Til hovedinnhold

Folkehøgskolepedagogikk

Undervisningen i folkehøgskolen baserer seg på tre klare, pedagogiske prinsipper som fremmer god læring og personlig vekst. Disse er at undervisningen er samtalebasert, erfaringsbasert og deltagerstyrt.

Samtalebasert folkehøgskolepedagogikk

Folkehøgskolen er har en pedagogikk som er basert på den frie samtalen. Gjennom samtaler mellom elever og lærere kommer vi gradvis fram til innsikter og erkjennelser.

Den samtalebaserte pedagogikken plasserer folkehøgskolepedagogikken i en lang tradisjon som starter allerede med Sokrates og hans sokratiske dialog. Alle folkehøgskolelærere har en liten Sokrates i seg – de stiller spørsmål og er nysgjerrige på hva elevene tror kan være sannheten. Sammen med elevene utforsker de mulighetene og søker etter svarene.

I folkehøgskolen er det ikke slik at lærerne nødvendigvis har fasiten.

Oppgaven til lærerne er å lede dialogen i den retningen hvor det kan være noe interessant å finne.

Erfaringsbasert folkehøgskolepedagogikk

I folkehøgskolen mener vi at du må gjøre ting før du kan forstå dem fullt ut. Det å få kjenne på kroppen hvordan noe er, gir et helt annet utgangspunkt for læring enn et rene teoretisk studier. Vi forsøker å skape situasjoner som gir oss erfaringer og kan danne grunnlag for ny kunnskap og læring.

Noe av grunnen til at folkehøgskolene reiser på studieturer er troen på den erfaringsbaserte pedagogikken.

På studieturene får vi opplevelser og høster erfaringer som vi ikke kan få på andre måter.

Opplevelser som støttes opp av refleksjon blir til erfaringer. Den samtalebaserte pedagogikken møter den erfaringsbaserte i refleksjonen rundt det elevene opplever og gjør. Sammen bidrar de til læring om både en selv og verden omkring oss.

Deltagerstyrt folkehøgskolepedagogikk

Elever på folkehøgskolen er voksne mennesker og de må bli behandles som voksne, ansvarlige individer.

Derfor er det en selvfølge at de skal være med å påvirke undervisningen.

Undervisningen på folkehøgskolen tar utgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Gruppas samlede erfaringer og kunnskap blir utgangspunktet for klassens arbeid.

Folkehøgskolen er pensum- og eksamensfri, men det betyr ikke at vi kan drive på med hva vi vil.

Vårt pensum settes av elevene som kommer til skolen, og det pensumet er både stort og interessant. Elevene har livet som eksamen og det er den vanskeligste og mest omfattende prøven vi noensinne blir stilt overfor.

Gutt i fokus, klasserom bak

Foto: Sagavoll folkehøgskole