar og den som bestemmer menyen kvar dag.

Epost: mat@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97656077

Hilde Anita Frøyen

Assisterande kjøkkenleiar

Epost: hildehaarstad@gmail.com
Telefon: 970 10 336

Joveig Årdal

kjøkkenassistent

Joveig er kjøkkenassistent.

Anne Gro Dogan

kokk

Anne Gro er kokk, og ho har mellom anna jobba på internatskule i Japan.

Helga Refsdal

kjøkkenassistent

Helga arbeider på kjøkkenet.

Miriam Førde

Miljøkoordinator

Miriam arbeider med elevar som treng ekstra støtte. Ho er også utdanna dansar og har vore danselærar. Ho har budd og dansa i New York i ein periode av livet sitt. Les meir om Miriam her.

Epost: miriam@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 90105876

Shehan Kolambage

Miljøarbeidar

Epost: shehan@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 96699204

Eli Tove Råheim

Miljøarbeidar

Telefon: 95585495

Andreas Hjelset Håberg

Miljøarbeidar

Telefon: 41213990

Sondre Andre Ødegaard Torve

Lærar Friluftsliv Camp Vestland

Idun Skåre

miljøarbeidar

Linjer på Sunnfjord Folkehøgskule

Volleyball

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

E-sport Aktiv

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Dans Idrett

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Friluftsliv Camp Vestland

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Helse & Trening

Sunnfjord Folkehøgskule
HeilårskursKristen

Musikal Teater

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Beach & Volleyball

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Eventyrleg Idrett

Sunnfjord Folkehøgskule
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Tilpassa Sunnfjord

Sunnfjord Folkehøgskule
HeilårskursKristen

E-sport Aktiv, vår 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vår14 t/ukeKristen

Helse & Trening, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høstKristen

E-sport Aktiv, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høstKristen

Dans Idrett, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høstKristen

Friluftsliv Camp Vestland, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høst14 t/ukeKristen

Musikal Teater, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høst14 t/ukeKristen

Eventyrlig Idrett, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høst14 t/ukeKristen

Volleyball, haust 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs høst14 t/ukeKristen

Dans Idrett, vår 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vår14 t/ukeKristen

Friluftsliv Camp Vestland, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vår14 t/ukeKristen

Volleyball, vår 2024

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen

Musikal Teater, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vår14 t/ukeKristen

Dans Idrett, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen

E-sport Aktiv, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen

Eventyrleg idrett, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen

Helse & Trening, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen

Volleyball, vår 2025

Sunnfjord Folkehøgskule
Halvårskurs vårKristen
Søk på skulenSkulen si nettside

Frå bloggen

Her er de nye folkehøgskolelinjene

Les hvilke helt nye linjer du kan søke på skoleåret 2024/2025.

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen