Til hovedinnhold

Manger Folkehøgskule

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld.  Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Søk på skulenLinjer

Manger er ein frilynt folkehøgskule med rundt 60-65 elevplassar, og ligg på Manger i Alver kommune utanfor Bergen. Skulen har åtte musikklinjer, moderne fasilitetar og lærarar med høg kompetanse. Ein liten skule med fullt fokus, store ambisjonar og mange forventningar.

Kvifor velje Manger?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Dette står vi for

Manger er ein frilynt folkehøgskule. Dialog, miljøengasjement, interesse og entusiasme pregar skulen. Målet er at du neste vår skal kunne seia: Eg er eit rikare menneske, eg kan meir, eg veit meir, eg bryr meg om meir.

Dette er timar som alle deltar i på tvers av linjene.

Morgonsamling 

Kvardagane startar alltid med ei  morgonsamling, med allsong, informasjon og «ord for dagen».

Huskonsert 

Ein til to gongar i månaden er det huskonsert. Alle er velkomne på scena, i eit trygt, inkluderande og inspirerande miljø.

Romvask 

Ein viktig del av året er internatlivet. Dette inkluderer å halde det reint og ryddig på sitt eige rom.

På tvers

Aktivitetar der alle stiller med si eiga røyst, sin eigen bakgrunn og sine eigne føresetnadar. Me syng i kor, skapar lagånd, snakkar om psykisk helse og lagar prosjekt på tvers av linjene.

Fysisk aktivitet

To timar i veka der du veljer mellom ulike aktivitetar som idrettshall, fotball, jogging, sykling, turgåing og treningsrom.

Laurdagsundervisning

I tillegg til undervisning med dei tilsette, får me besøk av gjestar. Dei held seminar om ulike tema som ikkje alltid er musikkrelaterte.

I løpet av skuleåret har vi tre valfagperiodar. Ein på hausten, ein på vinteren og ein på våren. Det er ulike former for musikk, sport, forming, spel, teoretiske fag og andre aktivitetar. Tilbodet varierer for kvar periode alt ettersom kva lærar eller elev som har timane. Det er ulikt frå år til år.

Kreative meg

Kreative aktiviteter med fokus på indre prosessar. Me lagar zentangles, mandalas, draumefangarar m.m.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

På Manger bur og lever ein tett saman i eit trygt og godt miljø. Her går du ikkje heim når skuledagen er slutt. Skulen er heime, og dei andre elevane er familie, venner og kjente. Du et ved same bord og søv i same rom som menneske du elles kanskje ikkje hadde blitt kjent med. Står opp, går på skule, øver og strevar, et og søv – aldri åleine. Slikt blir det livslange venskap av.

Skulen har moderne internat med lyse og trivelige rom, med eige bad med dusj og toalett. 

Dei fleste bur på dobbeltrom, men me har nokre få enkeltrom mot eit tillegg i prisen på 6000 kroner. Dersom du har spesielle ønskjer eller behov, kan du søkja om enkeltrom.   

Fasiliteter

 • Treningsrom
 • Maclab med 10 iMac`er med Logic Pro-X, Sibelius, og MIDI keyboard. 
 • Fullt utstyrt slagverks-avdeling av høg standard.
 • 4 lydstudio utstyrte med Logic-Pro X, Pro Tools og Ableton Live..
 • Komplett utstyrte band-øvingsrom med god akustikk.
 • Konsertscene med full lys og lyd-rigg.
 • Gode øvingsrom, mange med piano.

Skulen ligg sentralt på Manger i Radøy kommune ca. 50 kilometer nord for Bergen. Frå skulen er det i underkant av ein time køyring til Bergen. Det er fleire bussavgangar til og frå sentrum både kvardagar og i helgene.

Frå Bergen

Bergen er eit trafikknutepunkt for fly, tog, båt og buss. Frå Bergen sentrum er det gode bussforbindelsar til Manger. Turen med buss tar om lag 1,5 time.

Flesland flyplass har forbindelse med heile landet og frå terminalen kjem du deg til sentrum på om lag 30 minutt. Jernbanestasjonen i Bergen ligg vegg i vegg med busstasjonen. Både Hurtigruta og snøggbåtar frå Sunnhordland og Sogn og Fjordane legg til i sentrum. Til Bergen busstasjon går det dessutan ekspressbussar både frå nord, aust og sør.

Buss frå Bergen sentrum til Manger

Buss nr. 320 går frå perrong C på Bergen busstasjon. For tider sjå skyss.no.

Finn reiserute fra der du bor

Årsplan 2023/2024

 • 27. august: Skulestart
 • 7. - 16. oktober: Haustferie
 • 16. desember - 2. januar: Juleferie
 • 24. februar - 4. mars: Vinterferie
 • 23. mars - 1. april: Påskeferie
 • 11. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 12. mai: Heimreisedag

Stipendiatane arrangerer litt ulike aktivitetar ein kveld i veka. Desse varierer alt etter kven som er ansvarleg. Me har hatt karaoke, Just Dance, pingpong-turnering, stein-saks-papir-turnering, morderleik, basketball-turnering, quiz, teikning, filmkveld osb. 

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

 • Opptaket startar 1. februar.
 • Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
 • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.

Bygninger

 • Dei fleste av våre bygg er universelt utforma, og dermed tilgjengeleg for rullestolbrukarar.
 • Vi har heis i dei fleste bygga.
 • Det er automatiske døropnarar på alle høvuddører og heisdører.
 • Vi har åtte rom for rullestolbrukarar.
 • Vi har fem einerom med bad, og tre utan bad.
 • Vi har innført støydempande tiltak i matsalen.
 • Vi har gjort tilpassingar for at det skal vera lettare for synshemma å gå på skulen vår, til dømes forsterka kontrastar, betre lys og betre merking.
 • Vi har fem HC-toalett.
 • Utearealet er oversiktleg og lett tilgjengeleg.

Mat

Vi tilbyr glutenfri mat, laktosefri mat og tilpassing til andre allergiar. Gi oss beskjed i god tid slik at vi kan legga til rette for deg. Vi tilbyr også vegetar og vegansk mat til dei som ønsker det. Om det er mat du ikkje et av religiøse grunnar eller av andre årsaker, ta kontakt med oss.

Faglig og sosialt

Vi tilpassar så langt det er mogleg slik at det blir mogleg for deg å delta på lik linje med dei andre.

 • Det kan t.d. vera:
 • Å tilpassa utstyr. 
 • Tilrettelegga for pausar.
 • Finna alternative løysingar om aktivitetane blir for omfattande
 • Vi har fokus på ein god og trygg oppstart og eit inkluderande miljø
 • Vi har internatleiar og andre tilsette som du kan snakka med om du ønsker det

Ta kontakt med oss om for å høyra kva vi kan gjera for å tilrettelegga for behova dine.

Viggo Bjørge

Rektor

Viggo er oppvaksen nær Eikanger i Alver kommune. Han har jobba som lærar på ungdomsskule og vore rektor på vidaregåande skule, fagskule og no sist ved Lindås barneskule. I tillegg har han jobba i organisasjonslivet knytt til kultur og med opplæring i næringslivet. Viggo har vore medlem i Eikanger-Bjørsvik Musikklag sidan 1977, og har vore i styret for korpset i 41 av desse åra.

Margaret Antrobus

Assisterande rektor

Margaret er utdanna i utøvande musikk, musikkvitenskap og musikkpedagogikk, og har arbeidd som musikar sidan 2003. Ho vaks opp på Manger folkehøgskule, gjekk på brassbandlinja og har alltid visst at det var der ho ville arbeide. I tillegg til å vera assisterande rektor dirigerer ho brassbandet, underviser diverse fag på Brassband og Musikk, bu og fritid, og har nokre fellesfag for heile skulen.  

Epost: Margaret.Sutherland.Antrobus@vlfk.no
Telefon: 45439548

Anne-Kari Sylta

Internatleiar

Epost: Anne-Kari.Sylta@vlfk.no
Telefon: 92656784

Venera Arzumova

Kjøkkensjef

Epost: Venera.Arzumova@vlfk.no

Ingse Bjørø Sæthre

Kommunikasjonsrådgiver

Kari Kvalheim Lunde

Kontor

Når du ringer skulen eller kjem innom kontoret er Kari ofte den første du møter på. Ho er førstekonsulent på kontoret, og driv med alt frå registrering av elevar til utleige av skulebil. På fritida er ho glad i å gå tur og sjå på fotballkampar.

Epost: Kari.Lunde@vlfk.no
Telefon: 56348070

Oddrun Lie

Linjeleiar og lærar Musikk, bu og fritid

Oddrun er utdannet barnevernspedagog, og har jobbet med barn, unge og familier i blant annet barnevernstjenesten, institusjon og barnehage. Hun underviser i sosial kompetanse og fellestimer, og brenner for å bidra til at mennesker skal oppleve mestring og utvikling. Ellers er hun opptatt av å lære språk, lese bøker, nyte en bedre kaffe og reise til Italia. Har vært ansatt på Manger siden 2013.

Epost: Oddrun.Lie@vlfk.no

Henning Anundsen

Linjeleiar brassband og lærar

Henning startet å arbeide på Manger Folkehøgskule (MFHS) i 2009. Han jobber på Brassbandlinjen som dirigent, og på Musikk, Bu og Fritid som musikklærer. Utdanningen har han fra griegakademiet, der han studerte trompet og musikkpedagogikkI tillegg til å arbeide på MFHS dirigerer Henning Skodvin Skulemusikk og er freelancemusiker. På fritiden spiller han principal i Eikanger-Bjørsvik Musikklag.

Epost: Henning.Anundsen@hfk.no

Silje Louise Spurkeland

Linjeleiar

Silje Louise Spurkeland har utdanning fra musikkonservatoriet i Agder (HiA), utøvende rytmisk vokal og pedagogikk, og har jobbet på Manger siden 2011. Hun har jobbet som freelance vokalist og korist for ulike artister i en årrekke og vært med på over 20 studioalbum. På CVen står alt fra luksuriøse koristjobber i Cannes til å turnere med internasjonale reggaestjerner i Øst-Afrika. 

Epost: Silje.Louise.Spurkeland@vlfk.no

Grethe Westbø Tonheim

Lærar Brassband

Grethe er utdanna ved Bergen musikkonservatorium og Norgen Musikkhøgskole under Kim Lofthouse, John-Aril Suther og Ingemar Roos. Ho jobbar med messing og samspel, på kryss og tvers av linjer og sjanger. I tillegg til å vera profesjonell utøvar har ho stor glede av å ha brassband som hobby, og kan visa til 30 år som solotrombonist i Eikanger-Bjørsvik. På fritida er det segling og fjelltur som gjeld

Epost: Grethe.Tonheim@vlfk.no

Jane G. Westervik

Lærar

Jane er trompet/kornettlærar på Manger Folkehøgskule. Ho er utdanna på Konservatoriet i Bergen og ved Guildhall i London.

Jane har brei erfaring frå brassband miljøet. Ho har spelt Principal kornett i Eikanger Bjørsvik Musikklag i 20 år.

Jane er musikalsk leiar i  Krohnengen Brassband. Ho dirigerar BB i periodar på skulen, og har Yoga valfag. Gjestar har vore bla; Rapa og Guggenberger.

Epost: Jane.Westervik@vlfk.no

Helga Vetås

Lærar

Helga har jobba på Manger sidan 1991, er messingblåsar og leier instruksjon/aspirant, lytting, ensemble,valfag,fellestime, ind.time på alle grovmessing.

Ped.utdanning med euphonium/tromb frå Bergen Musikkonservatorium med mentor Kim Lofthouse. Spelte baritone,tuba,solo og tutti euphonium i Manger Musikklag frå 1977-2015 og lært mykje av gode dirigentar. På fritida:katt,korps og kaldvassbading. 

Epost: Helga.Vetas@vlfk.no

Torstein Aagaard-Nilsen

Lærar

Epost: Torstein.Aagaard-Nilsen@vlfk.no

Bjørn Sagstad

Dirigent

Sagstad er en dirigent med et stort repertoar og sjangerbredde. Hans tro på et lyttende og utforskende lederskap har ført til engasjementer som kunstnerisk leder, gjestedirigent og dirigentlærer i Norden og Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia. Sagstad brenner for utvikling av ny musikk og det å være en sparringspartner for både etablerte og unge komponister. 

Vegard Vetås Aagaard-Nilsen

Lærar og miljøarbeidar

Epost: Vegard.Vetas.Aagaard-Nilsen@vlfk.no

Johan Modahl Leiva

Lærar

Epost: Johan.Leiva@vlfk.no

Stian Villanger

Lærar

Stian Villanger er utdanna musikar frå University of Salford i England, der han studerte trommesett med Dave Hassell. Som frilans trommeslager har han jobba i ei rekkje samanhengar, og for tida spelar han fast med Carsten Dyngeland Trio/Kvartett, Ole Amund Gjersvik Trio, Monks Mood m/Knut Kristiansen og Scandinavian Entertainment Service sitt eventorkester.

Epost: Stian.Villanger@vlfk.no

Kristian Tvedt

Lærar

Kristian er utdanna lydteknikar ved UIS og Idefagskolen.Han har drive lydstudio siden 2006. Døme på musikalske bidrag er; God Seed, Carl Espen, AURORA, Josefin Winther, Frugaard, Knuste Ruter, Divisjonen, Silja Sol, Demonaz, Svartediket, ORBO, LÖV, I, Herr Nilsson, Line Dybedal, Christel Alsos, Lakei m.m. Hovedinstrumentet er gitar, men lidenskapen er for synther, modulærsynther og dubeditter.

Epost: Kristian.Fanavoll.Tvedt@vlfk.no

Erlend Sellevold

Lærar

Erlend, Ralph Myerz, er ein av dei mest aktive norske produsentane i Norge, med 6 album og over 50 EP'ar. Fokuset har vore på mest på hiphop og r&b, men og pop, deep house og disco. Han har vore involvert i ei lang rekke profilerte prosjekter som enten låtskrivar eller produsent, og har til dømes arbeidd som in house produsent for plateselskapet til Snoop Dogg og seinare Nipsey Hussle.

Epost: erlend.bjorn.sellevold@vlfk.no
Nettside

Daniel Hauge

Lærar

Har jobba som frilans musikar (keyboards) og produsent/lydteknikar sia 2004. Driv eige studio i Knarvik der eg jobbar med ei lang og variert rekke artistar og band - i allslags sjangre. Fleire av mine produksjonar har blitt a-lista på p1 og andre radiokanalar (m.a. Anne Hvidsten, Karin Park,Tor Endresen, Dobbeltgjenger). Har dei siste 10 åra spissa meg inn på produksjon av pop, rock og americana. 

 

Hanne Kristin Alver

Miljøfagarbeidar

Epost: Hanne.Kristin.Alver@vlfk.no

Solfrid Mjøs

Miljøarbeidar

Epost: Solfrid.Mjos@vlfk.no

Hilde Villanger

Lærar og miljøarbeidar

Epost: Hilde.Villanger@vlfk.no

Tina Hartwall

Miljøarbeidar

Sigve Engeseth

Nattevakt

Sigve er som mange andre ansatte tidligere elev på folkehøgskulen. Han gjekk på jazzlinje, men kombinerte det med brassbandlinja. Han var i mange år aktiv i brassband i Hordaland på både tuba og barriton og spelte også i eit lokalt jazzband. 

Hildegunn Urhaug

Kjøkken/internat

Jasminka Niksic

Reinhaldar

Torbjørn Drivenes

Driftsleiar

Epost: torbjorn.drivenes@vlfk.no

Linjer på Manger Folkehøgskule

Brassband

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Skapande skriving

Manger Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt

Musikk og media

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikk, Bu og Fritid

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs21 t/ukeFrilynt

Band: scene og studio

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Artist og låtskrivar

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikkproduksjon

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Hiphop

Manger Folkehøgskule
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Stipendiat

Manger Folkehøgskule
Venteliste
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Lydia Haugan Helland

Fekk moglegheit til å spele inn egne låter med flinke medelevar og lærarar. Vart mange kjekke timar i studio i løpet av året!

Lydia Haugan Helland
Hanne Abelseth

Mitt år på manger var et flott år som ga meg mange nye venner som jeg fortsatt har kontakt med!

Hanne Abelseth
Simen Frøyhaug

Studieturen! Supert opplegg med relevant og interessant program. Perfekt mengde frihet og obligatoriske ekskursjoner. Alt i alt en veldig vellykket tur!

Frå bloggen

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i ...

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen