Til hovedinnhold

Den unike folkehøgskolen

Bli med på et besøk på folkehøgskolen der elevene lærer uten en lyd.

Nydelig plassert i Hallingdal, ligger det en veldig spesiell folkehøgskole. Ål folkehøgskole er Norges eneste folkehøgskole for døve og hørselshemmede. All undervisning og kommunikasjon foregår på tegnspråk.

Ål folkehøgskole er både en folkehøgskole og et kurssenter for døve. I tillegg til den vanlige folkehøgskoledriften arrangerer skolen utallige tilpasningskurs i løpet av et år.

Bildet av alle kursdeltakerne i et klasserom.

Mange tusen er innom på ulike kurs på folkehøgskolen i løpet av året. Her er det 40 blide tegnspråklærere som var samlet til seminar i sommer for å bli enda bedre til å lære bort tegnspråk.

Det kan være kurs i sosial mestring og nettverksbygging, norskkurs, temakurs for døve, tegnspråkkurs, kompetansehevning for foreldre og kurs for tegnspråklærere. For mange tegnspråkbrukere har livet tatt en ny vending etter at de har møtt andre i samme situasjon på tegnspråkkurs på Ål.

I sommer var 40 tegnspråklærere samlet til seminar på den frilynte skolen i Hallingdal. Vi tok en prat med to av kursdeltagerne.

Ål satte kursen

Kathrine Kvalheim Osnes jobber som tolk og tegnspråklærer på en skole på Måløy og synes det er veldig godt å møte andre tegnspråklærere.

Bildet av Kathrine ute med en gul vegg i bakgrunnen.

Kathrine har selv vært elev på folkehøgskolen og synes det er veldig hyggelig å komme tilbake.

-Det var veldig nyttig og lærerikt å delta på kurs for tegnspråklærere på Ål. Kurset var tettpakket med gode forelesninger og mye informasjon og inspirasjon. Som tegnspråklærer ute i distriktet er man mye alene og har ikke et stort fagmiljø rundt seg. I faget tegnspråk finnes det ikke lærebøker, og man må lage mye av opplegget for undervisningen selv, forteller Katrine.

Skal du lære fransk drar du til Frankrike, skal du lære tegnspråk drar du til Ål.

Kathrine har selv vært elev på folkehøgskolen og synes det er veldig hyggelig å komme tilbake.

– Jeg hadde et fantastisk år her på Ål. Siden all kommunikasjon går på tegnspråk blir læringskurven for folkehøgskoleåret bratt og jeg lærte virkelig mye i løpet av året jeg gikk her. Ål har et veldig godt rykte og er nok mye av grunnen til at jeg jobber som tegnspråklærer og tolk i dag.

Ta en titt på Kathrines konto på Instagram der du kan lære ett tegn om dagen

Har fått nettverk gjennom kurs på folkehøgskolen

Camilla Vågen er født døv og debuterte som kursdeltager på Ål allerede da hun var baby.

-Det er mange kurs her på skolen for foreldre med døve barn, i tillegg har jeg vært her på flere sommerleirer. Ål folkehøgskole har vært en stor del av min barndom og ungdom. Jeg er utrolig glad i skolen og kursene jeg har vært på her har bidratt til at jeg har det nettverket jeg har nå. Jeg har fremdeles venner fra jeg var her på kurs da jeg var liten.

Bildet av Camilla Vågen.

Camilla Vågen er født døv og debuterte som kursdeltager på Ål allerede da hun var baby.

Som fersk tegnspråklærer synes hun at kurset gav viktig påfyll og en større trygghet i jobben.

-Jeg lærte veldig mye nytt og fikk en god påfylling av kunnskaper om tegnspråk, sier Camilla. På kurset fikk jeg mulighet til å jobbe med lærerne som har mange års erfaring, og samtidig fikk jeg også muligheten til å bruke det jeg har lært fra lærerutdanningen.

-Kurs som dette er nyttig for alle deltagerne, vi får utviklet oss og får bredere kompetanse.

-Kurset ga meg masse motivasjon til å jobbe videre som tegnspråklærer, smiler Camilla.

En ressurs i døvesamfunnet

Ål folkehøgskole og kurssenter for døve er et viktig kompetansemiljø i Norge.

– Tegnspråk og døves kultur er vårt varemerke og målet vårt er å være et samlingspunkt for døve, døvblinde og tunghørte, sier Berglind Stefansdottir, rektor på Ål.

-Døve og hørselshemmede er en språklig og kulturell minoritet i Norge. Tegnspråkkurs hos oss på folkehøgskolen er bærekraftig og vi opplever at vi er en ressurs i døvesamfunnet, forklarer Berglind. Nå jobber hun for å få inn tegnspråk i språkloven, på lik linje med samisk.

Bildet av rektor på Ål.

Berglind Stefansdottir, rektor på Ål.

Les også: Nesten like stort som juleaften

Kommunikasjon uten lyd

Tegnspråk er et språk som er basert på visuell kommunikasjon og grammatikken er like kompleks som i talespråk.

Tegnspråk baseres på å kombinere håndformer, plasseringen og bevegelsene til hendene, armene, kroppen og ansiktsuttrykket.

Norsk tegnspråk ble i 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge, og i Norge er det rundt 5000 døve og 16 500 tegnspråkbrukere.

Det går fort å lære seg tegnspråk på Ål siden all kommunikasjon foregår med tegn.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve:

Bildet av skolens bygninger.

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve ligger nydelig plassert i Hallingdal.

Les også: Mestringsfølelse på folkehøgskolekurs

227