Til hovedinnhold
Fullt

Vil du vite mer om verden? Forholdet øst?vest, Kina, Korea, Russland, Ukraina? Her vil du lære mye om internasjonale relasjoner og få ta aktivt del i freds- og dialogarbeid.

Nansenskolen har alltid vært engasjert i de store spørsmålene, og den nye linja Internasjonal politikk styrker denne tradisjonen. Her vil du møte lærere som arbeider for fredelig konfliktløsning og som er opptatt av internasjonale relasjoner. Linja vil passe for deg som har et stort engasjement – eller som ønsker å få det! Du vil få innsikt i noen av de viktigste spørsmålene i verden i dag.

Skolens rektor, Unn Irene Aasdalen, har de siste årene satt fokus på Nordøst-Asia. Kina, Japan og Korea, som er viktige aktører på den verdenspolitiske scene. Den konfliktfylte relasjonen mellom USA og Kina påvirker resten av verden, og det er avgjørende å skape møtepunkter hvor det kan knyttes bånd mellom øst og vest. Linja får besøk av svært dyktige gjestelærere fra Universitetet i London og Fudan-universitetet i Shanghai. Som student på linja får du være med å organisere en sikkerhetspolitisk konferanse og dialogsommerskolen NEWDAY.

Under Jugoslavia-krigene på 1990-tallet startet Nansenskolen et fredsprosjekt på Vest-Balkan, der en rekke Nansen dialogsentre ble opprettet for å drive fredsarbeid. Steinar Bryn er nominert til Nobels fredspris flere ganger for dette arbeidet. Han er en av de faste lærerne.

Fellesundervisning
Alle linjer har fellesundervisning tre ganger pr. uke:

Valgfag
Du kan velge mellom flere valgfag. Enkelte linjefag kan dessuten velges som valgfag av andre linjer, men dette vil variere fra år til år. 

For deg som vil vite mer om verden og ønsker å lære mer om internasjonale forhold, krig og fred.

Dette vil du lære

 • Om globaliseringen og dens nasjonale og internasjonale konsekvenser
 • Om forholdet vest–øst, med særlig fokus på relasjonene med Kina, Japan og Korea
 • Om teorier som tradisjonelt belyser internasjonal politikk – og helt nye synsvinkler
 • Om konflikter og konfliktløsning i ulike deler av verden
 • Om hvordan du kan forberede deg til praktisk internasjonalt arbeid, konfliktløsning og fredsarbeid

Våre forventninger til deg

 • At du er aktivt til stede i undervisningen og vil bidra til det faglige og sosiale livet på skolen
 • At du er engasjert i verden og ønsker å lære mer om internasjonal politikk
 • At du er nysgjerrig og åpen for alternative synspunkter
 • At du er innstilt på å inngå i dialog med utenlandske gjester og delegasjoner
 • At du ønsker å bruke ditt engasjement til å gjøre verden til et bedre sted

Obligatorisk: Nei

Pris: 8 000

Måltider pr dag inkludert: 2

Alle linjer vil få tilbud om å reise på en studietur i vårsemesteret, med en faglig profil som er tilpasset linjen.

De siste årene har reisen gått til enten Athen eller Berlin. Tidligere reiser har gått til Oxford, København, Moskva, Balkan og Vest-Afrika.

Det er fortsatt uklart om det vil være aktuelt med studiereise i inneværende skoleår, på grunn av koronapandemien.

Hvilke reisemål vi vil ha skoleåret 2021-22 er ikke endelig bestemt, primært på grunn av usikkerhet i verdenssituasjonen på grunn av den pågående pandemien, og fordi vi ønsker å ta mest mulig klimavennlige reisevalg. Men vi vil tilby en reise også dette skoleåret, så følg med for oppdateringer.  

Studieturene på Nansenskolen er en videreføring av det faglige opplegget på linjene. Det blir minst en dagstur for hele skolen, og flere nærturer. Uka før påske settes av til linjedelte reiser, der opplegget er tilpasset den enkelte linje.

Oslo

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: En dag

Måltider pr dag inkludert: 2

I høstsemesteret reiser hele skolen sammen til Oslo på dagstur. Turen er både en felles sosial opplevelse, samtidig som vi ønsker å bidra til det faglige opplegget. Programmet vil være sammensatt, med både kulturopplevelser og annet. Vi besøker vanligvis kunstutstillinger, Holocaustsenteret eller andre organisasjoner. Vi har tidligere besøkt både Munchmuseet og Henie Onstad Kunstsenter.

Nevelfjell

Obligatorisk: Ja

Pris: Inkludert i linjepris

Varighet: En dag

I starten av skoleåret ønsker vi at studentene skal bli litt mer kjent med både landskap og kultur i nærområdet. Alle linjer har derfor en dagstur sammen til Lillehammers høyeste fjell, Nevelfjell, i løpet av den første uka av skoleåret. Der koker vi kaffe på bålet og ser på utsikten over fjellene i Sør-Norge. Vi ender turen ved Hafjell hyttegrend.

Signe Therese Strøm

Rektor (konstituert skoleåret 2021-22)

Signe Therese Strøm er konstituert rektor for skoleåret 2021-22, og har både ledelsesoppgaver og undervisning. Faglig er hun særlig interessert i identitet og kulturformidling i flerkulturelle sammenhenger, og i konflikten mellom miljøvern og lokalbefolkning i Afrika. Hun underviser litteratur, og i emner knyttet til kjønn og identitet. Hun er utdannet antropolog med PhD fra Italia.

Epost: signe.strom@nansenskolen.no
Telefon: 484 04 479

Unn Irene Aasdalen

Lektor

Unn Irene Aasdalen underviser i internasjonal politikk og kunsthistorie. Hun er utdannet filosof med PhD i italiensk renessansefilosofi, og har skrevet bok om kjærlighetsteori. Hun har vært rektor ved Nansenskolen i åtte år (2013-2021), og har vært redaktør for tidsskriftene Press og Kontrast, journalist i Dagbladet, Ny Tid og Friheten, og kulturredaktør i Arbeiderbladet.

Epost: unn.i.aasdalen@nansenskolen.no
Telefon: 61 26 54 00 / 405 21 364
Linkedin
Blogg

Heidrun Sørlie Røhr

Lærer og informasjonsrådgiver

Heidrun Sørlie Røhr underviser i litteratur og internasjonal politikk. Hun er utdannet statsviter med Sør-Afrika som spesialområde, og jobbet mange år med fredsarbeid på Balkan, og har undervist Internasjonale studier på Høgskolen i Lillehammer. Hun er i tillegg webredaktør, og har også andre informasjonsoppgaver.

Epost: heidrun.s.rohr@nansenskolen.no
Telefon: 911 17 449

Steinar Bryn

Lærer i fellesundervisning

Steinar Bryn er lærer i fellesundervisningen, i internasjonal freds- og sikkerhetspolitikk. Han har lang erfaring fra freds- og dialogarbeid, særlig på Vest-Balkan, og er flere ganger nominert til Nobels fredspris for sin innsats.

Epost: steinarbryn2018@gmail.com
Telefon: 951 74 821

 • Mandag: Fellesfag - Internasjonal sikkerhetspolitikk. Etter lunsj: Linjeundervisning/valgfag.
 • Tirsdag: Linjeundervisning.
 • Onsdag: Fellesfag - Filosofihistorie. Etter lunsj: Valgfag. Kveld: Åpent møte
 • Torsdag: Linjeundervisning og valgfag.
 • Fredag: Fellesfag - Kunsthistorie. Etter lunsj: Valgfag.
 • Lørdag: Lørdagsundervisning før lunsj.
 • Søndag: Turtilbud / Fri / Kurs.
 • Oppstart (søndag i uke 34)
 • Bærekraftuke (uke 40)
 • Dagstur i nærområdet
 • Høstferie (uke 41)
 • Sakprosadagen (oktober)
 • Bokdagene (oktober/november)
 • Åpen dag (en lørdag høst eller vår)
 • Juleferie (uke 51-52)
 • Filosofidager (midten av januar)
 • Vinterdager (februar)
 • Vinterferie (uke 8)
 • Asiauke (februar/mars)
 • Reiseuke (rett før påske)
 • Påskeferie
 • Avslutning (uke 19)

Valgfag velger du i tillegg til linjeundervisning og fellesundervisning. Det er ingen fast grense for antall valgfag, men de velges ut fra interesse og kapasitet. De fleste fag er 3 t pr. uke, men dette kan variere.

Fred, dialog og solidaritet

I valgfaget får du en innføring i hvordan man kan arbeide aktivt med dialog og fredsarbeid. Lærerne i faget er ansatt ved Nansen fredssenter, som har lang erfaring med fredsundervisning.

Mennesket og planeten

I dette faget ser vi på sammenhengen mellom økonomi, økologi og samfunn. Vi diskuterer det økonomiske systemets forutsetninger, sett i lys av klimakrisen og miljøproblemene verden står overfor.

Økofag

Dette er et praktisk rettet miljøfag. Her får du lære mer om hvordan kan bidra til et mer bærekraftig verden i ditt eget liv, og vil få innføring i blant annet gjenbruk og redesign.

Tegnekurs

Dette er et intensivkurs i tegning, der du får prøve å bruke blyant, kritt, tusj og kull. Vi prøver ut ulike metoder for å uttrykke oss og bruke blikket.

Litteraturhistorie

Du vil lære om store, klassiske, litterære verk fra litteraturhistorien. Hva sier de oss om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Ulike lærere snakker om bøker de har en nærhet til.

Tolkiens litteratur

Om JRR Tolkiens forfatterskap og dets betydning i dag. Vi ser på inspirasjonskilder og tema i tekstene, og forholdet til moderniteten. Vi leser utdrag fra bøker, dikt, fagtekster, brev og biografier.

Tekst og bilde

Faget er nytt av året, og vil utforske ulike måter å kombinere tekst og bilde på, både med tradisjonelle og moderne teknikker. Faglærerne er billedkunstnere som jobber på Nansenskolen.

Friluftsfag

I dette valgfaget vil vi gå ut i naturen på små ekspedisjoner og turer. Vi vil lære oss å være i naturen, oppleve mangfold og egen mestring. Vi lærer oss å kjenne på naturens egenverdi.

Kor

I koret får du lære om stemmebruk, sangteknikk og det å synge flerstemt. Vi jobber med repertoar fra ulike epoker i musikkhistorien. Koret opptrer på flere arrangement på skolen, blant annet Åpen dag.

Russisk språk

Vi lærer alfabetet og å uttale de grunnleggende lydene, og får en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er å mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster.

Sjakk

Dette er et intensivkurs i sjakk som vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer Askild Bryn spiller selv sjakk, og har også dekket sjakkmesterskap for NRK.

En annerledes folkehøgskole!

Er du nysgjerrig på filosofi, politikk, kunst og litteratur? Eller opptatt av historie? Interessert i verden omkring deg? Da vil du trives på Nansenskolen. Du kan velge mellom fem linjer og mange spennende valgfag.

Linjer ved skolen

Les mer om skolen

Fra kr 99 000,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Mat og rom på skolen (romtype: dobbeltrom eller enkeltrom)
 • Bad på gangen
 • Vegetarmat
 • Vegan mat
 • Studietur: Oslo
  • Mat (2 måltider per dag)
 • Studietur: Nevelfjell
 • Internett
 • Vaskemaskin
Minimumspris for linja 99 000,-

Du kan legge til (Huk av og se hvordan det påvirker prisen)

Lån og stipend

Summen du må dekke selv 99 000,-
(9 900,- per måned)
Du betaler månedsvis gjennom skoleåret. Nærmere informasjon får du fra skolen.

Husk at du også trenger penger til dette

 • Noen ekstra måltider på Reise i vårsemesteret, frivillig studietur (2 måltider per dag er inkludert)
 • Noen ekstra måltider på studietur Oslo (2 måltider per dag er inkludert)
 • Mat på studietur Nevelfjell
 • Alternativ mat (allergi, intoleranse etc.) om du har behov for dette. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.
 • Hjemreiser fra skolen:
  • Høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie
   Det er dessverre ikke mulig å bo på internatet i feriene.
 • Om du velger å bli på skolen i hjemreisehelgene må du ordne deg mat selv.
 • Lommepenger. På bloggen forteller fire elever hvor mye lommepenger de brukte i løpet av sitt år på folkehøgskole

Dette utstyret får du låne av skolen

Skolen har et rikholdig bibliotek. Studentene får en egen skrivebok ved oppstart.

Mer om skolenSkolens nettside

Fra bloggen

- Innertier å be Nansenskolen bidra

– Vi skal no få litterær ferskvare frå unge menneske som har teke steget og brukar tida si på å skrive, seier Hans Olav Brenner ...

Les mer på bloggen ▷

Få gratis skolekatalog i postkassa!

Få katalog med full oversikt over alle folkehøgskoler i posten. Bli kjent med skolene i ro og mak, og diskuter med venner og familie!

Bestill katalogen

Linjer som ligner på denne

Global utvikling

Agder Folkehøgskole
Venteliste
Helårskurs16 t/ukeFrilynt

SE:VERDEN samfunnsengasjement i praksis

Rønningen folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeKristen

Global solidaritet

Åsane folkehøgskole - Bergen
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeFrilynt

Xchange

Nordhordland Folkehøgskole
Få ledige plasser
Helårskurs16 t/ukeKristen

Global - Afrika og Asia

Lundheim folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs A18 t/ukeKristen

Karibien - bistand og kultur

Haugetun Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Global solidaritet: Afrika

Bømlo Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs13 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

FN og internasjonal politikk

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Social Justice

Jeløy Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Solidaritet Nord-Sør

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Praktisk solidaritet - Afrika

Jeløy Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Musikk Backpacker

Seljord Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilynt

Opplev Afrika

Ålesund Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

BRO Afrika - Kenya

Karmøy Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs A6 t/ukeFrilynt

Reis Afrika

Rødde folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeKristen

Reiseliv og global forståelse

Oslofjord Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeKristen

Reiseliv Aktiv

Setesdal Folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs16 t/ukeFrilynt

Latin-Amerika - Cuba og Mexico

Åsane folkehøgskole - Bergen
Ledig plass
Helårskurs14 t/ukeFrilynt

Afrika - Bistand/Safari

Elverum folkehøgskule
Få ledige plasser
Helårskurs14 t/ukeFrilynt

Backpack Surprise

Folkehøgskolen Nord-Norge
Ledig plass
Helårskurs17 t/ukeKristen

Lege- og sykepleierlinja

Bømlo Folkehøgskule
Få ledige plasser
Helårskurs13 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Safari X

Valdres folkehøgskole
Venteliste
HelårskursKristen

Global forståelse

Bakketun Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs17 t/ukeKristen

BRO Sør Amerika - Peru, Bolivia og Brasil

Karmøy Folkehøgskule
Venteliste
Helårskurs B6 t/ukeFrilynt

Arctic Leaders

Folkehøgskolen Nord-Norge
Ledig plass
HelårskursKristen

Wanderlust: Øst-Afrika

Fredly Folkehøgskole
Kontakt skolen
Helårskurs15 t/ukeKristen

Global.Safari

Sunnmøre Folkehøgskule
Ledig plass
HelårskursKristen

Backpack Sunnmøre Australia

Ålesund Folkehøgskole
Ledig plass
HelårskursKristen

Go Green: Europa

Fredly Folkehøgskole
Kontakt skolen
Helårskurs15 t/ukeKristen

Action og Bistand

Grenland Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs12 t/ukeKristen

Global Misjon

Helgeland Folkehøyskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen

Sosialt arbeid

Jæren folkehøgskule
Ledig plass
Helårskurs12 t/ukeFrilynt

Fred og konflikt

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Klimaaktivist

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeFrilyntTilrettelagt for rullestolbrukere

Regnskog

Sund folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs18 t/ukeFrilynt

Safari

Sagavoll Folkehøgskole
Ledig plass
Helårskurs15 t/ukeKristen