Til hovedinnhold

Tilrettelagt folkehøgskole

Folkehøgskolene tilbyr tilrettelagte linjer eller opplegg for elever som ikke kan eller ønsker å følge ordinær undervisning.

Tilbudet er tilpasset elevens behov og muligheter, både når det gjelder undervisning og det sosialpedagogiske opplegget. Dette kan være for elever med utviklingshemming eller med diagnoser som gjør at det må legges ekstra til rette for at opplæringen blir god.

Flere folkehøgskoler tilbyr bo- og arbeidstreningslinjer der elevene lærer å ta del i et inkluderende felleskap og å bli mer selvstendig.

Noen skoler tar opp enkeltelever med særskilte behov som følger ordinære linjer. Da blir tilretteleggingen organisert ut fra elevenes behov og faginnholdet på linja og skolen generelt.

Finn hele tilbudet her

Se vår brosjyre om tilrettelagt folkehøgskole

Begynn søknadsprosessen tidlig

Ta kontakt med den skolen du er interessert i for mer informasjon. Linjer med tilrettelagt undervisning er populære, så det kan lønne seg å søke tidlig.

Skolene tar opp elever fra 15. november året før. Det anbefales å beregne god tid på å få eventuell økonomisk støtte fra NAV avklart.

For elever som søker tilrettelagte linjer, er det vanlig med et besøk på skolen før opptak. Kontakt skolen hvis du ønsker å komme på besøk.

Mulig å få økonomisk støtte

For botreningslinjer etterspør NAV individuell opplæringsplan, samt kontaktperson i kommunen.

Eleven kan få dekket ekstrautgiftene for inntil to skoleår på folkehøgskole, dersom han/hun trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet.

Elever kan få støtte fra NAV for å følge et tilrettelagt tilbud på folkehøgskole (lenke til nav.no)

Noen folkehøgskoler mottar særtilskudd av staten fordi de har en stor andel elever med funksjonsnedsettelser.

Det innebærer at elevene ikke trenger å søke og få innvilget støtte fra NAV for å kunne gå på folkehøgskole.

Dette gjelder følgende skoler:

Les mer om økonomisk støtte