Til hovedinnhold
Fullt

Opplevingar, meistring og musikk! Musikk-, bu- og fritidslinja er spesielt for deg som treng tilrettelagt og tilpassa opplæring. Bli sjølvstendig, møt nye vener og finn dine kreative krefter!

Deltaking på denne linja krev økonomisk støtte frå heimkommunen din og/eller frå Nav.

Bli sjølvstendig
Med linja Musikk, bu og fritid ynskjer me å gje eit folkehøgskuletilbod til unge med ulike spesielle behov. Folkehøgskule er på mange måtar noko anna enn ordinær skule, og vil kunne vera eit godt tilbod til dei som ikkje meistrar såkalla vanleg skulegong.

Å bu eit år på folkehøgskule inneber å veksa som eit sjølvstendig menneske, utvikla sine sosiale sider og læra fag på ein friare måte enn det ein tradisjonell skule kan. Me har som mål å vera ein kulturverkstad der ungdom kan utvikla sunne haldningar i eit miljø der det faglege og sosiale vert integrert, slik at kreative krefter kan veksa fram.

Oppleving av meistring
Me ynskjer å tilby alle ei mogelegheit til å gjennomføra eit annleis år, og trur at læringsmetodar som kombinerer teori og praksis er gode for menneske som har ulike utfordringar. Gjennom faga me presenterer skal dei unge verta betre i stand til å klara seg sjølve i forhold til daglegdagse aktivitetar, ha utvikla god sosial kompetanse og utvikla nye ferdigheiter innanfor musikkfaget.

Gjennom denne danningsprosessen håpar me at dei unge vert betre rusta til å takla eiga framtid. Det viktigaste er likevel, anten det gjeld fagaktivitetar eller fritidsinteresser, at me gjev eleven ei oppleving av meistring.

Denne linja er for elevar som treng tilrettelagd og tilpassa opplæring. Linja passar for deg som er glad i musikk og som spelar eit instrument, eller likar å syngja.

Dette vil du lære

 • Praktisk opplæring i å ta vare på seg sjølv i eigen bustad.
 • Hygiene, husstell
 • Planlegging av innkjøp
 • Mat og helse
 • Handle- og reisetrening
 • Økonomi
 • Sosial trening
 • Kommunikasjon
 • Samspel
 • Empati
 • Sjølvoppfatting
 • Sinnemeistring og emosjonsregulering
 • Identitet
 • Normer/reglar
 • Intimitetsgrensar
 • Vennskap
 • Nettvett

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: 5 dagar

Måltider pr dag inkludert: 2

**Grunna den usikre situasjonen i verda er mål for studieturen i 21/22 uviss. Me må til ein kvar tid fylgje smittevernråd frå FHI. Tidlegare har turen gått til London. Me håpar at situasjonen tillet at me drar på studietur som liknar på det som er skildra her:

London er ein spanande storby med mangfaldig kultur, men som ikkje ligg altfor langt unna det trygge og kjende. Her vil det være fine utfordringar både for dei som har reist mykje og dei som har reist lite. Våre tilsette er godt kjende med byen og kan tilby kunnskap og tryggleik.

Hovudmåla med turen er at elevane skal kjenne glede over det sosiale samværet, kunne førebu og gjennomføra ei lengre reise og oppleve andre kulturar knytt opp mot ulike tema i linjefaga; matopplevingar, handel, konsertar, musikalar og kjende attraksjonar.

Våre tidlegare turar har mellom anna inkludert:

 • Tower of London
 • Buckingham Palace
 • Westminster-palasset
 • Madame Tussauds
 • Notting Hill og Portobello Road
 • London Eye
 • Jamie Oliver restaurant og andre kjende restaurantar.
 • Musikalane Thriller, Les Misérables, STOMP

 

Oddrun Lie

Linjeleiar og lærar Musikk, bu og fritid

Oddrun er utdannet barnevernspedagog, og har jobbet med barn, unge og familier i blant annet barnevernstjenesten, institusjon og barnehage. Hun underviser i sosial kompetanse og fellestimer, og brenner for å bidra til at mennesker skal oppleve mestring og utvikling. Ellers er hun opptatt av å lære språk, lese bøker, nyte en bedre kaffe og reise til Italia. Har vært ansatt på Manger siden 2013.

Epost: Oddrun.Lie@vlfk.no

Henning Anundsen

Lærar

Henning startet å arbeide på Manger Folkehøgskule (MFHS) i 2009. Han jobber på Brassbandlinjen som dirigent, og på Musikk, Bu og Fritid som musikklærer. Utdanningen har han fra griegakademiet, der han studerte trompet og musikkpedagogikkI tillegg til å arbeide på MFHS dirigerer Henning Skodvin Skulemusikk og er freelancemusiker. På fritiden spiller han principal i Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Epost: Henning.Anundsen@hfk.no

Vegard Vetås Aagaard-Nilsen

Lærar og miljøarbeidar

Epost: Vegard.Vetas.Aagaard-Nilsen@vlfk.no

Hilde Villanger

Lærar og miljøarbeidar

Epost: Hilde.Villanger@vlfk.no

Hanne Kristin Alver

Miljøfagarbeidar

Epost: Hanne.Kristin.Alver@vlfk.no

Solfrid Mjøs

Miljøarbeidar

Epost: Solfrid.Mjos@vlfk.no

Tina Hartwall

Miljøarbeidar

Årsplan 2021/2022

 • 29. august: Skulestart
 • 9. - 18. oktober: Haustferie
 • 18. desember - 4. januar: Juleferie
 • 26. februar - 6. mars: Vinterferie
 • 9. - 18. april: Påskeferie
 • 14. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 15. mai: Heimreisedag
Last ned årsplan som pdf ↓

I løpet av skuleåret har vi 3 valfagperiodar. Ein på hausten, ein på vinteren og ein på våren. Det er ulike former for musikk, sport, forming, teoretiske fag og andre aktivitetar.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Teatersport

Eit fag for dei som vil jobbe med formidling gjennom musikk, tolkning av tekst og å verte tryggare på scena. Ein får og høve til å vera med og planlegga skulen sin årlege førestilling.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Miljødokumentar

Dette faget er eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike dokumentarar om miljø, bærekraft og helse, og diskutere innhaldet i desse.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Jogging

Fine joggeturar i lokalmiljø.

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld. 

Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Linjer ved skulen

Les mer om skolen

Fra kr 118 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på rommet
 • Reiseforsikring
 • Bruk av idretts- og svømmehall
 • Individuell undervisning på hovudinstrument
 • Studietur: London
  • Mat (2 måltider per dag)
  • Reiseforsikring
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 118 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 118 000,-
(11 800,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

Dette utstyret får du låne av skolen

Musikk, bu og fritid held til i «Annekset». Der er det kjøkken, klasserom og eit band-øvingsrom.

I øvingsrommet er det følgjande utstyr:

 • digitalt trommesett
 • elektriske gitarar
 • bassgitar
 • bass- og gitarforsterkarar
 • el. piano
 • miksar
 • høgtalarar
 • song mikrofonar

Rommet er tilgjengelig utover kvelden.

Meir om skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Erick Merkesdal

Det var, og er, det beste året jeg noen gang har hatt. Er et minnet for livet. Utorlige bra folk og personale.

Erick Merkesdal
Erik Flage

Det jeg synes har vært kjekt på Manger var å bli kjent med alle de kjekke elevene i klassen på MBF og ellers på skolen. Og så er der så mange kjekke lærere som finner på alt mulig gøy; spill og tøysing og matlaging på MBF sitt eget kjøkken.

Erik Flage
Ine Grace S. Sivertsen

Jeg sitter igjen med at jeg hadde et fint år med masse opplevelser, og at jeg har lært så mye meg selv og andre på skolen. Og jeg har fått masse fine venner, som jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få, etter året var ferdig.

Frå bloggen

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i ...

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen

Linjer som liknar denne

Friluftsliv / Bu og fritid

Nordfjord folkehøgskule
Ledig plass
HeilårskursKristen

Aktiv Bo og Fritid - Europa

Valdres folkehøgskole
Venteliste
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Bu og fritid

Fjordane folkehøgskule
Fullt
Heilårskurs18 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Botrening & Aktiv fritid

Stavern folkehøyskole
Venteliste
Heilårskurs30 t/ukeKristen

Aktiv Hverdag - Botrening

Nordvestlandet folkehøgskole
Ledig plass
Heilårskurs29 t/ukeKristen

Botrening

Grenland Folkehøgskole
Fullt
HeilårskursKristen

Aktiv bo og fritid

Risøy Folkehøyskole
Fullt
HeilårskursKristen

Reise Bo og Fritid

Ålesund Folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Friluftsliv Ingen grenser - botrening

Alta folkehøgskole
Ledig plass
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Aktiv - Friluftsliv og Botrening

Folkehøgskolen Nord-Norge
Ledig plass
Heilårskurs18 t/ukeKristenTilrettelagt for rullestolbrukere

Bo og fritid

Jæren folkehøgskule
Fullt
Heilårskurs12 t/ukeFrilynt

Bo.Aktiv

Sunnmøre Folkehøgskule
Få ledige plasser
HeilårskursKristenTilrettelagt for rullestolbrukere