Til hovedinnhold

Manger Folkehøgskule

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld.  Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Søk på skulenLinjer

Manger er ein frilynt folkehøgskule med rundt 60 elevplassar, og ligg på Manger i Radøy kommune utanfor Bergen. Skulen har fem ulike musikklinjer, moderne fasilitetar og lærarar med høg kompetanse. Ein liten skule med fullt fokus, store ambisjonar og mange forventningar.

Kvifor velje Manger?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Dette står vi for

Manger er ein frilynt folkehøgskule. Dialog, miljøengasjement, interesse og entusiasme pregar skulen. Målet er at du neste vår skal kunne seia: Eg er eit rikare menneske, eg kan meir, eg veit meir, eg bryr meg om meir.

Dette er timar som alle deltar i på tvers av linjene.

Morgonsamling 

Kvardagane startar alltid med morgonsamling som inneheld eit innslag, allsong, «ord for dagen» og informasjon.

Huskonsert 

Ein time i veka er det konsert. Dei som vil er velkomen på scena i eit trygt, inkluderande og inspirerande miljø.

Romvask 

Ein viktig del av året er internatlivet. Dette inkluderer å halde det reint og ryddig på sitt eige rom…

Skulekor 

Her stiller alle med si eiga røyst, sin eigen bakgrunn og sine eigne føresetningar. Klangen av koret vil alltid vere ein viktig del av året på Manger.

O-fag 

Her tar vi opp dagsaktuelle tema, dei store spørsmåla og dei små problema. Det er rektor og elevråd som styrer timen.

Fysisk 

To timar i veka der du veljer mellom ulike aktivitetar som idrettshall, fotball, jogging, sykling, turgåing og treningsrom.

Laurdagsundervisning

I tillegg til undervisning med dei tilsette, får me besøk av gjestar. Dei held seminar om ulike tema som ikkje alltid er musikkrelaterte.

Du rekk ikkje å bli lei av valfaget ditt; det kan du nemleg velja tre gonger i året. Det er ulike former for sport og friluftsliv, yoga, piano, storband, meir teoretiske fag og sjølvsagt aktivitetar knytta opp til musikk.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Improvisasjonsteknikk

For dei som ynskjer å lære seg vokal improvisasjon.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Skala

Skalaklasse - lær deg alle dei ulike variasjonane av skala.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

"Isbading"

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

På Manger bur og lever ein tett saman i eit trygt og godt miljø. Her går du ikkje heim når skuledagen er slutt. Skulen er heim, og dei andre elevane er familie, venner og kjente. Du et ved same bord og søv i same rom som menneske du elles kanskje ikkje hadde blitt kjent med. Står opp, går på skule, øver og strevar, et og søv – aldri åleine. Slikt blir det livslange venskap av.

Skulen har moderne internat med lyse og trivelige rom, alle med eige bad med dusj og toalett.

Dei fleste bur på dobbeltrom, men ved spesielle ynskjer, behov eller praktiske årsaker kan me gjere unnatak og har nokre enkeltrom mot eit tillegg i prisen på 6000 kroner.

Fasiliteter

 • Treningsrom
 • Elevkjøkken og TV-stove
 • Maclab med 10 iMac`er med Logic Pro-X, Sibelius, EarMaster og MIDI keyboard.
 • Fullt utstyrt slagverks-avdeling av høg standard.
 • Lydstudio.
 • Komplett utstyrte band-øvingsrom med god akustikk.
 • Konsertscene med full lys og lyd-rigg.
 • Gode øvingsrom, mange med piano.

Skulen ligg sentralt på Manger i Radøy kommune ca. 50 kilometer nord for Bergen. Frå skulen er det i underkant av ein time køyring til Bergen. Det er fleire bussavgangar til og frå sentrum både kvardagar og i helgene.

Frå Bergen

Bergen er eit trafikkuntepunkt for fly, tog, båt og buss. Frå Bergen sentrum er det gode bussforbindelsar til Manger. Turen med buss tar om lag 1,5 time.

Flesland flyplass har forbindelse med heile landet og frå terminalen kjem du deg til sentrum på om lag 30 minutt. Jernbanestasjonen i Bergen ligg vegg i vegg med busstasjonen. Både Hurtigruta og snøggbåtar frå Sunnhordland og Sogn og Fjordane legg til i sentrum. Til Bergen busstasjon går det dessutan ekspressbussar både frå nord, aust og sør.

Buss frå Bergen sentrum til Manger

Buss nr. 320 går frå perrong C på Bergen busstasjon. For tider sjå skyss.no.

Finn reiserute fra der du bor

Årsplan 2019/2020

 • 25. august: Skulestart
 • 5. oktober - 13. oktober: Haustferie
 • 18. desember - 2. januar: Juleferie
 • 22. februar - 1. mars: Vinterferie
 • 4. april - 13. april: Påskeferie
 • 09. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 10. mai: Heimreisedag

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

 • Opptaket startar 1. februar.
 • Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
 • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.

For fleire detaljar; skulen sine opptakskriterium.

Geir Rydland

Rektor

Epost: Geir.Rydland@hfk.no
Telefon: 56348070

Margaret Sutherland Antrobus

Assisterande rektor

Epost: Margaret.Sutherland.Antrobus@hfk.no
Telefon: 56348070

Anne-Kari Sylta

Internatleiar

Epost: Anne-Kari.Sylta@hfk.no
Telefon: 56348070

Venera Arzumova

Kjøkkensjef

Epost: Venera.Arzumova@hfk.no

Kari Kvalheim Lunde

Kontor

Epost: Kari.Lunde@hfk.no
Telefon: 56348070

Grethe Westbø Tonheim

Linjeleiar og lærar Brassband

Epost: Grethe.Tonheim@hfk.no
Telefon: 56348070

Oddrun Lie

Linjeleiar og lærar Musikk, bu og fritid

Epost: Oddrun.Lie@hfk.no
Telefon: 56348070

Håvard Matland

Linjeleiar og lærar Band, Vokal, Musikkproduksjon

Epost: Havard.Matland@hfk.no
Telefon: 56348070

Henning Anundsen

Lærar

Epost: Henning.Anundsen@hfk.no

Jacqueline Margaret Chesney

Lærar og miljøarbeidar

Epost: Jacqueline.Chesney@hfk.no
Telefon: 56348070

Vegard Vetås Aagaard-Nilsen

Lærar og miljøfagarbeidar

Epost: Vegard.Vetas.Aagaard-Nilsen@hfk.no

Hanne Kristin Alver

Miljøarbeidar

Epost: Hanne.Kristin.Alver@hfk.no

Solfrid Mjøs

Miljøarbeidar

Epost: Solfrid.Mjos@hfk.no

Sabine Springborn

Kjøkken/internat

Hildegunn Urhaug

Kjøkken/internat

Jasminka Niksic

Reinhaldar

Hilde Villanger

Miljøfagarbeidar og nattevakt

Epost: Hilde.Villanger@hfk.no

Johan Modahl Leiva

Lærar

Epost: Johan.Leiva@hfk.no

Stian Villanger

Lærar

Epost: Stian.Villanger@hfk.no

Silje Louise Spurkeland

Lærar

Epost: Silje.Louise.Spurkeland@hfk.no

Torbjørn Drivenes

Driftsleiar

Jane Westervik

Lærar

Epost: Jane.Westervik@hfk.no

Helga Vetås

Lærar

Epost: Helga.Vetas@hfk.no

Torstein Aagaard-Nilsen

Lærar

Epost: Torstein.Aagaard-Nilsen@hfk.no

Linjer på Manger Folkehøgskule

Brassband

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Band: scene og studio

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Artist og låtskrivar

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikkproduksjon

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikk, Bu og Fritid

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs21 t/ukeFrilynt
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Lydia Haugan Helland

Fekk moglegheit til å spele inn egne låter med flinke medelevar og lærarar. Vart mange kjekke timar i studio i løpet av året!

Lydia Haugan Helland, elev 2014/2015
Synne Tuv Fredriksen

Lærerne, det faglige innholdet, studieturen til LA og miljøet overgikk alle forventningene jeg hadde til folkehøgskole-året mitt!

Synne Tuv Fredriksen, elev 2017/2018
Mikael Tatsiz

Et fantastisk lærerikt år som utviklet meg på mange måter! Alltid noe å gjøre, alltid noe å finne på! Fått muligheter jeg ikke en gang visste var mulig! Anbefales!

Frå bloggen

- Et samfunn der vi kan se tilbake på hatske holdninger - og kalle dem historie!

Nor Sarira, elev ved Manger folkehøgskule, har fra ung alder av opplevd at mennesker ansvarliggjør henne for en hel tro. Hvordan kan hun forklare motivasjonene bak ...

Les meir på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2019/2020

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen