Til hovedinnhold

Lofoten Folkehøgskole får Folkehøgskolenes bærekraftpris

Foto: Lofoten Folkehøgskole

Folkehøgskolen blir hyllet for å ha kuttet flyreiser til utlandet og redusert kjøttforbruk.

Folkehøgskolenes bærekraftpris ble delt ut for tredje år på rad under Rektormøtet i Trondheim tirsdag 17.januar. Vinneren for 2022 ble Lofoten Folkehøgskole.

Skolen jobber systematisk med å bli mer bærekraftig, både på kort og lang sikt.

Skolens egen bærekraftplan er laget sammen med ansatte og elever, og inkluderer både små og store tiltak. (Se faktaboks).

Du kan også lese mer på skolens egne nettsider. 

Lofoten Folkehøgskole utnytter nærområdet sitt for å tilby elevene unike opplevelser uten å fly. Foto: Lofoten Folkehøgskole

Bærekrafttiltak ved Lofoten Folkehøgskole

Kutte utenlandsreiser med fly

Redusere kjøttforbruk

Green Friday

Leasing og reparasjon av utstyr

Kjøkkenet redder mat og bruker lokale og selvsankede råvarer

Bergvarme

Inspirerer elever til å leve grønnere

Juryen ble spesielt imponert over grepene skolen har gjort for å kutte eget klimaavtrykk når det gjelder reising.

Lofoten Folkehøgskole bruker ikke fly på sine studieturer, og har med det redusert skolens eget klimaavtrykk med 70 prosent.

Tiltakene ved skolen har også inspirert elevene til å leve mer bærekraftige liv.

Skolen ble nominert av flere til prisen, blant annet en elev som skrev dette i sin nominering.

«Skolen har inspirert meg og mange andre til å ville leve et mer bærekraftig liv fremover»

Lofoten folkehøgskole

Sted: Lofoten
Elevplasser: 89
Linjer: 13
Undervisning pr. uke: 27 timer
Verdigrunnlag: Frilynt

Les mer om skolen

Skolen er opptatt av å å redusere presset om å ha nytt og dyrt utstyr for å drive med friluftsliv. Her lager tre elever ved linja Fjell & ekspedisjon sine egne fotposer.

Har populære tilbud, selv om de ikke reiser med fly

Tema for årets Rektormøte har vært NOUen om folkehøgskolen, som ble offentlig høsten 2022.

Et av temaene som har vært diskutert i, og i etterkant av, rapporten er prisen for et folkehøgskoleår og folkehøgskolenes studiereiser.

Rektor ved Lofoten Folkehøgskole, Jonatan Rask, trakk også frem diskusjonen omkring prisnivå og reising i folkehøgskolen i sin takketale, og påpekte at den mest populære linjen på skolen både er den rimeligste, og den som reiser minst. 

Rektor ved Lofoten Folkehøgskole. Jonatan Rask mottok Folkehøgskolenes bærekraftpris for 2022 under rektormøtet i Trondheim.

Folkehøgskolenes Bærekraftpris

Ble delt ut for første gang i 2020

Tidligere vinnere er Rønningen folkehøgskole (2020) og Sogndal folkehøgskule (2021)

Tildeles folkehøgskoler som jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.

Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.

Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.

Juryens begrunnelse

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2022 har jobbet systematisk med både kortsiktige og langsiktige visjoner for å inkludere bærekraft på sin skole.

De har tatt tak i det som har størst effekt for å kutte Co2: redusere flyreiser og kutte kjøttforbruk. Skolen har en lokal bærekraftplan, som ble utarbeidet i samarbeid med både ansatte og elever, blant annet gjennom en fremtidsworkshop.

Bærekraftsatsningen er synlig på alle linjer, og det arrangeres både foredrag og åpne dialoger om bærekraftløsninger.

Juryen ble ekstra begeistret for skolens mange kreative tiltak, som bidrar til å øke bevisstheten om sirkulær økonomi, som Green Friday, leasingordninger, reparering av utstyr, og ostesmørbrød av gamle brødskiver – et tiltak som er populært blant elevene.

Folkehøgskolen har også et grønt kjøkken, som har fokus på lokalproduserte og selvsankede ingredienser fra land og sjø.

Gjennom mange ulike tiltak og initiativ, inspirerer folkehøgskolen elever og ansatte til å leve et grønnere liv. Som en elev beskrev i sin nominering: «Skolen har inspirert meg og mange andre til å ville leve et mer bærekraftig liv fremover».

Skolen produserer også fornybar energi og strøm gjennom bergvarme.

Og sist, men ikke minst, så har årets prismottaker tatt grep for å få ned ett av sine vesentligste klimafotavtrykk: ved å kutte bruk av fly ved utenlandsreiser har skolen redusert sitt avtrykk med hele 70%! Mottaker av folkehøgskolenes bærekraftpris for 2022 er Lofoten folkehøgskole!

233