Til hovedinnhold
Fullt

Var folkehøgskuleåret noko som gav meirsmak? Då kan du søke stipendiatlinja ved Manger folkehøgskule.

Denne linja er eit andreårstilbod for dei som ønskjer å være med å bidra vidare i det faglege og miljøskapande arbeidet ved skulen. Ein stipendiat i folkehøgskulen har gjerne hatt «det beste året i livet», og vil no vere med skape det «beste året» for andre.

Som stipendiat vil du få teoretisk og praktisk leiartrening ved å vere knytt opp mot ei eller fleire av dei andre linjene ved skulen.

I mesteparten av timane vil du følgje timeplanen til ein av desse linjene:

Det er viktig at du presiserer kva linje du ønskjer å følgje i søknadsteksten.

I stipendiatlinja sine eigne timar arbeider vi med tema som pedagogikk, kommunikasjon, aktivitetsleiing, relasjonar, konfliktløysing, møteleiing, gruppepsykologi og rettleiing. Vi førebur og gjennomfører faglege, sosiale og miljøskapande aktivitetar for førsteårselevane, og evaluerer det arbeidet vi har gjort.

Du vil også få arbeide med marknadsføring av skulen. Du vil få erfaring med foto, video, redigering, tekstskriving og publiseringsverktøy i sosiale medium.

Stipendiater får rom og mat dekka av skulen. Dette tilsvarar eit stipend på kr 75 000,- som vert trekt i frå skulen sitt grunnbeløp på kr 118 000,-. Skuleåret vil altså kosta kr 43 000,-, som kan finansierast via omgjeringslån i Lånekassen.

Vi gjennomfører samtale med alle som søker om å bli stipendiat. Det er eit krav at du har gått eit år på folkehøgskole tidlegare. Skulen vil ta inn 4-5 stipendiatar.

Denne linja er eit andreårstilbod for dei som ønskjer å være med å bidra vidare i det faglege og miljøskapande arbeidet ved skulen.

Dette vil du lære

 • pedagogikk og aktivitetsleiing
 • kommunikasjon, konfliktløysing og relasjonskompetanse
 • møteleiing, gruppepsykologi og rettleiing

Våre forventninger til deg

 • Engasjert
 • Sjølvstendig
 • Sosial
 • Politiattest 

Margaret Antrobus

Assisterande rektor

Margaret er utdanna i utøvande musikk, musikkvitenskap og musikkpedagogikk, og har arbeidd som musikar sidan 2003. Ho vaks opp på Manger folkehøgskule, gjekk på brassbandlinja og har alltid visst at det var der ho ville arbeide. I tillegg til å vera assisterande rektor dirigerer ho brassbandet, underviser diverse fag på Brassband og Musikk, bu og fritid, og har nokre fellesfag for heile skulen.  

Epost: Margaret.Sutherland.Antrobus@vlfk.no
Telefon: 45439548

Oddrun Lie

Linjeleiar og lærar Musikk, bu og fritid

Oddrun er utdannet barnevernspedagog, og har jobbet med barn, unge og familier i blant annet barnevernstjenesten, institusjon og barnehage. Hun underviser i sosial kompetanse og fellestimer, og brenner for å bidra til at mennesker skal oppleve mestring og utvikling. Ellers er hun opptatt av å lære språk, lese bøker, nyte en bedre kaffe og reise til Italia. Har vært ansatt på Manger siden 2013.

Epost: Oddrun.Lie@vlfk.no

Årsplan 2023/2024

 • 27. august: Skulestart
 • 7. - 16. oktober: Haustferie
 • 16. desember - 2. januar: Juleferie
 • 24. februar - 4. mars: Vinterferie
 • 23. mars - 1. april: Påskeferie
 • 11. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 12. mai: Heimreisedag

I løpet av skuleåret har vi tre valfagperiodar. Ein på hausten, ein på vinteren og ein på våren. Det er ulike former for musikk, sport, forming, spel, teoretiske fag og andre aktivitetar. Tilbodet varierer for kvar periode alt ettersom kva lærar eller elev som har timane. Det er ulikt frå år til år.

Kreative meg

Kreative aktiviteter med fokus på indre prosessar. Me lagar zentangles, mandalas, draumefangarar m.m.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld. 

Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Linjer ved skulen

Les mer om skolen

Fra kr 126 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på rommet
 • Reiseforsikring
 • Bruk av idretts- og svømmehall
 • Individuell undervisning på hovudinstrument
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 126 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 126 000,-
(12 600,- per måned)
Når du takker ja til skoleplassen må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Resten av summen betaler du månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

 • Vi har god erfaring med å tilrettelegga for deg med funksjonsnedsetjing eller kronisk sjukdom som til dømes rullestolbrukarar, svaksynte, høyrslehemma, maga/tarmsjukdommar og elevar innanfor autismespekteret.
 • Vi tilrettelegg for deg så godt vi kan og gjer justeringar i samråd med deg
 • Ta kontakt med oss i god tid om du har behov for tilpassingar, eller lurer på om vi kan tilrettelegga for deg.
Meir om skulenSkulen si nettside

Frå bloggen

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i ...

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen

Linjer som liknar denne

Global Ledelse

Solborg folkehøgskole - Stavanger
HeilårskursKristen

Ledertrening

Elverum folkehøgskule
Venteliste
Heilårskurs14 t/ukeFrilynt

Stipendiat

Harstad Folkehøgskole
Stipendiatlinje30 t/ukeFrilynt

Lederlinjen

Molde Folkehøgskole
Fullt
Stipendiatlinje14 t/ukeKristen

Selvutvikling og Ledelse

Nordmøre Folkehøgskule
Heilårskurs30 t/ukeFrilynt

Andreårselev

Folkehøgskolen 69 Grader Nord
Fullt
Stipendiatlinje25 t/ukeKristen

Danvik-stipp: Praktisk miljøarbeid og ledertrening

Danvik Folkehøgskole
Fullt
StipendiatlinjeKristen

Stipendiat

Sund folkehøgskole
StipendiatlinjeFrilynt

Stipendiat - JC Trainee

Kristiansand folkehøgskole
StipendiatlinjeKristen

Ledertrening - 2. års elever

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Stipendiatlinje15 t/ukeFrilynt

Leiartrening

Sunnmøre Folkehøgskule
Fullt
Stipendiatlinje24 t/ukeKristen

2. års elever

Nordhordland Folkehøgskole
Stipendiatlinje25 t/ukeKristen