Til hovedinnhold

Tilrettelagt folkehøgskole gjør et skoleår mulig for flere

Folkehøgskole skal være for alle! Her finner du mer informasjon om det tilrettelagte tilbudet, både for de med fysiske funksjonsnedsettelser og utviklingshemmede. Det lønner seg å planlegge skoleåret i god tid. Skolene starter opptaket allerede 15. november.

folkehøgskoleelever rafter i elv

Det tilrettelagt tilbud ved folkehøgskolene gir mange nye muligheter. Foto: Lundheim folkehøgskole

Alle som ønsker det skal kunne gå et år på folkehøgskole, og folkehøgskolene tilrettelegger for at dette skal være mulig. Det skal ikke være noe hinder at du har fysiske funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming. Elevene får et tilbud som er tilpasset deres behov og muligheter både når det gjelder undervisning og det sosialpedagogiske opplegget, som er en vesentlig del av et folkehøgskoleår. Skolene tilbyr i tillegg egne linjer eller opplegg for elever som ikke kan følge undervisningen på de ordinære linjene.

Godt tilrettelagt for elever med fysiske funksjonsnedsettelser

Sitter du i rullestol? Har du syns- eller hørselsvansker?  Eller har du andre funksjonsnedsettelser? Det er likevel fullt mulig å gå et år på folkehøgskole på lik linje med andre unge. Ta kontakt med skolen du ønsker å gå på, og så vil dere sammen finne ut hvordan et folkehøgskoleopphold kan tilrettelegges for at du kan delta. Dette kan gjelde for eksempel ekstra pauser, tilgang til toalett, helsetjenester osv.

Her finner du oversikt over alle folkehøgskolene

elever skyter med pil og bue

Elevene får et tilbud som er tilpasset deres behov og muligheter. Foto: Lundheim folkehøgskole

Noen folkehøgskoler retter sitt tilbud særlig mot elever med funksjonsnedsetting.  På disse skolene er flere eller alle linjene tilrettelagt for disse elevene. Ål folkehøgskole passer for alle som bruker tegnspråk. Skolen er også for hørende og hørselshemmede som har lyst til å lære tegnspråk. Den er landets eneste folkehøyskole der dagligspråket er tegnspråk. Undervisningen er også på tegnspråk.

Les også: Den unike folkehøgskolen

Lundheim folkehøgskole er for elever med og uten funksjonsnedsettelse. Her du vil finne flere elever med bevegelseshemming, og du vil finne mange uten.

Året mitt på Lundheim har vært det beste året i hele mitt liv. Det er akkurat som om du får en ny del til familien. Skolen og de ansatte passer godt på at alle sammen blir inkludert. (Heidi Tandberg, elev ved Lundheim folkehøgskole)

Lundheim folkehøgskole legger ekstra godt til rette for elever med fysiske funksjonshemminger og hjelper elevene å se og realisere sine muligheter. Skolen tilbyr et bredt spekter av linjer, blant annet sport, matlaging og data.

På Lundheim folkehøgskole er det godt tilrettelagt for elever med fysisk funksjonshemming. Her får du hjelp til å se og realisere dine muligheter. Foto: Lundheim folkehøgskole

Les også: Tusen takk for at dere ga meg det skoleåret jeg ALLTID har drømt om!

Folkehøgskolene tilbyr botreningslinjer

Folkehøgskolene har også tilbud for elever med utviklingshemming. En del folkehøgskoler tilbyr bo- og arbeidstreningslinjer, der elevene lærer å ta del i et inkluderende fellesskap og bli mer selvstendige.  Tilbudet er rettet mot elever med Downs syndrom,  utviklingshemming av ulik art og elever på autismespekteret.  Dette skoletilbudet vil være til stor hjelp for et ungt menneske som ønsker å bo i egen leilighet en gang i framtiden.

– Det er helt fantastisk å kunne kjenne på mestringsfølelsen ved å klare noe nytt, noe du har hatt lyst til lenge. (Jenny, elev ved Ålesund folkehøgskole)

Alle skoler kan ta opp elever med særskilte behov, uavhengig av om skolen har en egen linje med særlig fokus på tilrettelegging.  Da blir tilretteleggingen organisert ut fra elevenes behov og faginnholdet på linja og skolen generelt. Ta kontakt med den skolen du er interessert i!

Her finner du alle botreningslinjene ved norske folkehøgskoler

Sandra kokebok Ålesund folkehøgskole

Sandra har gått på tilrettelagt linje ved Ålesund folkehøgskole. Her er hun i aksjon på valgfaget Min kokebok. Foto: Ålesund folkehøgskole

Det lønner seg å søke tidlig

Linjer med tilrettelagt undervisning er populære, så det kan lønne seg å søke tidlig. Skolene tar opp elever fra 1. november året før. Det anbefales å beregne god tid på å få eventuell økonomisk støtte fra NAV avklart. Kontakt skolen hvis du ønsker å komme på besøk på skolen før du bestemmer deg for å gå der. Mange skoler ønsker å møte deg før de tilbyr deg plass.

folkehøgskoleelever på båttur

Nordvestlandet folkehøgskole har et tilrettelagt tilbud med fokus på aktiviteter og turer. Linjen heter Aktiv hverdag, og her er de på båttur. Foto: Nordvestlandet folkehøgskole

Økonomisk støtte fra NAV

Elever kan få støtte fra NAV for å følge et tilrettelagt tilbud på folkehøgskole. Folketrygden kan dekke ekstrautgiftene for inntil to skoleår på folkehøgskole til den som trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet.

Elever med store syns- eller hørselvansker kan også få støtte av NAV for å gå på folkehøgskole.

Se mer informasjon om støtteordningen på NAVs nettsider.

Om du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få ekstra stipend fra Lånekassen. Dette gjelder elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne og derfor kan få et ekstrastipend.

Les mer om Lånekassens stipend for nedsatt funksjonsevne.

38