Til hovedinnhold

- Koster så lite å bruke en dag på noen som trenger det!

Folkehøgskoler over hele landet engasjerer seg hvert år for TV-aksjonen. Voss er ikke noe unntak. – Dette er en flott måte å vise dugnadsånd på, sier Anniken Helland-Hansen fra Bærum.

Når TV-aksjonen går av stabelen søndag 22.oktober, er målet å ha med 100 000 bøssebærere over hele landet. Fjorårets aksjon engasjerte godt over tusen folkehøgskoleelever, fordelt på alle 19 fylker. Trolig blir det minst like mange som deltar i år.

– Det er svært viktig for oss at unge mennesker engasjerer seg. For frivilligheten, for hvert eneste gode formål som TV-aksjonen går til, og for å føre denne nasjonale dugnaden videre. Folkehøgskolene spiller en stor rolle her, sier Vibecke Østby, leder for TV-aksjonen.

De 80 skolene ligger spredt rundt i hele landet. I flere kommuner er folkehøgskoleelevenes innsats vesentlig for å nå rundt til alle husstander.

– Folkehøgskoleelevenes engasjement bidrar til at alle Norges husstander kan få besøk av en bøssebærer på aksjonsdagen, og vi er glade for å ha dem med også i år, fortsetter Østby.

Fylkesaksjonsleder i Hordaland, Marte Jansen, har nettopp vært på besøk for å engasjere flest mulig av elevene på Voss folkehøgskule til å bidra som bøssebærere.

Les også: Selvsagt bidrar vi til TV-aksjonen

Engasjerte elever

– Jeg tenker at TV-aksjonen er et viktig tiltak flest mulig bør være med på. Det er et godt eksempel på norsk dugnadsånd, sier Anniken Helland-Hansen fra Bærum. Hun er elev på linja Ekstremtsport Elv ved Voss folkehøgskule, og en av mange som ønsker å melde seg som bøssebærer.

Fylkesaksjonsleder i Hordaland, Marte Jansen, har nettopp vært på besøk for å engasjere flest mulig av elevene til å bidra som bøssebærere lokalt i Voss. Geografisk er det den største kommunen i fylket, og det er behov for mange frivillige på aksjonsdagen.

– TV-aksjonen er en fin måte for oss til å få opp øynene for noen som trenger det, som trenger at vi bidrar, fortsetter Anniken.

– Og så er det en effektiv måte å samle inn penger på. Det var interessant å høre om hvordan bidragene fører frem, sier Didrik Nyhus fra Drammen. Han er elev på linja Friluftsliv-idrett, og ser frem til å bidra som bøssebærer.

– Det er helt fint å bruke en dag på noen som trenger det. For oss koster det så lite å bidra og bety en forskjell for noen, legger han til.

– TV-aksjonen er en fin måte for oss til å få opp øynene for noen som trenger det, som trenger at vi bidrar, sier Anniken Helland-Hansen. Her sammen med Fylkesaksjonsleder i Hordaland, Marte Jansen, og medelev Didrik Nyhus.

Les også: – Vi ser at det nytter!

Godt formål

I år går innsamlingen til UNICEF, og skolegang til barn der krigen raser. Et formål elevene synes er viktig.

– Skolegang er viktig, det er med på å forme den framtida man får, sier Didrik.

– Det er heller ikke så lenge siden vi var i den alderen som barna vi har sett på filmene i dag. Det gjør at det er enklere å engasjere seg og leve seg inn hva det vil si å ikke få gå på skole, sier Anniken.

– Denne gangen gir det definitivt mening å skulle være med å samle inn penger. Jeg håper flest mulig skoler blir med, legger hun til.

– På Voss folkehøgskule har vi lange tradisjoner for å delta i TV-aksjonen. Før selve innsamlingen går av stabelen, får vi besøk på skolen for å snakke om temaet sammen med alle elevene. I fjor kom Røde Kors på besøk, i år fikk vi besøk av UNICEF, forteller rektor Claus Røynesdal.

Han synes det er en flott anledning for elevene til å bidra med noe til et større fellesskap.

– TV-aksjonen går alltid til et godt formål, og det er solide organisasjoner som står bak. Det er selvsagt frivillig for elevene å gå med bøsser, og veldig mange blir med. Da opplever de også at de gjør en forskjell, at de bidrar med noe til et større fellesskap, fortsetter han.

– De lærer at det å gjøre noe bra for andre også er godt for seg selv. TV-aksjonen er årets viktigste søndagstur!

Under fjorårets TV-aksjon var godt over tusen folkehøgskoleelever engasjert som bøssebærere landet rundt. Trolig blir det minst like mange i år.

Les mer om årets TV-aksjon

Åpen dag i Mosjøen

Også på Vefsn folkehøgskole i Mosjøen er forberedelsene til TV-aksjonen i gang.

– Da elevrådet fikk vite at skolen for første gang på mange år IKKE har høstferie den uka TV-aksjonen holdes, var saken egentlig ganske klar: selvfølgelig skulle vi bidra. En folkehøgskole er en ressursfull gullgruve som potensielt kan samle inn store summer, og dette ville vi gjerne prøve oss på, forteller elevrådsleder Edda Leonardsen fra Trondheim.

Sammen med resten av skolen er hun i gang med å planlegge åpen dag på folkehøgskolen 22.oktober – hvor hele byen er invitert.

Elevrådet ved Vefsn folkehøgskole gleder seg over engasjementet på skolen, og er i full sving med å planlegge åpen dag.

 

– De ulike linjene vil bidra med det de er best på, og vi har derfor flere ulike aktiviteter planlagt. Det blir en del uteaktiviteter for barn, loddsalg, quiz for voksne, konsert og salg av kake og kaffe, ramser hun opp.

E-sportklassen har dessuten planlagt en charity-stream, som går ut på at seere kan donere penger mens de streamer kampen deres. Nettserieklassen bidrar med markedsføring, slik at så mange som mulig kommer.

– Målet er at innbyggerne i Mosjøen velger å legge søndagsturen opp til oss den 22. oktober!

 

102