Voss Folkehøgskule

Velkomen til eit spanande, sosialt og lærerikt skuleår, fylt med utfordringar og opplevingar! Voss er ei utprega idretts- og kulturbygd, omkransa av fjell og fantastiske fjordlandskap – den perfekte staden for ein aktiv og skapande folkehøgskule!   

Søk på skulenLinjer

Voss Folkehøgskule

 

Voss Folkehøgskule vil bidra til personleg utvikling – i klasserommet og ute i naturen – og vil gje deg

•    nye kunnskapar
•    nye ferdighetar – ny meistring
•    gode sosiale opplevingar og ferdigheiter

 

Voss Folkehøgskule vil gje deg eit år du aldri vil gløyme!


Vi har
•    eit positivt personale
•    høg kompetanse
•    eit godt fagleg tilbod
•    eit hyggjeleg, muntert og trygt miljø

 

Voss Folkehøgskule har 6 linjer: Film - Foto, Friluftsliv - Idrett, Data, Musikk, Ekstremsport Multi, Ekstremsport Luft

Voss Folkehøgskule har varierte valfag. Du vel valfag for hausten, og nye fag frå nyttår. Vi har delt valfaga inn i 9 fagkategoriar som inneheld ca 30 ulike valfag.

 

UNN DEG EIN OPPTUR!

 

 

Dette står vi for

VOSS=Vener Opplevingar Samhald Sjølvstendigheit. Ein fot i gode tradisjonar. Ein fot i framtida. Tryggleik. Glede. Læring.

 

Voss Folkehøgskule skal

•    Arbeide for fellesskap i eit trygt miljø
•    Hjelpe elevane til auka sjølvinnsikt
•    Legge til rette for skapande prosessar
•    Fremje toleranse og respekt for menneske og natur
•    Vere brubyggjar mellom gammal og ny kultur
•    Førebu elevane på eit aktivt samfunnsliv

Fellesfaga skaper samhald og felles forståing. Her kan vi ta opp erfaringar, utfordringar og løysingar. Vi får besøk av eksterne forelsere og gjester som held foredrag, motiverer og inspirerer.
 

  • Aktivitet & Bevegelse
  • Morgonsamling
  • Kor, kultur og samfunn
  • Hustime / rektor sin time / allmøte
  • Gangtime / gangråd
  • Laurdagsseminar

Voss Folkehøgskule har varierte valfag. Du vel valfag for hausten, og nye fag frå nyttår. Vi har delt valfaga inn i fagkategoriar som inneheld ulike fag, les meir ved å trykkje på kategoriane.

Data

Spilldesign, grafikk, årbok, bilderedigering, blogg Er du datainteressert og vil lære meir? •    Grafisk design•    Lage spel•    Blogg•    Bilderedigering

Ekstremsport

Voss er et internasjonalt senter innan Ekstremsport og vi gjev deg mulighet til å prøve fleire sportar i våre valfag, smakebitar der du kan finne ut om dette er noko for deg. Ekstra kostnader.

Film

Kamera, regi, produsent, redigering, animasjon, filmanalyse Du får lage film, eller du får sjå og diskutere film frå ulike sjangrar. •    Filmproduksjon frå idé til produkt•    Filmregissørar og deira form•    Filmteori

Kunst & handverk

Teikne, male, strikke, sy, spikke, fotografere Å vere kreativ er heilt sentralt for alle menneske. Her kan du skape sjølv. Fag kan vere •    Teikning og maling•    Sløyd•    Lag din eigen kniv•    Strikking

Musikk

Band, studio, innspeling, teori, stå på scenen I musikk er det viktigaste å spele saman; her møtest øving og teori. Skulen har eige lydstudio. •    Kor•    Band•    Improvisasjon•    Studio, lyd, innspeling

Samfunn & filosofi

Samfunn, diskusjon, berekraft, teknologi, spørsmål, filosofi, båtførarprøven, brettspill Er det ein samanheng mellom deg og andre? Kan vi leve slik at verda er ein god plass for både deg og meg? •    Fellesskapsteknologi og framtid – er teknologien i framtida eit trugsmål eller eit håp?•    Berekraft – kan vi løyse små utfordringar her – som er med på å løyse store utfordringar i verda?•    Filosofi – dei store spørsmåla, dine spørsmål. Kven er eg? Kva er sanning? Kva er kunnskap?

Skifag

Alpint, frikøyring, snowboard og skitur I frikøyring må du vere god på ski. Elles krev vi ingen forkunnskapar. Voss Resort – det største skisenteret på Vestlandet:•    10 heisar / 22 løyper som passar alle nivå •    40 km preparerte løyper /terreng•    2 terrengparkar, Big Air Bag Skitur Voss har mange langrennsløyper og fjellvidder. •    Tur og turlangrenn •    Bål og nistepakke•    Skileik

Trening

Trening, aktivitet, bevegelse, idrett og leik Aktivitet ladar batteria. Våre aktive valfag kan innehalde:•    Ballspel•    Buldring•    Basistrening•    Ping-pong•    Yoga•    Treningslære/ lær å trene rett Prøv og øv på ulike aktivitetar du vil bli god i!

Tur & natur

Turglede og naturglede, fjelltur, sykkel, bær, fiske, smalahovud, isbading, grønn livsstil Voss er omkransa av fjell og vakker natur. Her kan du oppleve og lære meir om naturen. •    Turar til fots og på sykkel•    Haust frå naturen: bær, sopp, fisk•    Fiske med garn og med fluge•    Svi smalehovud og lag middag til heile skulen

Du bur (vanlegvis) i dobbeltrom. Her kan du trekkje deg tilbake, men òg ta del i ein fellesskap. Du vil bu tett på andre menneske med ulik bakgrunn og vil lære toleranse og medansvar.

Voss Folkehøgskule har to store internat og eit lite:
Midtgard har plass til ca. 60 elevar. 50 bur i dobbeltrom, 10 på enkeltrom. Alle romma har eigen dusj og toalett.
Jomsborg har plass til ca. 40 elevar fordelt på enkelt- og dobbeltrom. Her er det dusj og toalett i gangane, men det er vask på romma. Jomsborg er eit gamalt internat, men alle romma er moderniserte i 2015 og er lyse og fine.
Oppigard har plass til ca. 10 elevar i enkle og doble rom. Romma har vask, og dusj og toalett er på gangen.

Fasiliteter

Voss Folkehøgskule ligg på garden Seim rett vest for Voss sentrum. Husa våre er gamle, tradisjonsrike, raudmåla og sjarmerande – ein vakker og særprega stil som skapar eit miljø det er lett å trivast i. Vi ser ut over Vangsvatnet og fjella rundt Voss.

 

På skulen er det:
•    3 internat –Midtgard, Jomsborg og Oppigard
•    Undervisningsrom – eigne rom for alle linjene
•    Musikkstudio
•    Kino
•    Datarom
•    Sløydsal for trearbeid
•    Spesialrom for keramikk 
•    Gymsal
•    Styrkerom
•    Skistallar
•    Sykkelstallar
•    Rom for prepping av ski
•    Tørkerom
•    TV-stove
•    Biljardbord
•    Ping-pong-rom
•    Peisestove med mange brettspel
•    Kiosk, som elevane styrar
•    2 vaskerom
•    Matsal

Skulen ligg i gangavstand til Voss sentrum med mange butikkar, kulturhus og offentleg transport.

Voss er eit trafikknutepunkt med godt utvikla kommunikasjon til og frå heile Sør-Noreg med anten tog eller buss. Bergensbanen og stamvegen (E16) går gjennom kommunen.

Det går fleire tog til Oslo og Bergen dagleg. Reisetida er 1t og 15 min med tog til Bergen, og 5,5t med tog til Oslo. Bergen, Lillehammer, Kristiansand og Haugesund kan du òg nå med buss. På Flesland utanfor Bergen ligg den internasjonale flyplassen.

Finn reiserute fra der du bor

Voss – bygd for sterke opplevingar!

Voss er ei utprega idretts- og kulturbygd, omkransa av fjell og fantastiske fjordlandskap. Ekstremsportveko går av stabelen på Voss kvar vår, og like ved skulen ligg eit av Nord-Europas beste alpinanlegg: Voss Resort/Bavallen.

KVA FINST PÅ VOSS?

•    Alt du trenger av butikkar, ca 15- 20 min gange
•    Kulturhus med bibliotek, ca 10 min gange 
•    Kino med fleire salar, Ca 10 min gange
•    Tog og buss til heile Sør-Noreg
•    Voss Resort, eit av dei største og beste skianlegga i Nord-Europa, 10 min kjøring
•    Myrkdalen skisenter, ca 30 min kjøring
•    Skiarena
•    Verdas beste elvar å padle i
•    Nærleik til fjell og vidder, elvar og skog
•    Festivalar og konsertar: frå hardingfeletonar til jazzsax…
•    Restaurantar og pubar
•    500 frivillige lag/organisasjonar
•    40 idrettsorganisasjonar
•    mange ulike idrettsanlegg
•    Ca 25.000 innbyggarar

Undervisninga går føre seg på dagtid, men vi har og timar på ettermiddag og kveldstid.

 

Timeplanen er variert:
•    morgonsamling: kvar dag
•    linjefag: 3 dagar
•    valfag: 1 dag
•    fellesfag og fellesaktivitetar: 2 dagar
•    laurdagsseminar dei fleste laurdagane
•    elevkveldar
•    linjeveker
•    prosjekt
•    reiser

Denne får du ved studiestart. 

På kvelden skjer det mykje for den som vil. Skulekino i kinosalen. Trening i gymsal og styrkerom. Lage film. Spele data. Turneringar. Spele inn musikk i studio. Bading. Trening på treningsenter. Nytta kulturtilbodet på Voss. Kveldskjøring i Voss Resort. Huskonsertar. Brettspel. LAN. Kosekveldar. Elevkveldar. Strikking. Kunst. Aktivitetar med tilsynslærar. Og mykje meir ;) Skulen står til din disposisjon.

Vi startar opptaket frå 1. februar.

Søknadar til nytt skuleår vert handsama fortløpande frå 1.feb og du får tlf/sms og/eller brev om du har fått plass eller ikkje.

Voss Folkehøgskule har 18-års aldersgrense.

Du må fylle 18 år før 1. januar det skuleåret du vil gå på Voss Folkehøgskule.

På nokre linjer må du ha noko forkunnskap - skiferdigheter, helseattest, sikkerhetsattest. Les meir om dette på skulens nettside.

Claus Røynesdal

Rektor

Claus begynte som rektor på Voss folkehøgskule i 2016, etter å ha jobba med barnehage- og skoleutvikling i Sogn i sju år. Han har også fartstid som kultursjef, kommunalsjef og ass. rådmann. Claus er utdanna lektor, med ein mastergrad både i historie og i utdanningsleiing. Han har 20 års erfaring frå den frivillige redningstenesta. Claus likar seg best djupt nede under snøen på lavinehundtrening. 

Epost: claus.roynesdal@voss.fhs.no
Telefon: 93462344

Irene Nesse

Assisterande rektor

Irene har jobba ved Voss Folkehøgskule sidan 2004. Ho har utdanning innan film og tv frå Volda og England og jobba i NRK før ho kom til Voss. Irene starta som filmlærar, men gjekk over i administrasjonen i 2008. Irene har blandt anna ansvar for timeplanar, arbeidsplanar for lærarar, vikarar og marknadsføring. 

Epost: irene.nesse@voss.fhs.no
Telefon: 92602326

Kiss Gjersvik

Internatleiar

Arvid Børve

Kontorleiar

Arild Tvilde

Lærar Ekstremsport Multi

Arild Tvilde er fødd og oppvaksen på Voss. Han er klatrer, elvepadler, toppturentusiast og friluftsmann. Han var initiativtakeren til skulens fyrste ekstremsportlinje og har vore pådrivaren i utviklingen av tilbudet vi har i dag. Han brenn for naturen og miljøet, og er ei ildsjel i det lokale ekstremsportmiljøet. Han har i ei årrekke vore sikkerhetsansvarlig for Ekstremsportveko

Epost: atvilde@gmail.com

Jørgen Røset

Lærar

Positiv og engasjert livsnyter som søker alle livets store og små gleder. Han er en lidenskapelig toppturgåer, med faglig interesse for snøskred, og følger været ellers til å klatre og padle. Bodd i trær, i huler og i seilbåt, men bor nå innomhus på Voss. Jørgen er opptatt av å søke dypere enn det rent fysiske ved aktivitetene, og verdsetter de gode samtalene rundt natur og mennesket. Eventyr 2016

Epost: jorgenroset@gmail.com
Instagram: @vossfhsekstrem

Mari Bryn

Musikklærer

Mari er ei vossajente som etter studiar, kom attende til Voss i 2015 som lektor med tilleggsutdanning. Har mastergrad i musikkvitenskap får Universitetet i Oslo, med song som hovudinstrument. Mari er utøvande songar og har songe i alt frå band til å vera solist med symfoniorkester. Dirigerer kor og har erfaring som korsongar. Utanom musikken, er fjellet og friluftsliv hennar andre store interesse.

Epost: maribryn@hotmail.com

Lars Haukom

Lærar, Ekstremsport Luft

Lars har i mange år reist rundt i verda og køyrt ski og hoppa fallskjerm, før han slo seg ned på Voss i 2010. Han har instruktørutdanning på øvste nivå innan alpint og telemark, fallskjerm, paragliding og speedriding. Han har drive med luftsport sidan 1993 da han vart utdanna fallskjermjeger ved Hærens Jegerskole. Han har også fleire års erfaring med og halde kurs i elvepadling og klatring.

Epost: larshaukom@hotmail.com
Instagram: @larshaukom
Instagram: @vossfhsekstrem

Morten Knapstad

Lærar, Ekstremsport Luft

Morten starta med luftsport da han var 16, og er no ein av Norges mest erfarne instruktørar innan speed- og paragliding. Han er også utdanna fallskjerminstruktør og er ein særs dyktig skikøyrar. Morten var den første i landet som byrja med speedriding, og han har i ei årrekke vore på landslaget i paragliding. Han har fleire leiarverv i Luftsportforbundet og sit i styret i Ekstremsportveko.

Epost: mortenknapstad@msn.com
Instagram: @mortenknaps
Instagram: @vossfhsekstrem

Camilla L. Haukedal

Camilla er hovudlærer på Film og Foto samt tilknytt linja - Digitalproduksjon. Camilla har ein Bachelor i Foto og en Master i Kunst med fordjuping i Film frå Kunsthøgskulen i Bergen. I tillegg har ho ein Bachelor i Kultur og Samfunn frå Universitet i Oslo og Praktis Pedagogikk frå Høgskulen i Bergen. Camilla er og utøvande kunstnar og har deltatt på ei rekke utstillingar og filmfestivalar.

Nettside

Kristin Opsum Hollingsworth

Lærar, Data

Kristin, positiv og aktiv bergenser. Utdannet systemutvikler ved UIB, mastergrad i Communication/sosiale media fra USA, pedagogikk.
10 år innen IKT- og mediebransjen i USA: United Nations, Silicon Valley, Clear Channel mm. På Voss presse for #ekstremsportveko og VM/worldcup i Freestyle. 
Gift med en snowboarder fra USA, har 3 gutter. Underviser også lærerstudenter på Høyskolen i Bergen.Jon Grendahl

Lærar, Friluftsliv - Idrett

Jon er både fjellmann og en dyktig seiler. Han har god peiling på treskjæring, svømming og skikjøring for å nevne noe. Han har lærerutdanning og i tillegg, idrettsbakgrunn fra forsvaret. Jon blir ofte hyret inn til å lede fester på skolen, til tross for dårlige vitser. Han er omgjengelig og har ofte en god historie på lur, og han drar gjerne en låt på munnharpa si.

Amund Sletner

Lærar, Friluftsliv - Idrett

Trives best ute. På jakt eller fisketurer, sopptur eller lange fjellturer. Han har god peiling på badminton, kiting og skikjøring for å nevne noe. Amund har utdannelse fra idrettshøyskolen og har som Jon bakgrunn fra forsvaret. Han liker en utfordring og er en dårlig taper. Han spiller gitar men er ingen imponerende gitarist.

Osmine Austbø

Kjøkkensjef

Irene Veka

Kjøkkenassistent

Vossataus. Har jobba som kjøkkenassistent på Voss folkehøgskule sidan 2006. Har sambuar og 3 gutar.

Aina Nesse

Kokk

Aina kjem opprinnelig frå Bømlo, men fann seg ein Vossing etter endt læretid som kokk og har budd på Voss siden 1993. 3 born. Har tidlegare erfaring frå hotell/restaurant/kafékjøkken.

Anthony Tessier

Vaktmeisterassistent

Anthony jobbar som vaktmester på Voss FHS. Han kjem frå Bretagne i Frankrike men har budd dei siste 16 årene i Noreg. Han er utdanna møbelsnekker frå Frankrike og har i tillegg ei fotoutdaning frå Bergen. Anthony likar å reparere og byggje ting – alt frå eigen snøbrett, skateboard og jib’er til møblar. På fritida kjører han gjerne snøbrett eller terrengsykkel.

Kjetil Dyrvik

Vaktmeister/Driftsleiar

Bodil Jansen

Reinhald

Linjer på Voss Folkehøgskule

Verda Vi Skaper - dykking - Panama

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Idrett & Friluftsliv Ledig plass

Idrett & Friluftsliv

Voss Folkehøgskule
Heilårskurs15 t/ukeFrilynt

Data & Friluftsliv - USA - Silicon Valley

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Ekstremsport Ledig plass

Ekstremsport

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Data - USA - Silicon ValleyLedig plass

Data - USA - Silicon Valley

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Film & Foto - USA - HollywoodLedig plass

Film & Foto - USA - Hollywood

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Musikk - Band/Scene - London & DublinLedig plass

Musikk - Band/Scene - London & Dublin

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Ekstremsport Luft Ledig plass

Ekstremsport Luft

Voss Folkehøgskule
HeilårskursFrilynt
Søk på skulenSkulen si nettside

Dette seier tidlegare elevar

Helge Karbø

Heilt fantastisk! Elvepadling og skikjøring på VOSS! Med valfaget speedflying og fallskjermhopping ein gong i veka. På toppen av dette har eg møtt menneske og vener eg aldri kjem til å gløyme.

Frå bloggen

Mindre alene med TV-aksjonen

I år heter TV-aksjonen Mindre alene sammen. Det er et språk som folkehøgskoleelever kjenner. Her kan vi – og vil vi – bidra.

Les meir på bloggen ▷

Bestill katalogen for 2018/2019

Få full oversikt over skoler og linjer, og bli kjent med livet på folkehøgskole.

Bestill katalogen