Til hovedinnhold

Bo- og arbeidstrening på folkehøgskole

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet for ungdom med utviklingshemming. Det lønner seg å planlegge skoleåret i god tid. Noen skoler starter opptaket allerede 1. november.

Elev på tilrettelagt linje lager mat.

Sandra har gått på tilrettelagt linje ved Ålesund folkehøgskole. Her er hun i aksjon på valgfaget Min kokebok.

 

Folkehøgskolene har flere tilbud for elever med utviklingsforstyrrelser, kognitive vansker eller funksjonsnedsettelser. En del folkehøgskoler tilbyr bo- og arbeidstreningslinjer, der elevene lærer å ta del i et inkluderende fellesskap og bli mer selvstendige. Tilbudet er rettet mot elever med Down syndrom, utviklingshemming av ulik art og elever på autismespekteret. Dette skoletilbudet vil være til stor hjelp for et ungt menneske som ønsker å bo i egen leilighet en gang i framtiden.

– Det er helt fantastisk å kunne kjenne på mestringsfølelsen ved å klare noe nytt, noe du har hatt lyst til lenge. (Jenny, elev ved Ålesund folkehøgskole)

Elevene kan velge mellom varierte fagtilbud, blant annet friluftsliv, hest, mat eller musikk. Du kan lese mer om tilbudet ved de ulike skolene og hvilke ungdommer de passer for på sidene til de ulike linjene.

Her finner du alle botreningslinjene ved norske folkehøgskoler

 

 

To elever plukker bær i skogen.

Elever på linja MatLyst ved Peder Morset folkehøgskole.

Omvendt integrering

Ved Peder Morset folkehøgskole er hele skolen en tilrettelagt folkehøgskole der alle de 8 linjene og hele skolens aktivitetstilbud er for elever både med og uten utviklingshemming. Ved skolen lever de sammen – og lærer av hverandre. Skolen har fokus på omvendt integrering – hvor elevene får en fantastisk mulighet til å integreres i hverandres hverdag.

Søkere med utviklingshemming har søknadsfrist 1.november, men skolen vurderer søkere også etter fristen.

Andre skoler

Alle skoler kan ta opp elever med særskilte behov, uavhengig av om skolen har en egen linje med særlig fokus på tilrettelegging. Da blir tilretteleggingen organisert ut fra elevenes behov og faginnholdet på linja og skolen generelt. Ta kontakt med den skolen du er interessert i!

Les om Emilie med Down syndrom som gikk på Toneheim folkehøgskole.

Det lønner seg å søke tidlig

Linjer med tilrettelagt undervisning er populære, så det kan lønne seg å søke tidlig. Skolene tar opp elever fra 1. november året før. Det anbefales å beregne god tid på å få eventuell økonomisk støtte fra NAV avklart. Kontakt skolen hvis du ønsker å komme på besøk på skolen før du bestemmer deg for å gå der. Mange skoler ønsker å møte deg før de tilbyr deg plass.

 

To elever sitter på en båt og holder rundt hverandre mens de smiler til kamera.

Nordvestlandet folkehøgskole har et tilrettelagt tilbud med fokus på aktiviteter og turer. Linjen heter Aktiv hverdag, og her er de ute på båttur. Foto: Nordvestlandet folkehøgskole

Økonomisk støtte fra NAV

Elever kan få støtte fra NAV for å følge et tilrettelagt tilbud på folkehøgskole. Folketrygden kan dekke ekstrautgiftene for inntil to skoleår på folkehøgskole til den som trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet.

Elever med store syns- eller hørselvansker kan også få støtte av NAV for å gå på folkehøgskole.

Se mer informasjon om støtteordningen på NAVs nettsider.

Om du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få ekstra stipend fra Lånekassen. Dette gjelder elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne og derfor kan få et ekstrastipend.

Les mer om Lånekassens stipend for nedsatt funksjonsevne.

1472