Til hovedinnhold

Sunnfjord Folkehøgskule

På Sunnfjord Folkehøgskule vil vi at du skal ta ansvar for både deg sjølv, folka rundt deg og for globale spørsmål. Her møter du idrettsutøvarar, reiselystne backpackers, naturelskarar og mange fleire. Vi trur på ulikskap! Du kan bidra til at folkehøgskuleåret blir ditt livs viktigaste!

Søk på skulenLinjer

Det handlar om å la draumane bli verkelege - eller kanskje gje deg nye draumar? Vi ønskjer å utfordre deg til å ta lange skritt framover i ditt eige liv. Stå på eigne sterke bein.

Vi kallar det Verdensmeister i eige liv. 

På Sunnfjord Folkehøgskule trur vi på ulikskap. Difor har vi varierte linjer, og du vil dermed møte mange ulike typer menneske. Du lærer alltid av dei som ikkje er som deg sjølv. Du vil heilt sikkert møte mange rare folk som ikkje er som du, med andre interesser, anna tru og annan stil. Altså heilt vanlege folk.

Dette står vi for

På vår skule skal du kjenne at det er her du høyrer til. Same kva du trur på - eller om du ikkje trur på noko som helst. Skulen har kristen ståstad.

Målet er at du skal treffe folk som bryr seg om deg og jobbar for at du skal ha det heilt fint.

Den som blir akseptert, blir eit bra menneske.

 • Morgonsamling dagleg, 15 min.
 • Vekestart: Om det som skal skje + diverse innhald. 1 t.
 • Kor: Å synge er sosialt og utviklande. 1 t.
 • Dagsnytt: Aktuelle saker frå nyheitene. 1 t.
 • Kommunikasjon: Å lære seg å kommunisere med andre, og forstå andre menneske. Verbalt og nonverbalt. 0,5 t.
 • Kristendom: Grunnleggande kunnskap om den kristne trua. 0,5 t.
 • Verdifag: Om etikk og dei felles verdiane vi har i samfunnet vårt. 1 t.
 • Livsmeistring - aktuelle tema.
 • Allsong: Vi vil halde ved like vår felles songtradisjon. Og så er det jo veldig samlande å synge i lag. 1 t.
 • Laurdagsseminar: Kvar laurdag er vi saman om ulike tema. Det kan vere aktivitetar, eller det kan vere temaer som engasjerer. 4 t.

Du kan velje to valfag på to timar pr veke.
Enkelte fag blir samla opp i lengre økter som skjer av og til, særleg ved fag der ein må reise bort frå skulen. Dei faga vi ha på denne lista er eksempel på fag som kan bli, basert på erfaringar dei siste åra. Det kan bli annleis neste skuleår.

Band

Bandet har ein viktig funksjon i skulen si årlege musikaloppsetting. Dkulen har tilgang til dei vanlegaste bandinstrumenta, i tillegg kan du sjølvsagt ha med eige instrument.

Dans

Vi har høgt utdanna danselærar og to gode dansesalar med spesialparkett. Du lærer fleire typer dans, og gruppa har ein viktig funksjon i skulen si musikaloppsetting.

Internasjonal matlaging

Pris: 300,-

På vår skule har vi lærarar frå mange land. Desse tek med seg sine mattradisjonar, noko du vil ha stor glede av i dette valfaget. Ein betaler for råvarer til matlaginga. Prisen kan variere litt.

Klatring Brattkort

Pris: 100,-

Vi har klatrevegg på tolv meters høgde. Brattkort-sertifisering er inkludert i kurset. Skulen stiller det meste av utstyret til disposisjon.

Mat-auk

Vi haustar av det naturen gir og lagar mat av det. Bær og sopp, frukt og grønt. Fisking i sjø og vatn.

Regi og drama

Elevane er med og lagar årets musikalforestilling.

Sandsport

Variert idrett i landets finaste sandhall, som er oppvarma til heilårsbruk. Brasiliansk trenar som underviser i mange forskjellige sandidrettar.

Sandvolleyball

Vi har landets finaste sandhall som er oppvarma til heilårsbruk. Topp kvalifisert lærar.

Scrapbook

Pris: 300,-

Lag kort, dekorasjonar og minnebøker med avanserte papirteknikkar.

Solidaritet og bistand

Vi organiserer skulen sitt bistandsarbeid. Du lærer å motivere andre til å engsjere seg, og du lærer korleis vi organiserer "foundraising" og aksjonar.

Volleyball for alle

Skulen har volleyball på høgt nivå, men valfaget er for alle som vil spele på mosjonsnivå. Kanskje får vi eit mix-lag som stiller i NM-kvalik for vid. skular? Eller spelar kun for gøy. Du bestemmer.

