Til hovedinnhold

- Folkehøgskolen er en fremragende institusjon!

– Vi har fått en grundig bekreftelse på det vi visste: for en fremragende, gledesskapende og oppløftende institusjon folkehøgskolen er, sa Kåre Willoch i sin tale på avslutningsfesten til Valdres folkehøgskole. Les hele talen her.

– Vi vet med hvilken grundighet folkehøgskolen fører inn kunnskap og en slags bredere samfunnsforståelse, som gjør det mulig for alle som har gått her å bidra enda mer til medmenneskelighet og det gode samfunn, når de kommer ut i det videre liv.

Kåre Willoch har et barnebarn, Philip, som dette året har vært elev på den tilrettelagte linja «Aktiv Bo og Fritid» ved Valdres folkehøgskole.

– Vi, det vil si Phillips mormor og bestefar, er helt spesielt glade for at vårt kjære barnebarn har fått oppleve dette! Oppleve medmenneskelighet og den spesielle evne til kunnskapsformidling som i så høy grad viser seg å prege nettopp denne institusjonen.

– Vi vet at det er her man har utviklet og vist evne til å løfte i flokk, og evne til å arbeide i sammen. Vi har opplevd hvordan man her får alle med, får alle til å føle seg som en del av fellesskapet. Og vi har sett hvordan nettopp denne skolen kan bidra til at alle vil være kreative og ta ansvar sammen.

Kåre Willoch.

Kåre Willoch fremhever verdien av folkehøgskole. FOTO: Creative Commons.

Takk

– Utviklingen til alle som har gått her kommer i en periode i livet som er svært viktig for alle elevers fremtid. Det er mer formende kraft i det man opplever nå, enn det man opplever i høyere alder.

– Resultatet er et makeløst samarbeid mellom ledelse, lærere og den fine samlingen av stipendiater. De har understreket mangfoldet. Understreket at mangfold bidrar til styrke. Som bidrar til at elevene både er styrket enkeltvis, og er en helhet som vil fremme samhold og styrke resten av livet.

– Vi ønsker å takke for det dere har gjort for vårt barnebarn Philip, og hele Philips familie. Vi er dypt takknemlige for den innsatsen som denne skolen i så stor grad har maktet å gjøre nettopp for en person med spesielle behov og muligheter.

– Så har jeg lyst å legge til, til alle dere unge som nå går ut herfra: Jeg er redd for at den litt eldre generasjon slipper dere inn i en verden som ikke er helt slik den burde være. At dere kanskje overtar større problemer og oppgaver enn våre meget begunstigede generasjoner har gjort. Men da tror jeg det finnes styrke og handlekraft i nettopp hva dere har lært her (red.anm: på folkehøgskolen). Dette at man understreker betydningen av at dere kombinerer all denne kunnskapen med vilje til fellesskap. En vilje til å satse også på andres fremgang og tilfredsstillelse. Og at dere viser disse felles goder alle sammen, når dere hver for dere kommer ut i deres ulike miljøer.

 

På vegne av barnebarnet Philip holdt Kåre Willoch en sterk tale under avslutningsfesten på Valdres folkehøgskole.

På vegne av barnebarnet Philip holdt Kåre Willoch en sterk tale under avslutningsfesten på Valdres folkehøgskole.

Så konklusjonen:

– Først til skolen, med alle dens samvirkende personligheter og kapasiteter. Dere har skapt verdier som dere skal ha hjertelig takk for! En spesiell takk for alt det som dere har gitt til vårt barnebarn.

– Så til alle dere unge som skal videre ut i livet: Bruk alle de typer dere har fått her! Eller for å si det litt kortere; stå på!

– Og så vil Philip takke alle lærere og rektor ved å overrekke en blomsterbukett.

Les også: Gåte: Hvilken skole får elevene til å gråte når de drar?

 

Hør hele talen til Kåre Willoch.

Talen ble holdt under avslutningsfesten på Valdres folkehøgskole 13.mai 2017.

4605