Til hovedinnhold

- Vi trenger langt flere folkehøgskoler

Midt i valgkampen kommer Venstre med et løfte om økt satsing på folkehøgskole: – Vi ønsker å opprette minst en ny folkehøgskole i året, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

– Folkehøgskolene er viktige for Venstre, dette er en skoletype vi trenger langt flere av. Derfor ønsker Venstre å opprette minst en ny folkehøgskole i året, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Som det første partiet løfter Venstre nå folkehøgskole inn i valgkampen. Partiet har allerede lovet solid støtte til skoleslaget i eget partiprogram. Nå går de enda lenger. I den kommende stortingsperioden ønsker de å opprette minst én ny folkehøgskole i året. Det vil bety et betydelig supplement til dagens 80 skoler.

– Dagens ungdom i «generasjon prestasjon» trenger skoler som kan bidra til å styrke allmenndannelsen og som kan bygge det kritiske mennesket. Her bidrar folkehøgskolene med et viktig tilbud, sier Skei Grande.

Les også:– Folkehøgskolene blir enda viktigere fremover!

Populære skoler

Det har vært en jevn vekst med elever på folkehøgskole siden 2004. I dag går det 20 % flere elever på de norske folkehøgskolene enn det gjorde for 10 år siden. Elever på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull. Det er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste. Forrige skoleår var «all time high» med nesten 7600 elever. Denne høsten startet det enda flere.

– Etter videregående skole er det i dag færre som havner i militæret og det er vanskeligere for unge uten arbeidserfaring å få jobb. Disse endringene i samfunnet gjør at folkehøgskolene får en enda mer sentral rolle, sier Skei Grande.

 

Venstre lover solid satsing på folkehøgskole i sitt partiprogram.

 

Noe av årsaken til elevveksten hos folkehøgskolene ligger i det økende presset mange ungdommer opplever, både i skolesammenheng og i samfunnet generelt.

– Mange elever trenger et år uten karakterer og eksamen etter stort press på videregående skole. Dette året kan gi elevene læringsgleden tilbake før de for eksempel begynner på universitet eller høgskole, sier informasjonsrådgiver for folkehøgskolene, Marit Asheim.

– Undersøkelser viser at elevene er mye mer motivert for videre utdanning etter et år på folkehøgskole, legger hun til.

Les også: Her vil du elske å gå på skole!

– Se den enkelte

– Å se enkeltmenneskene i utdanningssystemet er dere mye bedre enn alle andre på. Akkurat det er det vi trenger fremover. Poenget med skoler må være å se hva som er inne i et menneske, og dyrke frem kvaliteter og talent hos den enkelte. Det er ikke vårt firkanta utdanningssystem laget for nå. Folkehøgskolene seiler frem som et viktig bidrag til framtida, sa Skei Grande da hun i fjor besøkte folehøgskolenes rektormøte i Bodø.

Nå følger hun opp med nytt løfte om økt støtte til folkehøgskolene, dersom Venstre kommer i posisjon etter Stortingsvalget 11.september. Sittende Regjering foreslo et dramatisk kutt til folkehøgskolene i Statsbudsjettet for 2015. Samarbeidspartiene KrF og Venstre sørget for at kuttforslaget ble reversert. De samme to partiene ønsker også at opptrappingen til elleve måneders studiestøtte skal gjelde folkehøgskoleelever. 

914