Mange av elevromma har høg standard med bad. Vi har også ein del rom som har delt bad - det er den prisen som er oppgitt som minstepris.

Vi har ikkje så mange enkeltrom, dei fleste bur på tomannsrom. Det meiner vi er best for dei fleste. Å bu på internat er ein del av læringa, og det er viktig å få trening i å tilpasse seg andre og lære seg å bu tett saman med nokon.

Enkeltrom kostar ekstra. Dei blir ofte prioritert til elevar med spesielle behov.

Det er wifi, men fordi våre hus er laga av betong og fordi vi har brannsikre dører med stålinnlegg, så er det ikkje like godt signal på alle rom. Det er wifi dei fleste stader på skulen. Sjå meir om dette under Fasiliteter.

Fasiliteter

 • Wifi dei fleste stader på skulen. Enkelte rom har dårleg dekning pga betongveggar og branndører. Kapasiteten er ikkje god nok til at alle kan streame samtidig!
 • Vi har gymsal med scene og nytt spesialgolv.
 • Bandrom som du kan bruke på fritida og i valfag band.
 • Biljardrom der det også er bordtennis.
 • Dansesal med spesialparkett, handrails og speil.
 • Nytt treningssenter
 • Ny spinningsal
 • Fleire minibussar og bilar til bruk på kortare og lengre utflukter.
 • Internatstover med lite kjøkken på alle avdelingar.
 • Oppvarma sandhall med 40 cm spesialsand. Hallen har også 12 m høg klatrevegg.
 • Fire måltid pr dag. 
 • Leilegheit og barnehageplass for einslege foreldre..

Førde er ein bygdeby med ca 13 000 innbyggarar. Førde ligg midt i Sogn og Fjordane fylke, på E39 mellom Ålesund og Bergen.

Det er fint å sykle i Førde, for det er nesten ingen bakkar der du har bruk for å dra.

Ekspressbuss frå Oslo, Bergen, Trondheim (nattbuss) og Ålesund. Fly frå Oslo (1 time) og Bergen. Flybuss "til døra" (haldeplass Rusta.)

Skulen ligg 2 km frå sentrum, og dit går det bybuss regelmessig. Du går av på haldeplass Rusta. Ein liten bakke opp, så er du på skulen.

Med bil reiser du slik:

 • Frå Oslo: Raskast over Hemsedalsfjellet via Gol. Ei ferje over Sognefjorden. Det går sju timar.
 • Frå Bergen: E39 nordover, tre timar frå Bergen.
 • Frå Ålesund: Om Stranda - Stryn eller om Volda. 4 timar.
 • Frå Trondheim: Via Otta og Stryn. 7,5 timar.
 • Frå Kristiansand: Via Drammen, Hokksund, Noresund og Gol/Hemsedal. 10 timar.

Finn reiserute fra der du bor

 • Førdehuset (2 km), kulturhus med storhall, to kinoar, symjehall, bibliotek, teater, stadion og kunstgrasbane.
 • Hafstadparken (3-4 km), ein idrettspark med to kunstgrasbaner, fire beachvolleyballbaner og mange andre aktivitetar.
 • Førde sentrum: Svært godt butikktilbod med alle typer handel.
 • Veldig fine turstiar rett ved skulen. mange fine toppar på rundt 700-900 meter i kort avstand.
 • Sentralsjukehuset 500 meter avstand.
 • Bademuligheiter (!) i elva rett ved skulen.
 • Skianlegg for langrenn (10 km reise), alpint (15 km og 20 km).

Dei fleste dagane er det både linjetimar og fellestimar. Valfag to gongar pr veke. Enkelte dagar er det tider der romma skal reingjerast, og vask av fellesareal går på rundgang.

Rotid kl 23.30.

 • Oppstart 22. august
 • Avslutning 8. mai

Musikal

Vi har hatt musikalforestilling på haustsemesteret. Her er ei av forstillingane våre. Alle elevane er med på prosjektet. Hovudroller blir tildelt på bakgrunn av audition. Prosjektet involverer, kor, dans i ulike besetningar, akrobatikk, teknisk stab, scenografi, kostyme, sminke m.m. Alle vil finne ein naturleg plass i oppsettinga.

Enkelte valfag vil begynne å førebu musikalen frå starten av skuleåret, det gjeld også linja Dans Idrett og Kor fellesfag.

To veker før forestillinga går mykje av undervisninga med til øving, og siste veka er det fullt fokus. Forestillinga går i Førdehuset, som er kulturhuset i byen. Den store salen har plass til 600 tilhøyrarar.

Om 2018-forestillinga her.

