Til hovedinnhold

- Folkehøgskolene blir enda viktigere fremover!

I møte med 80 folkehøgskolerektorer i Bodø i dag, oppfordret venstreleder Trine Skei Grande til større selvtillit i skoleslaget. – Dere har kvaliteter det nye kunnskapssamfunnet trenger i større og større grad.

 

Tekst: Marit Asheim

 

– De endringene vi som samfunn skal gjennom fremover handler om folk, for det er folk som skal skape endringene. Med andre ord vil vi måtte snu «hva skal du bli, til hvem skal du bli», sa en engasjert Grande som var utfordret til å snakke om temaet «en bærekraftig skole i en bærekraftig verden».

– Å se enkeltmenneskene i utdanningssystemet er dere mye bedre enn alle andre på. Akkurat det er det vi trenger fremover. Poenget med skoler må være å se hva som er inne i et menneske, og dyrke frem kvaliteter og talent hos den enkelte. Det er ikke vårt firkanta utdanningssystem laget for nå. Her seiler folkehøgskolene frem som et viktig bidrag til framtida, sa hun.

 

Trygghet og selvtillit

– Folkehøgskolene gir ungdom trygge rammer, samtidig som elevene stadig utfordres. Det er en unik rolle dere må ta vare på og dyrke fremover. Ulike personligheter vil bli stadig viktigere. Og til det trengs trygghet på seg selv og hva man står for. Samfunnet behøver i større grad de som skiller seg ut fra mengden og tør ta nye veier, sa Grande.

Hun viste videre til hvordan Norge de siste tiårene har bygd opp samfunnsøkonomien rundt oljen. Gullalderen vi kjenner så godt er over idet oljen snart har blitt et produkt fra fortida. Det skal tenkes nytt, og samfunnet skal gjennom en enorm omstilling. Arbeidsmarkedet endres, og hva slags kunnskap det er behov for utfordres.

– Jeg mener folkehøgskolene representerer en viktig byggestein i de utfordringene samfunnet nå står overfor. Vi skal bygge folk. Og vi må snu endringer fra å være skummelt til å bli noe spennende. For med en gang vi får en ungdomsgenerasjon som tenker «alt er bra som vi har det nå» har vi tapt, sa Grande.

 

Folkehøgskolene inn på politisk agenda

Like før jul tok folkehøgskolene initiativ til en dugnad for flyktningene som har kommet til landet i det siste. Tross fulle skoler har man besluttet å ta imot 280 mindreårige asylsøkere. De første nye elevene har allerede flyttet inn på folkehøgskoler, og flere er på vei de neste ukene.

– Denne dugnaden dere har satt i gang er noe av det mest fantastiske som er gjort. Det har løftet frem folkehøgskolene på den politiske agendaen. Og innsatsen dere viser skal dere ha mye kred for. Jeg tror både politikere og folk flest nå forstår mye mer av hva dere kan og hva dere står for gjennom denne innsatsen, sa Grande.

– Den takknemligheten dere ser nå bør brukes fornuftig. Hev hodet, og snakk med selvtillit om hva dere står for. For kunnskapen folkehøgskolene representerer blir bare viktigere og viktigere fremover.

trine 2

I fantastiske omgivelser i Bodø snakket Trine Skei Grande varmt om folkehøgskolenes betydning i årene som kommer.

803