Til hovedinnhold

Hva er internat? Folkehøgskolene forklarer

Internat er en viktig del av det å gå på folkehøgskole. Bilde: Helgeland folkehøgskole

Internat er en viktig del av det å gå på folkehøgskole, men hva er det? Og hva betyr det å bo på skolen?

Folkehøgskolene forklarer

Folkehøgskolene forklarer er en serie der vi forklarer ord og uttrykk som du møter når du leser eller hører om folkehøgskolene.

Folkehøgskolene er internatskoler. De betyr at elevene bor på skolen. Det betyr at du slipper å tenke på å finne deg hybel og det betyr at du får mat på skolen alle dager. Det betyr også at det gjerne er billigere enn om du skulle betalt for hybel og mat selv.

Men folkehøgskolene er ikke internatskoler for at elevene skal slippe å finne et sted å bo eller for at de skal få billig mat. Folkehøgskolene er internatskoler fordi vi mener du lærer mye av å bo sammen med dem du går på skole med.

 

Rommet står klart til deg når du begynner på folkehøgskole. Bilde: Sund folkehøgskole

På de fleste folkehøgskoler deler man rom. Det betyr at man får et nært forhold til romkameraten. Bilde: Danvik folkehøgskole

Det er ikke vanlig med frokost på senga på folkehøgskole, men noen ganger kan det smake ekstra godt om noen serverer. Bilde: Helgeland folkehøgskole

To på rommet

De fleste rom på folkehøgskolene er tomannsrom. Det betyr at du deler rom med en annen person.

Det er vanligvis skolen som velger hvem du deler rom med. Noen ganger velger skolen at du skal dele rom med noen fra en annen linje for at du ikke bare skal bli kjent med elever fra egen linje, men på andre skoler bor man sammen linjevis.

Skolen vil vanligvis forsøke å plassere elevene sammen slik at de har noe til felles med romkameraten.

På noen skoler er det enkeltrom og på de fleste skoler kan man be om enkeltrom om man trenger det av ulike årsaker.

Det tar sjelden lang tid fra elevene flytter inn til de har gjort rommet til deres eget. Bilde: Folkehøgskolen Nord-Norge

Les også:

Hva er morgensamling? Folkehøgskolene forklarer

Les også:

Hva er elevkveld? Folkehøgskolene forklarer

Les også:

Hva er folkehøgskole?

Ulike typer internater

Internatbygningene varierer fra folkehøgskole til folkehøgskole. På noen skoler ligger internatrommene og undervisningsrommene i samme bygning, men mange folkehøgskoler består av mange ulike bygg.

Ofte vil en gruppe av elevrom dele et bygg. I det bygget kan det også være noen fellesrom slik som oppholdsrom og kjøkkenkrok. I tillegg har skolene ofte en felles peisestue eller fellesrom for alle elevene så man kan være sammen på kvelden.

Internatene har ulike former for stuer og steder elevene kan kose seg i fellesskap. Bilde: David Brandham, Bømlo folkehøgskule

Det blir rom for litt ekstra sofakos på folkehøgskolen. Bilde: Fosen folkehøgskole

Omstilling

Det kan være en omstilling å skulle flytte sammen med en masse fremmede mennesker. Man må forholde seg til hvordan andre folk lever og alle deres vaner og særheter.

Samtidig er det å bo tett sammen ofte det elevene våre savner mest når de flytter fra folkehøgskolen

Faktisk er det så mange som savner å bo sammen med folkehøgskolevennene sine at de flytter rett i kollektiv etter folkehøgskolen.

Les mer om folkehøgskole

Les mer om folkehøgskole og finn din linje og din skole

Les mer om folkehøgskole
59