Til hovedinnhold

Noe av det beste med folkehøgskolen kan forsvinne!

Mange tenker først og fremst på folkehøgskole som et annerledes skoleår der ungdom flytter hjemmefra etter videregående. Det er i og for seg riktig. Helårskurs for ungdom er tyngdepunktet i folkehøgskolenes virksomhet. Men folkehøgskolene er også mye mer!

Som for eksempel kortere folkehøgskolekurs til ulike målgrupper.

Verdifulle kurstilbud som dessverre nå står i fare for å miste verdifull støtte.

Christian Tynning Bjørnø. Daglig leder, Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø. Daglig leder, Folkehøgskolerådet

Livsglede

Folkehøgskole er kurset på Nestor der Mette Holst (76) og andre «godt voksne» lærer å mestre den digitale hverdagen bedre. Eller kursene på Ål folkehøgskole der Kathrine lærte å kommunisere med sin døve bror, Alexander. Og ikke minst – folkehøgskole er torsdagene i gymsalen på Ringerike Folkehøgskole der personer med ulike funksjonshemninger samles for bevegelse, rytme, musikk, sang og livsglede.

Dette er tre av mange eksempler på korte folkehøgskolekurs som tilbys ved mange folkehøgskoler.

Spør du meg så er det folkehøgskolen på sitt aller beste!

Les også: Hverdagen har blitt mye enklere med ny telefon. Hadde ikke klart det uten kurs! 

Mette Holst smarttelefon

Med smarttelefonen har Mette fått en ny hverdag. Hun leser nyheter, sjekker værmeldingen, og kan gratis ringe til søsteren i Brasil.

Utenforskap

Utenforskap, ensomhet, passivisering er ord som ofte brukes i samfunnsdebatten om utfordringer i vår tid. Ofte knyttes det til både til den yngre og eldre delen av befolkningen.

Folkehøgskolene har en 155 år lang norsk tradisjon i å drive bred folkeopplysning.

Vi har skolene, vi har kompetansen, vi har lærerne. Tenk for noen muligheter dette kan gi? Enten det er snakk om personer som Mette, Kathrine, Alexander eller alle helsedansdeltakerne på Ringerike Folkehøgskole.

Eller hva med den unge gutten som har falt ut av videregående skole og som trenger en meningsfylt hverdag og litt veiledning for å komme tilbake på skolebenken? Eller jenta som har kommet til Norge fra et land langt borte, som trenger en god inngang og en fin start på sitt liv i Norge? Eller enkemannen som sitter alene og kjenner seg litt ensom etter et langt liv sammen med en partner som plutselig er borte?

Les også:  – Vi hadde ikke hatt det samme forholdet uten kurs på Ål folkehøgskole

 

Alexander Kvalheim Kathrine Kvalheim Osnes Fløyen Bergen

For søskenparet Alexander og Kathrine har kurs ved Ål folkehøgskole hatt stor betydning.

Ressurssentre

I Norge er det 80 folkehøgskoler spredt over hele landet. Fra nord til sør. I bygd og by. Folkehøgskolene er på mange måter desentraliserte ressurssentre innenfor er bredt spekter av fagområder.

Det sitter i ryggmargen til folkehøgskolene at vi skal bidra til folkelig opplysning for alle.

I regjeringsplattformen til Solberg-regjeringen står det at de ønsker å fase ut støtten til korte folkehøgskolekurs. Vi er redd for konsekvensene dette kan få for mennesker som har stort utbytte av påfyll, nye erfaringer og aktivitet for å mestre livene sine bedre.  Det er en liten sum på statsbudsjettet, men desto viktigere for de det gjelder. For Mette, Alexander, Kathrine og alle de andre.

Les også: – Folkehøgskole er også å gjøre noe for andre

Livsmestring

Vi håper regjeringen vil bidra til at disse kursene kan bestå og at vi heller kan snakke om hvordan folkehøgskolene skal kunne bidra til at enda flere opplever livsmestring- nå og i fremtiden.

Folkehøgskolene strekker ut en hånd og er klare!

Helsedans på Ringerike folkehøgskole

Dette er også folkehøgskole! På sitt beste.

Publisert av Folkehøgskolene Mandag 22. april 2019

124