Til hovedinnhold

Hva er det å være likeverdig når man betegnes som annerledes?

«Alle dere ungdommer har ett stort hjerte for å oppleve ikke bare dere selv men også andre unike annerledes, som har litt mindre bagasje med seg når livets fortsettelse skal finne sted.» Les faren til Didriks rørende hilsen til medelever på Nordfjord folkehøgskule.

Hva er det å være likeverdig når man betegnes som annerledes? Jo, det er å gå på Nordfjord folkehøgskule blant fantastiske medelever, lærere, stipper, og alle inkluderende hjelpere!

Jeg er Didriks pappa og har fått lov til å si noen ord om hva dette året på Bu & Fritid har betydd for han.

«Disse unike og annerledes ungdommene har fått tett oppfølging, ett helt hav av omtanke og omsorg fra dere alle på skolen.», skriver Håkan om sønnens år på Nordfjord folkehøgskule.

«Disse unike og annerledes ungdommene har fått tett oppfølging, ett helt hav av omtanke og omsorg fra dere alle på skolen.», skriver Håkan om sønnens år på Nordfjord folkehøgskule.

Les mer om Nordfjord folkehøgskule

 

Flytte hjemmefra

For de fleste som har gått dette året på Nordfjord er det første gangen de bor hjemmefra. Det er også mange foreldre som opplever at ungdommen for første gang flytter ut. Det har også jeg som Didriks pappa kjent på! Det er det man kaller en løsrivelsesprosess. Den kan være sår og spennende med mange nye utfordringer, men ikke minst gleder! Det har det vært for meg som pappa.

For de som har gått på Bu & Fritid er vel det noe som har krevd en god del flere forberedelser. Både før skoleåret kunne ta til, men ikke minst i hverdagen.

Disse unike og annerledes ungdommene har fått tett oppfølging, ett helt hav av omtanke og omsorg fra alle på skolen.

Hva har dette gjort med Didrik og hans like?

Jo, de har lært at dager kan være utfordrende i mestring av skigåing, buldring, padling, rengjøring og stell av hybel, vasking av klær, komme tidsnok, ta hensyn til andre og så videre.

Men også det aller største: Finne sin plass i det unike sosiale fellesskapet Nordfjord folkehøgskule er!

Inkluderende

Hva er det som gjør at en slik annerledes gruppe som Bu & Fritid passer inn ved linjer som ekspedisjon, norske eventyr, jakt & fiske? Linjer som for meg er «ekstremsport»?

Didrik har hatt et flott år på folkehøgskole!

Didrik har hatt et flott år på folkehøgskole!

Jo, det er at alle dere ungdommer har ett stort hjerte for å oppleve ikke bare dere selv men også andre unike annerledes, som har litt mindre bagasje med seg når livets fortsettelse skal finne sted.

Tusen takk fra Didrik og oss foresatte for at Bu & Fritidslinjen er «minst like lik» som alle de andre linjene på skolen!

352