Til hovedinnhold

Har du en fysisk funksjonsnedsettelse og vil gå på folkehøgskole?

Kan du i utgangspunktet følge ordinært løp på folkehøgskole, men er avhengig av at det er fysisk tilgjengelig og/eller noe tilrettelagt?

Ta kontakt med skolen du ønsker å gå på slik at det kan legges til rette for deg. Dette kan gjelde for eksempel ekstra pauser, tilgang til toalett, helsetjenester og lignende.

Hver folkehøgskole har også informasjon om dette på sine sider her på folkehogskole.no under feltet 'Tilrettelegging' både på skole- og linjesidene.

Noen folkehøgskoler retter sitt tilbud særlig mot elever med fysisk funksjonsnedsettelse. På disse skolene er flere eller alle linjer tilrettelagt for disse elevene:

Les veilederen som Unge funksjonshemmede har laget.