Til hovedinnhold

Manger Folkehøgskule

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld.  Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Søk på skulenLinjer

Manger er ein frilynt folkehøgskule med rundt 60 elevplassar, og ligg på Manger i Radøy kommune utanfor Bergen. Skulen har seks musikklinjer, moderne fasilitetar og lærarar med høg kompetanse. Ein liten skule med fullt fokus, store ambisjonar og mange forventningar.

Kvifor velje Manger?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekkjer eit breitt fagområde.

Dette står vi for

Manger er ein frilynt folkehøgskule. Dialog, miljøengasjement, interesse og entusiasme pregar skulen. Målet er at du neste vår skal kunne seia: Eg er eit rikare menneske, eg kan meir, eg veit meir, eg bryr meg om meir.

Dette er timar som alle deltar i på tvers av linjene.

Morgonsamling 

Kvardagane startar alltid med morgonsamling som inneheld eit innslag, allsong, «ord for dagen» og informasjon.

Huskonsert 

Ein time i veka er det konsert. Dei som vil er velkomen på scena i eit trygt, inkluderande og inspirerande miljø.

Romvask 

Ein viktig del av året er internatlivet. Dette inkluderer å halde det reint og ryddig på sitt eige rom…

Skulekor 

Her stiller alle med si eiga røyst, sin eigen bakgrunn og sine eigne føresetningar. Klangen av koret vil alltid vere ein viktig del av året på Manger.

O-fag 

Her tar vi opp dagsaktuelle tema, dei store spørsmåla og dei små problema. Det er rektor og elevråd som styrer timen.

Fysisk 

To timar i veka der du veljer mellom ulike aktivitetar som idrettshall, fotball, jogging, sykling, turgåing og treningsrom.

Laurdagsundervisning

I tillegg til undervisning med dei tilsette, får me besøk av gjestar. Dei held seminar om ulike tema som ikkje alltid er musikkrelaterte.

Du rekk ikkje å bli lei av valfaget ditt; det kan du nemleg velja tre gonger i året. Det er ulike former for musikk, sport, meir teoretiske fag og sjølvsagt andre aktivitetar.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Teatersport

Eit fag for dei som vil jobbe med formidling gjennom musikk, tolkning av tekst og å verte tryggare på scena. Ein får og høve til å vera med og planlegga skulen sin årlege førestilling.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Miljødokumentar

Dette faget er eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike dokumentarar om miljø, bærekraft og helse, og diskutere innhaldet i desse.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

"Isbading"

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Jogging

Fine joggeturar i lokalmiljø.

På Manger bur og lever ein tett saman i eit trygt og godt miljø. Her går du ikkje heim når skuledagen er slutt. Skulen er heim, og dei andre elevane er familie, venner og kjente. Du et ved same bord og søv i same rom som menneske du elles kanskje ikkje hadde blitt kjent med. Står opp, går på skule, øver og strevar, et og søv – aldri åleine. Slikt blir det livslange venskap av.

Skulen har moderne internat med lyse og trivelige rom, alle med eige bad med dusj og toalett.

Dei fleste bur på dobbeltrom, men ved spesielle ynskjer, behov eller praktiske årsaker kan me gjere unnatak og har nokre enkeltrom mot eit tillegg i prisen på 6000 kroner.

Fasiliteter

 • Treningsrom
 • Maclab med 10 iMac`er med Logic Pro-X, Sibelius, EarMaster og MIDI keyboard.
 • Fullt utstyrt slagverks-avdeling av høg standard.
 • Lydstudio.
 • Komplett utstyrte band-øvingsrom med god akustikk.
 • Konsertscene med full lys og lyd-rigg.
 • Gode øvingsrom, mange med piano.

Skulen ligg sentralt på Manger i Radøy kommune ca. 50 kilometer nord for Bergen. Frå skulen er det i underkant av ein time køyring til Bergen. Det er fleire bussavgangar til og frå sentrum både kvardagar og i helgene.

Frå Bergen

Bergen er eit trafikkuntepunkt for fly, tog, båt og buss. Frå Bergen sentrum er det gode bussforbindelsar til Manger. Turen med buss tar om lag 1,5 time.

Flesland flyplass har forbindelse med heile landet og frå terminalen kjem du deg til sentrum på om lag 30 minutt. Jernbanestasjonen i Bergen ligg vegg i vegg med busstasjonen. Både Hurtigruta og snøggbåtar frå Sunnhordland og Sogn og Fjordane legg til i sentrum. Til Bergen busstasjon går det dessutan ekspressbussar både frå nord, aust og sør.

Buss frå Bergen sentrum til Manger

Buss nr. 320 går frå perrong C på Bergen busstasjon. For tider sjå skyss.no.

Finn reiserute fra der du bor

Årsplan 2020/2021

 • 29. og 30. august: Skulestart
 • 3. oktober - 12. oktober: Haustferie
 • 19. desember - 5. januar: Juleferie
 • 26. februar - 7. mars: Vinterferie
 • 27. mars - 6. april: Påskeferie
 • 15. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 16. mai: Heimreisedag
Last ned årsplan som pdf ↓

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

 • Opptaket startar 1. februar.
 • Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
 • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.

For fleire detaljar; skulen sine opptakskriterium.

Geir Rydland

Rektor

Epost: Geir.Rydland@hfk.no
Telefon: 56348070

Margaret Sutherland Antrobus

Assisterande rektor

Epost: Margaret.Sutherland.Antrobus@hfk.no
Telefon: 56348070

Anne-Kari Sylta

Internatleiar

Epost: Anne-Kari.Sylta@hfk.no
Telefon: 56348070

Venera Arzumova

Kjøkkensjef

Epost: Venera.Arzumova@hfk.no

Kari Kvalheim Lunde

Kontor

Epost: Kari.Lunde@hfk.no
Telefon: 56348070

Grethe Westbø Tonheim

Linjeleiar og lærar Brassband

Epost: Grethe.Tonheim@hfk.no
Telefon: 56348070

Oddrun Lie

Linjeleiar og lærar Musikk, bu og fritid

Epost: Oddrun.Lie@hfk.no
Telefon: 56348070

Håvard Matland

Linjeleiar og lærar Band, Artist og låtskrivar, Musikkproduksjon

Epost: Havard.Matland@hfk.no
Telefon: 56348070

Henning Anundsen

Lærar

Epost: Henning.Anundsen@hfk.no

Vegard Vetås Aagaard-Nilsen

Lærar og miljøfagarbeidar

Epost: Vegard.Vetas.Aagaard-Nilsen@hfk.no

Hanne Kristin Alver

Miljøarbeidar

Epost: Hanne.Kristin.Alver@hfk.no

Solfrid Mjøs

Miljøarbeidar

Epost: Solfrid.Mjos@hfk.no

Hildegunn Urhaug

Kjøkken/internat

Jasminka Niksic

Reinhaldar

Hilde Villanger

Miljøfagarbeidar og nattevakt

Epost: Hilde.Villanger@hfk.no

Johan Modahl Leiva

Lærar

Epost: Johan.Leiva@hfk.no

Stian Villanger

Lærar

Epost: Stian.Villanger@hfk.no

Silje Louise Spurkeland

Lærar

Epost: Silje.Louise.Spurkeland@hfk.no

Torbjørn Drivenes

Driftsleiar

Jane Westervik

Lærar

Epost: Jane.Westervik@hfk.no

Helga Vetås

Lærar

Epost: Helga.Vetas@hfk.no

Torstein Aagaard-Nilsen

Lærar

Epost: Torstein.Aagaard-Nilsen@hfk.no

Linjer på Manger Folkehøgskule

Brassband

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Hiphop

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikk, Bu og Fritid

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs21 t/ukeFrilynt

Band: scene og studio

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Artist og låtskrivar

Manger Folkehøgskule
Ledig plass
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt

Musikkproduksjon

Manger Folkehøgskule
Fullt
Heilårskurs19 t/ukeFrilynt
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Mikael Tatsiz

Et fantastisk lærerikt år som utviklet meg på mange måter! Alltid noe å gjøre, alltid noe å finne på! Fått muligheter jeg ikke en gang visste var mulig! Anbefales!

Mikael Tatsiz
Hanne Abelseth

Mitt år på manger var et flott år som ga meg mange nye venner som jeg fortsatt har kontakt med!

Hanne Abelseth
Ine Grace S. Sivertsen

Jeg sitter igjen med at jeg hadde et fint år med masse opplevelser, og at jeg har lært så mye meg selv og andre på skolen. Og jeg har fått masse fine venner, som jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få, etter året var ferdig.

Frå bloggen

- Folkehøgskole er det beste valget jeg har tatt

For Nor var aldri folkehøgskole noe alternativ. Hun skulle studere og rett ut i jobb. Så orket hun ikke mer, og trengte en pause. En ...

Les meir på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2020/2021

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen