Til hovedinnhold

Bærekraft på folkehøgskole

Folkehøgskolene har et stort samfunnsengasjement, og er opptatt av å støtte opp om FNs 17 bærekraftsmål. Gjennom undervisning og aktiviteter får elever mulighet til å samtale om hva det gode liv er, og hvordan vi sammen kan bidra til å gjøre verden et bedre sted for alle.

Som folkehøgskoleelev er det også stor sjanse for at du får bli med på aktiviteter som strandryddig, høsting av frukt og grønnsaker, reparasjonsverksteder og byttemarked.

Mange folkehøgskoler samarbeider også med organisasjoner som jobber for å redusere fattigdom, for menneskerettigheter og likestilling.

Bærekraftig dannelse

Det å legge til rette for allmenndanning og folkeopplysning er folkehøgskolens viktigste oppgave. Den enkelte skole definerer selv hva den legger i disse begrepene, men en ting er alle enige om: Folkehøgskolene ønsker å bidra til bærekraftig utvikling!

I folkehøgskolen lærer vi ved å bruke både hodet, hjertet og hender – hele mennesket.

Bærekraft handler også om helheten – å forstå hvordan natur og kultur påvirker hverandre og hvordan vi kan få til et bedre samspill for å ivareta alles behov.

På folkehøgskolen inviteres du til å reflektere over egne holdninger og handlinger, men vel så viktig er det å få oppleve og erfare hva vi kan få til av bærekraftige initiativ når vi tenker og handler sammen.

Her kan du se en oversikt over linjer med fokus på solidaritet, bærekraft og miljø

To gutter med bøtter på epleplukking

Elever på Sogndal folkehøgskole driver med matauk. Foto: Sogndal folkehøgskole

Bærekraftvedtaket

Høsten 2019 ble folkehøgskoleorganisasjonene enige om et bærekraftvedtak for å støtte opp om bærekraftsmålene.

Alle folkehøgskolene støtter dette vedtaket, og jobber på ulike måter for å redusere eget klimagassavtrykk, reflektere over etiske utfordringer gjennom Globalvettreglene (ekstern side), og lager egne planer for hvordan skolen skal jobbe målrettet for en mer bærekraftig framtid.

Gjennom selvevalueringsrapporter reflekterer skolene over hvordan de jobber med utvikling av skolen, og her er bærekraft også et sentralt tema.

Bærekraftvedtaket i sin helhet:

De fem folkehøgskolestyrene i Norge anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling.

Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs 17 bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 13 om å stoppe klimaendringer og 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling, gjennom noen felles mål:

Les mer om bærekraftsvedtaket her (ekstern side)

Sammen for bærekraft

Vi gleder oss over at vi står sammen som skoleslag, at vi strekker oss etter noen ambisiøse og konkrete mål, og at vi gjør dette samtidig!

Ved å jobbe med disse målene vil folkehøgskolene bidra til at både folkehøgskolene blir mer bærekraftige og at de rundt 7500 elevene som går på folkehøgskole hvert år får økt kunnskap om bærekraftig utvikling og ferdigheter i å leve bærekraftige liv.

Dessuten tror vi at dette gir et tydelig signal til politikere og opinion om et skoleslag som tar rollen som samfunnsaktør på alvor.

På bloggen vår kan du lese eksempler på hvordan folkehøgskolene jobber med bærekraft

Velkommen til et folkehøgskoleår med fokus på bærekraftig utvikling!

Elevene på Elverum folkehøgskole driver også med matauk ved å plukke bær. Foto: Elverum folkehøgskole