Til hovedinnhold

Får folkehøgskolenes bærekraftpris

Matauk ved Sogndal folkehøgskule høsten 2021. Foto: Elise Lunder.

Rønningen folkehøgskole og Sogndal folkehøgskule er de to første vinnerne av folkehøgskolenes bærekraftpris. Skolene har på ulike måter jobbet for å følge opp bærekraftvedtaket som ble vedtatt i 2019.

Høsten for tre år siden vedtok styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak for å inspirere de 86 folkehøgskolene i Norge til å jobbe aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.

Prisen fra Folkehøgskolerådet som ble delt ut under rektormøtet i Trondheim skal motivere skolene i det viktige arbeidet. På grunn av pandemien ble prisen for 2020 og 2021 delt ut samtidig av to av jurymedlemmene, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet Angelina K. Christiansen og leder i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Andreas Melberg.

Engasjerer elevene i kampen for klimaet

Rønningen folkehøgskole i Oslo får prisen for 2020 for sitt systematiske arbeid for å inkludere bærekraft på skolen, både blant elever og ansatte.

Det kommer til syne i alt fra energisparende tiltak (skolen har blant annet Oslos tredje største solcelleanlegg), stort fokus på bærekraftig mat og strenge krav til hvilke leverandører skolen bruker. Elevene har også vist engasjementet sitt utad med banneraksjoner foran Stortinget.

Rektor ved Rønningen folkehøgskole, Ottar Nesje, sier skolen er glade og takknemlige for å motta den aller første bærekraftprisen. Bærekraft er ikke nye nytt ved skolen, som har jobbet med temaet i nesten 20 år.

– Å motta bærekraftprisen for 2020, forplikter oss på å forbedre det arbeidet som allerede er gjort, sier rektoren, som blant annet nevner en omlegging av studieturer som et stort dilemma alle folkehøgskolene må jobbe med fremover.

– Vi må se handling fra alle, det er det som vil inspirere!

Du kan lese hele begrunnelsen fra juryen nederst i saken.

Rønningen folkehøgskole

Sted: Oslo
Elevplasser: 180
Linjer: 18
Undervisning pr. uke: 30 timer
Verdigrunnlag: Kristen

Les mer om skolen

Rektor ved Rønningen folkehøgskole, Ottar Nesje.

Elever fra Rønningen under en klimaksjon foran Stortinget, der de blant annet møtte Venstrepolitiker Sveinung Rotevatn.

Sogndal folkehøgskule

Sted: Sogndal
Elevplasser: 100
Linjer: 14
Undervisning pr. uke: 32 timer
Verdigrunnlag: Frilynt

Les mer om skolen

Vil bli nullutslippsskole i 2030

Sogndal folkehøgskule får prisen for 2021, både for det de gjør på kort og lang sikt for å bli en mer bærekraftig skole.

Elevene høster blant annet epler og poteter til eget bruk og deltar i en bærekraftgruppe sammen med de ansatte. Gruppen har satt i gang flere utfordringer for å få elever, ansatte og lokalbefolkningen til å gjøre positive endringer. Skolen har også kuttet flere flyreiser og har en ambisjon om å bli nullutslippsskole i 2030, som betyr at de skal ha null utslipp av klimagasser, enten ved at å stoppe alle utslipp eller oppveie noen utslipp på ulike måter. Skolen vil også bare bruke fornybar energikilder til blant annet bygninger og til transport.

Prisen vil motivere oss som skole masse i det videre arbeidet. Det betyr at vi blir lagt merke til og at arbeidet vårt blir med å påvirke og motivere andre. Nå skal vi jobbe enda mer med bærekraft, og motivasjonen i personalet vil øke med denne prisen, sier rektor ved skolen, Ole Karsten Birkeland.

Rektor ved Sogndal folkehøgskole, Ole Karsten Birkeland, tok i mot prisen på rektormøtet i Trondheim. Foto: Øyvind Krabberød

Bærekraft

  • Folkehøgskolene ble i 2019 enige om et felles vedtak for å støtte opp om FNs bærekraftsmål. 
  • Bærekraftprisen knytter seg spesielt til mål 4 God utfanning, og mål 17 Samarbeid for å nå målene.

Bærekraftprisen 2020 og 2021

Juryens uttalelse

Kriteriene for bærekraftprisen er følgende:

  • Jobber målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.
  • Involverer alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.
  • Har iverksatt nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.

Bærekraftprisen 2020:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2020 har jobbet systematisk med å inkludere bærekraft på skolen, og vektlagt involvering av alle, både elever og ansatte. Bærekraft er integrert på alle linjene, herunder bruk av Globalvettreglene. Skolen har flere energisparende tiltak og stort fokus på bærekraftig mat, og setter krav til leverandørene sine gjennom å være Grønt Flagg og Fairtrade-skole. I tillegg til tiltak på skolen, involveres elevene i utadrettede prosjekter, som banner-aksjon for klima foran Stortinget. Summen av tiltakene og aktivitetene hvor alle involveres skaper begeistring både på skolen og hos juryen. Bærekraftprisen for 2020 går til Rønningen folkehøgskole.

 

Bærekraftprisen 2021:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2021 har både langsiktige og kortsiktige visjoner for sin bærekraftsatsning – med mål om å bli nullutslippsskole i 2030, til mer kortsiktige tiltak som samarbeid med lokalsamfunn for innhøsting av epler og poteter til eget bruk. Skolen følger opp alle de fire målene i vedtaket gjennom sin bærekraftplan, og har en fin balanse mellom lokal forankring og globalt utsyn. Slik juryen ser det, har skolen fått et økt fokus på bærekraft etter at vedtaket kom i 2019, blant annet gjennom å kutte flyreiser, og etablering av en bærekraftgruppe for elever og ansatte. Gruppen setter i gang ulike «challenges» for å inkludere både elever, ansatte og lokalsamfunnet i ulike bærekraftstiltak – og bidrar slik både med konkrete tiltak, men også økt bevisstgjøring og samarbeid. Bærekraftprisen for 2021 går til Sogndal folkehøgskule.

Juryen:

Ann-Kristin Ytreberg (Stiftelsen Miljøfyrtårn)

Knut Straume (FN-sambandet)

Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet)

Andreas Melberg (NKF/IKF)

Angelina Christiansen (FHF)

219