Vi har også bistandsprosjekt som går gjennom heile skuleåret. Det toppar seg med eit bistandsløp i sentrum like før skuleåret er slutt.

Nokre kveldsaktivitetar er obligatoriske, slik som

 • treningar og andre aktivitetar som inngår i undervisninga.
 • elevkveldane på laurdag kveld som går på rundgang på linjene å arrangere.
 • enkelte spesielle arrangement i løpet av skuleåret. Deete kan vere: Bistandsarrangement, julemesse, nyttårsball, førjulsfest.

Dei andre kveldsarrangementa er frivillige, slik som

 • Søndagstreff, det er arrangert på rundgang av basisgruppene. Alle elevane er inndelt i mange basisgrupper.
 • Tru og tanke, som er ei kristen samling med andakt, ettertanke og sang.
 • Stipendiatane, elevrådet eller andre arrangerer miljøaktivitetar som det er fint om alle er med på.

Vi har 18 års aldersgrense, dvs fylle 18 det året du startar. Elles er det ingen krav.

På volleyballinja er det ein fordel å ha spelt volleyball før, i det minste ha bakgrunn frå eit visst nivå i annan ballsport.

Vi tek inn elevar under 18 år i enkelte tilfelle. Det skjer på bakgrunn av samtale med søkjar og foreldre/føresette.

Elevar med funksjonshemmingar er velkomne. Enkelte linjer kan vere problematiske for rørslehemma. Av og til under føresetnad av ekstraressursar.

Jon Olav Leira

Rektor

Epost: jonolav@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 40044125

Arne Håberg

Assisterande rektor

I stillinga sidan 2012. Starta som lærar på skulen i 1986, har vore fotolærar, medialærar m.m. Har ansvar for marknadsføring, undervisning, valgfag, datasystem og mange andre ting. Hobbymusikar, og likar praktisk arbeid.

Epost: arne.haberg@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 92644465

Are Gunnar Korsvoll

lærar

Are Gunnar Korsvoll er linjelærar på Sport Adventure. Han har ei brei interesse for både idrett og friluftsliv. Are Gunnar gjekk på lærarhøgskulen i Tromsø, han har historie grunnfag frå universitetet i samme by. I tillegg har han idrett mellomfag frå idrettshøgskulen i Sogndal. Sjølv har han vore aktiv innan fotball, friidrett og volleyball.

Epost: aregunnar@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 99 29 70 78

Daniel Lira

lærar

Jobba som landslagstrenar i sandvolleyball i Norge. I tillegg har Daniel jobba i Rio de Janeiro som sandvolleyball assistent-trenar og hovedtrenar og som footvolleytrenar. Han likar å teste ut nye sandaktivitetar, og han gjennomførte første treningsleir i Beach Tennis og Beach Tchoukball i Norge.Utdanning frå Norges Idrettshøyskole og Norges Idrettsforbund.

Epost: daniel@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97075295

Tor Emil

Foslid

Tor Emil er 29 år, er over 2 meter høg og spelar volleyball. Interessa for speling kom med ein Nintendo 64 på 90-talet. I 2008 flytta Tor Emil til Førde og begynte på Sunnfjord Folkehøgskule som elev på Sport and Adventure-linja. Dei siste 4 åra har han jobba som vikar på skulen, mest på volleyballinja. Denne kunnskapen kjem godt med når han skal begi seg ut på eventyret som er E-Sport Aktiv.

Epost: toremil@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 48 18 24 28

John Sverre Aarseth

lærar

John Sverre er lærar på volleyballinja.

Epost: joaa_89@hotmail.com
Telefon: 918 91 716

Anders Alvaro Nydal

lærar

Anders er utdanna ved The Hammond School of Dance and Musikal Theater, i Chester England. Han har vore med på fleire operaforestillingar ved Opera Nordfjord og fleire musikalprosjekt som dansar og koreograf.  Anders har også vore aktiv innan mange ulike idrettar som fotball, handball og friidrett. Han har fleire år som freelancedansar, koreograf og danselærar ved kulturskular og dansestudio.

Epost: andersalvaro@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 95363348

Emil Fagerli

lærar

Emil er lærar på Topptur KlatringFjellsport.

Epost: emilfagerli@hotmail.no
Telefon: 91744026

Arve Ullebø

Lærar

Arve er fotolærar, han har arbeidd som yrkesfotograf i ein generasjon, og har erfaring frå alle typer oppdrag. Han har gitt ut to reise- og fotobøker og hatt utstillingar. han kjenner naturen i Sogn og fjordane svært godt.

Kristy Ledene Johnson

Lærar

Kristy er frå Canada, men har budd mange år i Norge. Ho har ansvar for Leder-Trainee. Matlaging er er ein lidenskap. Gift med Todd, som er volleyballærar.

Epost: kristy@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 98049895

Erlend Os

lærar

Erlend er også musikklærar på skulen. Han har bakgrunn som klassisk pianist og kirkeorganist. Erlend har reist mykje rundt omkring i verda, særlig i sørøst-Asia. Spesialkompetanse på Kambodsja, Vietnam og landa i nærleiken.

Epost: Erlend@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 98633379

Birger Helle Fatland

lærar

Birger brenn for å formidle gode naturopplevingar. Birger er friluftslivsvegleiar, har mastergrad i Friluftsliv (Høgskolen Bø i Telemark), er allmennlærar med fordjuping innan friluftsliv og musikk (Høgskulen i Bergen og Bø). Han er særleg glad i solide tyribål, kanopadling, havkajakk, overnatting ute, fridykking, gitar og turar i skog og fjell.

Epost: birger@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 95116235

Dilanka Fernando

lærar

Dilanka er frå Sri Lanka, har vore elev ved skulen for ein del år sidan, og er no tilbake som lærar. Ho har hatt ansvaret for fleire av skulen sine turar til Sri Lanka dei siste åra. Ho har arbeidd i humanitær organisasjon i fleire år før ho kom tilbake til Norge.

Epost: dilanka@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 48620117

Todd Johnson

lærar

Frå Torquay, Saskatchewan, Canada. Utdanning i Canada og Norge.
College volleyball for Briercrest Clippers, Canada. Spelt for Mosjøen vbk, Sortland vbk og Kristiansund vbk i eliteserien. Cupmeister for Kristiansund vbk 2005 og 2007. 196 cm høg. Oppleggar. Flytta til Førde i 2014.

Gift med Kristy, som er miljøarbeidar.

Todd har studiepermisjon i 2019-2020.

Epost: todd@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 99279019

Øystein Bruland

vertskapsleiar

Vertskapsleiar, internatleiar. Han har med romplassering å gjere, sommardrifta, reinhald og mange andre ting. Får du gjestar, så snakkar du med Øystein.

Epost: oystein@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 47 39 58 88

Laila Norevik

kontorsekretær

Kontorsekretær. Laila er den som oftast svarar på telefon og epost, som handterer søknader og sender ut informasjon. Den første du treffer på skulen, er ofte Laila.

Epost: kontor@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 57829960

Ottar Rusken

vaktmeister

Ottar er vaktmeister på skulen. Er det noko som ikkje virkar, så er Ottar mannen.

Epost: vaktmeister@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97036024

Marianne Årseth

kjøkkenleiar

Marianne er kjøkkenleiar og den som bestemmer menyen kvar dag.

Epost: mat@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 97656077

Janne Gravdal

Miljøarbeidar

Janne er født i Sør-Korea, men adoptert til Norge ved 1,5 års alderen.
Ho har familie på 4 barn og har svennebrev i konditorfaget. Ho har jobba på skulen i mange år, og lever eit aktivt liv med kampsport, løping, spinning, styrketrening, dans, svømming, innebandy, og instruktør for Friskis&Svettis har gjort henne opptatt av trening og kosthold.

Epost: janne@sunnfjord.fhs.no
Telefon: 48 14 97 28

Joveig Årdal

kjøkkenassistent

Joveig er kjøkkenassistent.

Anne Gro Dogan

kokk

Anne Gro er kokk, og ho har mellom anna jobba på internatskule i Japan.

Helga Refsdal

kjøkkenassistent

Helga er kjøkkenassistent.

Linjer på Sunnfjord Folkehøgskule

Spelutvikling

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Beachvolleyball

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Dans Idrett

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

E-sport aktiv

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Grøn Fotolinje

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Sport Adventure

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen

Fjellsport Freeride

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursKristen

Volleyball

Sunnfjord Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs14 t/ukeKristen
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Olav Magnus Bentsen

? Jeg har vært her i to år, og jeg angrer ikke på noen av årene og har elsket hver dag. Så dette anbefales! Jeg var skolelei og visste ikke hva jeg ville gjøre videre i livet.

Olav Magnus Bentsen
Line Skår

Året mitt på Sunnfjord folkehøgskole har lært meg mer om meg selv enn det jeg gjorde i løpet av 10 års skolegang.

Line Skår
Oddmund Varem Aardal

Årene på Sunnfjord Folkehøgskule har vært de beste i mitt liv. Det tror jeg at jeg fortsatt sier når jeg sitter på sykehjemmet som 90-åring. Jeg er blitt trygg på meg selv og opplevd fantastiske ting.

Bestill katalogen for 2020/2021

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen