Til hovedinnhold

Hva er folkehøgskole?

Folkehøgskole er en eksamens- og karakterfri skole der elevene bor på internat på skolen. Skolene bygger på en pedagogisk filosofi om at læring ikke først og fremst skal bestå av pugging og terping av teorier.

På folkehøgskolen lærer man for læringens skyld, ikke for å bestå en eksamen. Vi pleier å si at man lærer gjennom å gjøre.

Folkehøgskolen er i utgangspunktet for alle og krever ikke mer enn at du er motivert for ett år annerledes skoleår og sender inn en søknad.

Folkehøgskole er verdens frieste skole. På folkehøgskolen er det hverken karakterer, pensum eller eksamen. Vi tror nemlig du lærer bedre uten press.

Du får prøvd ut et fag i praksis og ikke bare fordypet deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lærere. Klassene er gjerne små, med bare 10 – 20 elever.

Bilde av elever og lærer rundt et bord.

Du kan bruke skolens fellesrom, undervisningsrom og utstyr etter skoletid. Det er alltid noe å finne på og noen som har lyst til å være med.

Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai og det er vanlig å gå rett etter videregående. De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år, men noen få skoler har 16 års grense. Det er ingen øvre aldersgrense.

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. Les mer om stipend, lån og pris her

Livet på folkehøgskole

Når du går på folkehøgskole, bor du på internat. Det vil si at du sover og spiser på skolen. På internatene er det enkelt- eller dobbeltrom, noen internater har bad på rommet, mens andre har bad på gangen. Ofte er det også kjøkken og fellesrom på internatene. Måltidene spiser du i spisesalen sammen med de andre.

 

Ordsky med bilder av folkehogskoleord

Livet på folkehøgskole er veldig sosialt.

Folkehøgskole handler ikke bare om det faglige. Det sosiale livet er også en stor del av året på folkehøgskole. Skolene arrangerer elevkvelder, bli-kjent-turer, og andre sosiale arrangementer.

Les mer om hva folkehøgskole er

Du finner en skole som passer for deg

I dag velger 11 % av norske ungdommer et år på folkehøgskole, og antall søkere har økt jevnt og trutt de siste 10 årene. Det er 82 folkehøgskoler i Norge, og du finner dem over hele landet. Noen har stor bredde i fagtilbudet, mens andre retter seg mot ett fagfelt. Det kan for eksempel være musikk, idrett, friluftsliv eller teater. Skolene kan ha fra 30 til over 200 elever.

I tillegg til det faglige mangfoldet, har skolene også forskjellig profil og verdigrunnlag. Dette velger hver skole selv. Noen av skolene har et kristent grunnsyn, mens andre ikke tar utgangspunkt i ett bestemt livssyn – de kalles frilynte.

Slik søker du på folkehøgskole

Se alle folkehøgskolene her

Kommentarer