Til hovedinnhold

Sunnfjord Folkehøgskule

På Sunnfjord Folkehøgskule møter du idrettsutøvarar, dansarar, gamers, naturelskarar, dei som skal redde verda og mange fleire. Vi trur på ulikskap! Du kan bidra til at folkehøgskuleåret blir ditt livs viktigaste. Vi vil vi at du tek ansvar for både deg sjølv, folka rundt deg og for globale spørsmål. 

Søk på skulenLinjer

Det handlar om å la draumane bli verkelege - eller kanskje du treng nye draumar? Vi ønskjer å utfordre deg til å ta skritt framover i ditt eige liv. Stå på eigne sterke bein.

Vi kallar det Verdensmeister i eige liv. 

 

På Sunnfjord Folkehøgskule trur vi på ulikskap. Difor har vi varierte linjer, og du vil dermed møte mange ulike typer menneske. Du lærer alltid av dei som ikkje er som deg sjølv. Du vil heilt sikkert møte mange folk som ikkje er som du, med andre interesser, anna tru og annan stil. Altså heilt vanlege folk.

Dette står vi for

På vår skule skal du kjenne at det er her du høyrer til. Same kva du trur på - eller om du ikkje trur på noko som helst. Skulen har kristen ståstad.

Målet er at du skal treffe folk som bryr seg om deg og jobbar for at du skal ha det heilt fint.

Den som blir akseptert, blir eit bra menneske.

 • Morgonsamling dagleg,
 • Kor: Å synge er sosialt og utviklande.
 • Kommunikasjon: Å lære seg å kommunisere med andre, og forstå andre menneske. Verbalt og nonverbalt.
 • Kristendom: Grunnleggande kunnskap om den kristne trua.
 • Verdifag: Om etikk og dei felles verdiane vi har i samfunnet vårt.
 • Livsmeistring - aktuelle tema.
 • Allsong: Vi vil halde ved like vår felles songtradisjon. Og så er det jo veldig samlande å synge i lag.
 • Laurdagsseminar: Kvar laurdag er vi saman om ulike tema. Det kan vere aktivitetar, eller det kan vere temaer som engasjerer.

Du skal velje to valfag á to timar pr veke. Du skal velje nye fag tre gongar i løpet av året.
Dei faga vi har på denne lista er eksempel på fag som kan bli, basert på erfaringar dei siste åra. Det kan bli annleis neste skuleår.

Ballspel

Ulike ballspel på mosjonsniva, passar for alle. Det skal vere gøy å halde seg i form.

Band

Bandet har ein viktig funksjon i skulen si årlege musikaloppsetting. Dkulen har tilgang til dei vanlegaste bandinstrumenta, i tillegg kan du sjølvsagt ha med eige instrument.

Basketball

Enkelt nivå, passar for alle.

Dans

Vi har høgt utdanna danselærar og to gode dansesalar med spesialparkett. Du lærer fleire typer dans, og gruppa har ein viktig funksjon i skulen si musikaloppsetting.

Dokumentar og diskusjon

Vi ser aktuelle dokumentarfilmar og diskuterer innhaldet. Faget tek opp aktuelle saker som dukkar opp i nyheter og offentlege diskusjonar.

Fotball

Fotball på mosjonistniva på kunstgrasbane. Lærar som har vore aktiv fotballspelar.

Internasjonal matlaging

På vår skule har vi lærarar frå mange land. Desse tek med seg sine mattradisjonar, noko du vil ha stor glede av i dette valfaget.

Klatring

Pris: 700,-

Innandørs klatring i nytt klatresenter. Prisen er ikkje fastsett.

Mat på bål

Matlaging på bål når du er på tur.

Mat-auk

Vi haustar av det naturen gir og lagar mat av det. Bær og sopp, frukt og grønt. Fisking i sjø og vatn.

Minikor

Å synge fleirstemt i ensemble. Også solistoppgåver dor den som vil det.

Motivasjon

Korleis motivere seg sjølv og andre for å oppnå eigne og felles mål.

Multisport

Ulike idrettar og aktivitetar som passar for dei fleste.

Piano

Begynnaropplæring i små grupper.

Podkast

Lær å lage eigne podcasts med enkle midlar.

Politikk og samfunn

Kunnskap og debatt rundt aktuelle skaer i samfunnet som vedgår oss alle.

Regi og drama

Elevane er med og lagar årets musikalforestilling.

Spikeball

Spikeball eit nytt dynamisk og morosamt 360 graders spel som begeistrar! Reglane er lette å lære og det er eit spel med høgt aktivitetsnivå.

Strikking

Å halde liv i eit gammalt handverk som også er nyttig i dag.

Styrketrening

Nytt treningsstudio. Du får lære korleis du skal trene fornuftig for å oppnå betre fysisk form.

Topptur

Korte dagsturar i naturen som ligg nær oss.

Volleyball for alle

Skulen har volleyball på høgt nivå, men valfaget er for alle som vil spele på mosjonsnivå. Kanskje får vi eit mix-lag som stiller i skule-NM? Eller spelar kun for gøy. Du bestemmer.

Mange av elevromma har høg standard med bad. Vi har også ein del rom som har delt bad - det er den prisen som er oppgitt som minstepris. Med bad kostar ekstra.

Vi har ikkje så mange enkeltrom, dei fleste bur på dobbeltrom. Det meiner vi er best for dei fleste. Å bu på internat er ein del av læringa, og det er viktig å få trening i å tilpasse seg andre og lære seg å bu tett saman med nokon.

Enkeltrom kostar ekstra. Dei blir ofte prioritert til elevar med spesielle behov.

Det er wifi, men fordi våre hus er laga av betong og fordi vi har brannsikre dører med stålinnlegg, så er det ikkje like godt signal på alle rom. Det er wifi dei fleste stader på skulen. Sjå meir om dette under Fasiliteter.

Fasiliteter

 • Wifi dei fleste stader på skulen. Enkelte rom har dårleg dekning pga betongveggar og branndører. Kapasiteten er ikkje god nok til at alle kan streame samtidig!
 • Vi har gymsal med scene og nytt spesialgolv.
 • Bandrom som du kan bruke på fritida og i valfag band.
 • Spelrom med biljard og andre sosale spel.
 • Dansesal med spesialparkett, handrails og speil.
 • Treningssenter og spinningsal
 • Minibussar og bilar til bruk på kortare og lengre utflukter.
 • Internatstover med lite kjøkken på alle avdelingar.
 • Fire måltid pr dag. 
 • Leilegheit og barnehageplass for einslege foreldre. Sjå Tilpassa Sunnfjord.

Førde er ein bygdeby med ca 13 000 innbyggarar. Førde ligg midt i Sogn og Fjordane fylke, på E39 mellom Ålesund og Bergen.

Det er fint å sykle i Førde, for det er nesten ingen bakkar der du har bruk for å dra.

Ekspressbuss frå Oslo, Bergen, Trondheim (nattbuss) og Ålesund. Fly frå Oslo (1 time) og Bergen. Flybuss "til døra" (haldeplass Rusta.)

Skulen ligg 2 km frå sentrum, og dit går det bybuss regelmessig. Du går av på haldeplass Rusta. Ein liten bakke opp, så er du på skulen.

Med bil reiser du slik:

 • Frå Oslo: Raskast over Hemsedalsfjellet via Gol. Ei ferje over Sognefjorden. Det går sju timar.
 • Frå Bergen: E39 nordover, tre timar frå Bergen.
 • Frå Ålesund: Om Stranda - Stryn eller om Volda. 4 timar.
 • Frå Trondheim: Via Otta og Stryn. 7,5 timar.
 • Frå Kristiansand: Via Drammen, Hokksund, Noresund og Gol/Hemsedal. 10 timar.

Finn reiserute fra der du bor

 • Førdehuset (2 km), kulturhus med storhall, to kinoar, symjehall, bibliotek, teater, stadion og kunstgrasbane.
 • Hafstadparken (3-4 km), ein idrettspark med to kunstgrasbaner, fire beachvolleyballbaner og mange andre aktivitetar.
 • Førde sentrum: Svært godt butikktilbod med alle typer handel.
 • Veldig fine turstiar rett ved skulen. mange fine toppar på rundt 700-900 meter i kort avstand.
 • Sentralsjukehuset 500 meter avstand.
 • Bademuligheiter (!) i elva rett ved skulen.
 • Skianlegg for langrenn (10 km reise), alpint (15 km og 20 km).

Alle dagane startar med ei morgonsamling der alle er samla. Det er flest linjetimar på vår timeplan, då er nokre av linjene ofte på tur, andre har ofte treningsøkter eller anna undervisning. Fleire av dagane har vi også fellestimar eller valfagstimar. På laurdag har vi eit seminar med forskjellige tema kvar veke.

 • Vi startar 21. august. Oppstartsdagar.
 • September: Felles overnattingstur.
 • Oktober: Haustferie 1.-10. oktober.
 • November: Julemesse.
 • Desember: Fotballcup, førjulsaktivitetar.
 • Juleferie 17. desember - 5. januar.
 • Januar: Nyttårsball. Volleyballinja har oppkøyring til skule-NM.
 • Februar: Vinterferie 18.-27. februar.
 • Reiseperiode ca to veker før påske
 • Påskeferie: 8. - 20. april
 • Mai: Avslutning 7. mai.

Musikal

Vi har musikalforestilling på haustsemesteret. Alle elevane er med på prosjektet. Hovudroller blir tildelt på bakgrunn av audition. Prosjektet involverer, kor, dans i ulike besetningar, akrobatikk, teknisk stab, scenografi, kostyme, sminke m.m. Alle vil finne ein naturleg plass i oppsettinga.

Enkelte valfag vil begynne å førebu musikalen frå starten av skuleåret, det gjeld også linjene Dans Idrett og Musikal Teater Kor fellesfag.

To veker før forestillinga går mykje av undervisninga med til øving, og siste veka er det fullt fokus. Forestillinga går i Førdehuset, som er kulturhuset i byen. Den store salen har plass til 600 tilhøyrarar.

Om 2018-forestillinga her.

Vi har også bistandsprosjekt som støttar Kamam Folk High Scool på Sri Lanka. Det toppar seg med eit bistandsløp i sentrum på våren.

Nokre kveldsaktivitetar er obligatoriske, slik som

 • treningar og andre aktivitetar som inngår i undervisninga.
 • elevkveldane på laurdag kveld som går på rundgang på linjene å arrangere.
 • enkelte spesielle arrangement i løpet av skuleåret. Dette kan vere: Bistandsarrangement, julemesse, nyttårsball, førjulsfest.

Dei andre kveldsarrangementa er frivillige, slik som

 • Tru og tanke, som er ei kristen samling med andakt, ettertanke og sang.
 • Stipendiatane, elevrådet eller andre arrangerer miljøaktivitetar som det er fint om alle er med på.

Vi har 18 års aldersgrense, dvs fylle 18 det året du startar. Elles er det ingen krav.

På volleyballinja er det ein fordel å ha spelt volleyball før, i det minste ha bakgrunn frå eit visst nivå i annan ballsport.

Vi tek inn elevar under 18 år i enkelte tilfelle. Det skjer på bakgrunn av samtale med søkjar og foreldre/føresette.

Elevar med tilpasningsbehov er velkomne. Sjå Tilpassa Sunnfjord.

Jon Olav Leira

Rektor

Jon Olav er sunnmøring, har vore rektor sidan 2019. Han har lærarutdanning med grunnfag i kristendom og idrett, i tillegg har han master i spesialpedagogikk. Glad i idrett og friluftsliv, spesielt ski og sykkel. Meir om Jon Olav her.

Epost: rektor@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 40044125

Arne Håberg

Assisterande rektor

I stillinga sidan 2012. Starta som lærar på skulen i 1986, har vore fotolærar, medialærar m.m. Har ansvar for marknadsføring, undervisning, valgfag, datasystem og mange andre ting. Hobbymusikar, og likar praktisk arbeid. Les meir om Arne her.

Epost: arne.haberg@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 92644465

Are Gunnar Korsvoll

lærar Sport adventure

Are Gunnar Korsvoll er linjelærar på Sport Adventure. Han har ei brei interesse for både idrett og friluftsliv. Are Gunnar gjekk på lærarhøgskulen i Tromsø, han har historie grunnfag frå universitetet i samme by. I tillegg har han idrett mellomfag frå idrettshøgskulen: Les meir om Are Gunnar her.

Epost: aregunnar@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 99 29 70 78

Tor Emil Foslid

lærar e-sport aktiv

Tor Emil er 29 år, interessa for speling kom med ein Nintendo 64 på 90-talet. I 2008 flytta Tor Emil til Førde og begynte på Sunnfjord Folkehøgskule som elev på Sport and Adventure-linja. Han har jobba fire år på skulen. Les meir om Tor Emil her.

Epost: toremil@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 48 18 24 28

Anders Alvaro Nydal

lærar dans idrett

Anders er utdanna ved The Hammond School of Dance and Musikal Theater i Chester, England. Anders har også vore aktiv innan mange ulike idrettar som fotball, handball og friidrett. Han har fleire år som freelancedansar, koreograf og danselærar ved kulturskular og dansestudio. Les meir om Anders her.

Epost: andersalvaro@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 95363348

Emil Fagerli

lærar fjellsport freeride

Emil kjem frå Rollag i Numedal, og er fødd og oppvaksen i villmarka. Han ble tidleg bitt av skikjøringsbasillen og har vore ein aktiv skikjørar i størsteparten av sitt liv. Les meir om Emil her.

 

Epost: emil@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 91744026

Todd Johnson

lærar volleyball gutar

Frå Torquay, Saskatchewan, Canada. Utdanning i Canada og Norge.
College volleyball for Briercrest Clippers, Canada. Spelt for Mosjøen vbk, Sortland vbk og Kristiansund vbk i eliteserien. Cupmeister for Kristiansund vbk 2005 og 2007. 196 cm høg. Oppleggar. Flytta til Førde i 2014. Gift med Kristy, som er miljøarbeidar. Les meir om Todd her.

Epost: todd@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 99279019

John Sverre Aarseth

lærar volleyball jenter

John Sverre er volleyballærar for gutelaget. Han har vore elev på volleyballinja for mange år sian, og har i mellomtida teke utdanning som idrettslærar og volleyballtrenar. han har bakgrunn frå vidaregåande skule. Les meir om John Sverre her.

Epost: john.sverre@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 918 91 716

Jeff Pedersen

lærar Musikal Teater

Jeff er ein erfaren skodespelar og regissør. Han er frå USA, men har budd i Norge i mange år og snakkar godt norsk. Før det var han 14 år i London. Jeff har eit stort kontaktnett og har arbeidd med skodespelarar som Tom Hanks, Kevin Spacey og Meg Ryan. Han har også undervist i drama på Bårdar Akademiet i Oslo. Jeff har lang erfaring frå arbeid med film, tv, teater og dataspel. Les meir om Jeff her

Epost: jeffinuk75@hotmail.com
Instagram: @musikal_sunnfjordfhs

Hallvard Magerøy Seljebotn

Lærar Paragliding Friluftsliv

Hallvard er utdanna idrettslærar ved Høgskulen i Volda. Han har jobba både i folkehøgskule, ved diverse ungdomsskular og barneskular. Han liker å gå på tur, helst til fjells. For nokre år sidan fann han den perfekte hobbyen å kombinere med fjellturen: paragliding. Siden då har han vore aktiv med sporten og jobbar no også som instruktør. Han er også glad i klatring, ski og snøbrett. Les meir her!

Epost: hallvard_ms_94@hotmail.com
Telefon: 95483394

Kristy Ledene Johnson

Lærar/ miljøarbeidar

Kristy er frå Canada, men har budd mange år i Norge. Ho har ansvar for Leder-Trainee. Matlaging er er ein lidenskap. Gift med Todd, som er volleyballærar. Les meir om Kristy her.

Erlend Os

timelærar musikk m.m.

Erlend er også musikklærar på skulen. Han har bakgrunn som klassisk pianist og kirkeorganist. Erlend har reist mykje rundt omkring i verda, særlig i sørøst-Asia. Spesialkompetanse på Kambodsja, Vietnam og landa i nærleiken.

Vitor Macedo

Timelærar volleyball

Frå Brasil, timelærar på volleyballinja frå 2020. Kåra til Norges beste oppleggar i 2020. Kaptein på Førde Volleyballklubb, trenar for U19 landslag jenter og Førde VBK elite kvinner. Assisterande trenar for landslag kvinner. Tidlegare elev på volleyballinja på Sunnfjord Folkehøgskule. Les meir om Vitor her.

Telefon: 90668240

Øystein Bruland

vertskapsleiar

Vertskapsleiar, internatleiar. Han har med romplassering å gjere, sommardrifta, reinhald og mange andre ting. Får du gjestar, så snakkar du med Øystein.

Epost: oystein@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 47 39 58 88

Laila Norevik

kontorsekretær

Kontorsekretær. Laila er den som oftast svarar på telefon og epost, som handterer søknader og sender ut informasjon. Den første du treffer på skulen, er ofte Laila.

Epost: kontor@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 57829960

Ottar Rusken

vaktmeister

Ottar er vaktmeister på skulen. Er det noko som ikkje virkar, så er Ottar mannen.

Marianne Årseth

kjøkkenleiar

Marianne er kjøkkenleiar og den som bestemmer menyen kvar dag.

Epost: mat@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97656077

Janne Gravdal

Kokk

Janne er født i Sør-Korea, men adoptert til Norge ved 1,5 års alderen.
Ho har familie på 4 barn og har svennebrev i konditorfaget. Ho har jobba på skulen i mange år, og lever eit aktivt liv med kampsport, løping, spinning, styrketrening, dans, svømming, innebandy, og instruktør for Friskis&Svettis har gjort henne opptatt av trening og kosthold.

Joveig Årdal

kjøkkenassistent

Joveig er kjøkkenassistent.

Anne Gro Dogan

kokk

Anne Gro er kokk, og ho har mellom anna jobba på internatskule i Japan.

Helga Refsdal

kjøkkenassistent

Helga arbeider på kjøkkenet.

Dilanka Fernando

Kjøkkenassistent

Dilanka er frå Sri Lanka, har vore elev ved skulen for ein del år sidan, og er no tilbake som lærar. Ho har hatt ansvaret for fleire av skulen sine turar til Sri Lanka dei siste åra. Ho har arbeidd i humanitær organisasjon i fleire år før ho kom tilbake til Norge.

Miriam Førde

Miljøarbeidar

Miriam arbeider med elevar som treng ekstra støtte. Ho er også utdanna dansar og har vore danselærar. Ho har budd og dansa i New York i ein periode av livet sitt. Les meir om Miriam her.

Silje Årseth Russenes

Miljøarbeidar/ Kjøkkenassistent

Silje arbeider med elevar som treng ekstra støtte, og ho tek også vakter på kjøkkenet.

Jan Inge Kirsebom Strandman

Miljøarbeidar

Simon Dahlby

miljøarbeider

Linjer på Sunnfjord Folkehøgskule

Dans Idrett

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

E-sport aktiv

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Fjellsport Freeride

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Musikal Teater

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Paragliding Friluftsliv

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Sport Adventure

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Volleyball

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Tilpassa Sunnfjord

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Christian Helsem

Sunnfjord fhs er et av de beste valgene i mitt liv. Ulike aktiviteter og spennende turer gjør at ingen dager er kjedelige. I tillegg er det et pluss at vi har verdens beste lærer, Are Gunnar, som lyser opp hverdagen!

Christian Helsem
Ine Marie Stø Arntzen

Det å gå på Sunnfjord Folkehøgskule har vært en utrolig opplevelse med turer og eventyrer som jeg aldri kommer til å glemme. Jeg har fått mange gode venner og har fått opplevd så mye. Her har jeg lært mye mer på 1 år enn å gå 2 år på videregående.

Ine Marie Stø Arntzen
Karoline Egner

Dette har vært et helt fantastisk år. Læreren vår har mye kunnskap og klarer å legge alt han har å lære bort til oss med både humor og glede.

Frå bloggen

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i ...

Les meir på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2021/2022

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen