Til hovedinnhold

Finn en skole som passer for deg

Det er 85 folkehøgskoler i Norge, og du finner dem over hele landet. Noen har stor bredde i fagtilbudet, mens andre retter seg mot ett fagfelt. Det kan for eksempel være musikk, idrett, friluftsliv eller teater.

Skolene kan ha fra 30 til over 200 elever. I tillegg til det faglige mangfoldet, har skolene også forskjellig profil og verdigrunnlag. Noen av skolene har et kristent grunnsyn, mens andre ikke tar utgangspunkt i ett bestemt livssyn – de kalles frilynte.

Kristne skoler

De kristne folkehøgskolene er enten eid av eller nært knyttet til kristne organisasjoner eller trossamfunn. Skolene har et kristent verdigrunnlag og en stor del av de ansatte er kristne. Noen skoler har kristendom som fellesfag, og mange vil ha tilbud om frivillige samlinger med kristent innhold.

Frilynte skoler

De frilynte folkehøgskolene har ikke ett bestemt livssyn som utgangspunkt. Skolenes verdigrunnlag vil være knyttet til etablerte fellesverdier i norsk kultur og i menneskerettighetene. Formuleringen av det, og hvordan verdigrunnlaget preger livet på skolen, kan variere. De frilynte folkehøgskolene er eid av stiftelser, organisasjoner eller fylkeskommuner.

Vil du vite mer om profilen til en skole, eller hvordan verdigrunnlaget preger den, kan du sjekke siden deres her eller skolens nettsted. Eller kontakte skolen og spørre. Både frilynte og kristne folkehøgskoler vil gjerne ha elever med ulike interesser og livssyn.

Du kan du velge om du vil se bare kristne eller frilynte skoler:

Her ser du alle skolene

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen