Til hovedinnhold

Musikk og media - Filmmusikk

Søk på linja

Drøymer du om å laga musikk til film? Vil du læra meir om komposisjon, og samanhengen mellom musikk og film? Kanskje er du interessert å laga musikk til andre visuelle medium, kanskje spel?

Filmmusikk er eit fordjupningsfag innan Musikk og media. Du kan fordjupa deg i kunsten å laga filmmusikk, musikk til film/videoprosjekt eller noko anna du ønskjer laga ein musikk opplevning til. 

Me har fleire spennande musikklinjer på skulen og legg stor vekt på samarbeid mellom linjene. Me har felles undervisning når det er relevant og samarbeider ofte på tvers av linjene. Hos oss er er det mange moglegheiter for musikalsk og filmatisk utfoldelse ut i frå dine interesser.

Dei musikalske interessene dine er viktig for oss, du vil få mykje tid til å jobba i den retninga du sjølv ønskjer, også i samarbeid med andre.
Timeplanen gir rom for mykje praktisk arbeid der du planlegg, gjennomfører og sluttfører dine eigne prosjekt. 

Linja er for deg som vil lære om filmmusikk og skape oppleving innan musikk og bilete.

Dette vil du lære

* Musikkteori, hørelære og arrangering 

* Komponering av musikk til film og andre visuelle medium

* Produksjon av filmmusikk

* Virtuelle instrument og MIDI komposisjon til film

* Teknikker, metodar og omgrep innan filmmusikken

* Praksis med narrative kortfilmar

* Lyd til film, og innspeling av musikk

* Filmmusikk historie

* Opplæring i Logic Pro X

* Grunnleggende redigering

Våre forventninger til deg

På Manger folkehøgskule har me ein fantastisk utstyrsspark, så her legg alt legg til rette for kreativ komponering, produksjon og innspeling av musikk. Skulen sitt faglege opplegg og timeplan gjer muligheter for høg fagleg aktivitet, men mykje er opp til deg og din interesse, lærelyst og evne til å arbeide målretta og sjølvstendig. 

Årsplan 2023/2024

 • 27. august: Skulestart
 • 7. - 16. oktober: Haustferie
 • 16. desember - 2. januar: Juleferie
 • 24. februar - 4. mars: Vinterferie
 • 23. mars - 1. april: Påskeferie
 • 11. mai: Siste skuledag. Avslutningskonsert
 • 12. mai: Heimreisedag

I løpet av skuleåret har vi tre valfagperiodar. Ein på hausten, ein på vinteren og ein på våren. Det er ulike former for musikk, sport, forming, spel, teoretiske fag og andre aktivitetar. Tilbodet varierer for kvar periode alt ettersom kva lærar eller elev som har timane. Det er ulikt frå år til år.

Kreative meg

Kreative aktiviteter med fokus på indre prosessar. Me lagar zentangles, mandalas, draumefangarar m.m.

Piano

Lær deg piano eller få hjelp til å vidareutvikle dugleiken din. Undervisninga er tilpassa ditt nivå.

Storband

Spel storbandmusikk av Leiva og Barnes. Mogleik for å spele eigne arrangement og improvisere.

Konsert-trening

Føregår som “åpen undervisning” der ein spelar for kvarandre, anten ein vil førebu seg til prøvespel eller berre trene seg på å spele for andre.

Sibelius

Få grunnleggjande dugleik i notasjons-programmet Sibelius.

Kammerkor

Har du sangglede og ynskjer å synge i eit mindre vokalensemble og utfordre deg sjølv, så er kammerkoret rette plass.

Sang

Lyst å utvikle stemmen din? Få sangtime med vår sangpedagog.

Speleteknikk

For messingblåsare som ynskjer å jobbe ekstra med korrekt speleteknikk.

Musikkdokumentar

Eit tilbod til elevar som ynskjer å sjå ulike musikkdokumentarar og diskutera innhaldet i desse. Ein får innsyn i ulike genre og blir kjend med korleis ulike artistar påverkar samtida og ettertida si.

Strikking

Her kan du få vera med i ei gruppe som strikker og prater. Me satser på å strikke tøfler som me skal tova i vaskemaskin. Om du vil kan du også få strikka ullsokker, pannebånd og andre varme bruksting.

Yoga

Ein introduksjon til enkel yoga og meditasjon.

Isbading

Ikkje ofte det er is på sjøen her i vest, men me kan lova at det er kaldt i vatnet.

Bootcamp

Gjer kroppen sterkare med sirkeltrening/intervalltrening.

Forming

Kreative aktivitetar som toving, laga t-skjorte, laga sitteunderlag og laga drops.

Leseglede

Ein slags bokklubb for deg som er glad i å lesa bøker (romanar/faglitteratur/tekstar). Her får du moglegheit til å diskutera/samtale kring det du har lest.

Me ventar på deg! Hjå oss på Manger folkehøgskule får du utvikla talentet ditt i lag med andre kreative, musikalske ungdommar og dyktige lærarar. Me lovar deg eit år med musikk frå morgon til kveld. 

Bli med oss og ta musikken din eit steg vidare.

Linjer ved skulen

Les mer om skolen

Fra kr 126 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom)
 • Bad på rommet
 • Reiseforsikring
 • Bruk av idretts- og svømmehall
 • Individuell undervisning på hovudinstrument
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 126 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 126 000,-
(12 600,- per måned)
Når du takker ja til skoleplassen må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Resten av summen betaler du månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.
 • Vi har god erfaring med å tilrettelegga for deg med funksjonsnedsetjing eller kronisk sjukdom som til dømes rullestolbrukarar, svaksynte, høyrslehemma, maga/tarmsjukdommar og elevar innanfor autismespekteret.
 • Vi tilrettelegg for deg så godt vi kan og gjer justeringar i samråd med deg
 • Ta kontakt med oss i god tid om du har behov for tilpassingar, eller lurer på om vi kan tilrettelegga for deg.
Søk på linjaMeir om skulenSkulen si nettside

Frå bloggen

- Folkehøgskole er det beste valget jeg har tatt

For Nor var aldri folkehøgskole noe alternativ. Hun skulle studere og rett ut i jobb. Så orket hun ikke mer, og trengte en pause. En ...

Les meir på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen

Linjer som liknar denne

Andreårselev - STIPP

Trøndertun folkehøgskole
Fullt
HeilårskursFrilynt

Utøvende musikk: Band OSLO

Rønningen folkehøgskole
HeilårskursKristen

Musikk

Sjøholt Folkehøgskole
HeilårskursKristen

Filmmusikk - Europa og USA​

Solborg folkehøgskole - Stavanger
Heilårskurs12 t/ukeKristen

Musikk & Friluftsliv

Voss folkehøgskule
HeilårskursFrilynt

Utøvende Instrument

Musikkfolkehøgskolen Viken
Heilårskurs9 t/ukeKristen

Komposisjon/Låtskriving

Toneheim Folkehøgskole
HeilårskursFrilynt

Musikk - Gitar

Harstad Folkehøgskole
Heilårskurs15 t/ukeFrilynt

Singer-songwriter

Trøndertun folkehøgskole
HeilårskursFrilynt

Trommer og Perkusjon

Nordmøre Folkehøgskule
Helårskurs B6 t/ukeFrilynt

Musikk Ski Snowboard Japan

Toten Folkehøgskole
HeilårskursFrilynt

Musikkproduksjon

Sunnhordland folkehøgskule
Kontakt skulen
Heilårskurs20 t/ukeFrilynt