Til hovedinnhold

Livet etter folkehøgskole

Når du har gjennomført et år på folkehøgskole, får du vitnemål. Det sier noe om faget ditt og aktivitetene dine dette året. Der står også fraværsprosenten din.

Du får også to tilleggspoeng (konkurransepoeng) for videre studier enten fra folkehøgskole, fra militæret eller ved å ta 60 studiepoeng. Disse to tilleggspoengene teller med på andregangsvitnemålet ditt. Elever med mer enn 10 prosent fravær får ikke to tilleggspoeng.

Du må ha generell studiekompetanse for å få tilleggspoengene. Dersom du går på folkehøgskole før du har oppnådd generell studiekompetanse (f.eks. etter 2. klasse videregående) vil du få de to tilleggspoengene så snart du har oppnådd generell studiekompetanse (etter 3. klasse videregående). Du mister altså ikke de to poengene. Du bare «lagrer» dem.

 

Ordinær kvote

Alle som søker høyere utdanning konkurrerer i ordinær kvote. Her teller alderspoeng, tilleggspoeng og forbedringer eller nye fag du har tatt etter at du var ferdig med videregående. Folkehøgskole gir to tilleggspoeng som teller med i denne kvoten.

Hvis du har et førstegangsvitnemål kan du konkurrere i denne kvoten i tillegg, frem til og med det året du fyller 21 år. Her teller ikke alderspoeng, tilleggspoeng eller forbedringer og nye fag. Det betyr at du kan søke i denne kvoten etter folkehøgskolen, men tilleggspoengene fra folkehøgskole teller ikke med her.

Tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående får du bare uttelling for i ordinær kvote, altså fra det året du fyller 22 år. 50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål.

Du trenger ikke å tenke på hvilken kvote du skal konkurrere i. Samordna opptak vil regne ut og gi deg tilbud i den kvoten hvor du kommer heldigst ut.

Førstegangsvitnemål

Du kan ikke bruke tilleggspoengene fra folkehøgskole sammen med førstegangsvitnemålet.

Du vil konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak til høyere studier.

Et førstegangsvitnemål er et vitnemål du får hvis du har fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er tre år.

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk.