Til hovedinnhold

Hva ser folkehøgskolene etter når de tar opp elever?

Folkehøgskolene tar opp elever på en helt annen måte enn andre skoleslag. Bilde: Grenland folkehøgskole

Alle folkehøgskolene har sitt eget opptak. Det betyr også at de ser etter ulike ting i søknaden din når de avgjør om du skal få plass på skolen.

Når folkehøgskolene starter opptaket 15. november så har det vanligvis kommet inn mellom 10.000 og 15.000 søknader. På mange linjer kommer det inn flere søknader enn det linjen har plass til. Da må skolen gjøre en vurdering av hvem som skal få tilbud om plass.

15. november sender folkehøgskolene ut flere tusen tilbud til spente søkere. Her er det Bømlo folkehøgskule som viser fram svarbrevene de sendte ut.

Ulike regler fra skole til skole

Folkehøgskolene er uavhengige skoler. Skolene har ulike eiere, ulike verdisyn og også ulike opptakskriterier. Sjekk opptakskriteriene på skolen du er interessert i, før du søker. Hvis de ikke ligger ute på skolens nettside, så kan du henvende deg til skolen og be dem om å sende deg en oversikt.

Les også:

Hva er folkehøgskole?

Motivasjon er viktig

Det er ingen som gå på folkehøgskole. Alle går der fordi de har lyst til å være der.

Folkehøgskolene har ikke eksamen eller karakterer.  Der andre skoleslag kan bruke karakterer og eksamen som motivasjon for læring, så jobber folkehøgskolene med din egen motivasjon. Det betyr at alle elevene må ha lyst til å lære.

Din motivasjon for å søke folkehøgskole er derfor viktig for skolene.

Les også:

Tips fra elevene: hva skal du skrive i søknaden din?

Slik viser du din motivasjon

I søknadsskjemaet er det et felt der du blir spurt om hvorfor du søker på linjen. Fortell litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å gå på akkurat den linjen.

Dette trenger ikke være en perfekt skrevet norsk stil. Folkehøgskolene er mer opptatt av hva som motiverte deg til å søke enn om du har korrekt grammatikk.

Person danser og to personer tar bilder
Det er viktig at du har lyst til å lære noe nytt når du begynner på folkehøgskole. Det gjelder enten du går på danselinje, fotolinje eller noe helt annet. Bilde: Rønningen folkehøgskole

Førstemann til mølla

En måte du kan vise din motivasjon på er å søke tidlig. Om du søker før 15. november så blir du med i folkehøgskolene første opptak.

Mange skoler vil også se på hvor tidlig du sendte søknaden din før 15. november når de avgjør hvem som får plass på linjen.

Alle folkehøgskolene tar opp elever helt fram til skolestart, men siden mange linjer er svært populære, er det ikke sikkert de har ledige plasser igjen. Noen linjer vil fylles opp allerede i folkehøgskolenes første opptak.

Les også:

Ikke gjør denne tabben når du søker folkehøgskole

Aldersgrense

Alle folkehøgskoler har en aldersgrense. For de fleste folkehøgskoler er aldersgrensen 18 år, men enkelte folkehøgskoler har en aldersgrense på 16 år.

Det er likevel ulikt hvor strengt skolene praktiserer denne aldersgrensen. Der noen skoler absolutt ikke tar inn elever som ikke blir 18 senest i løpet av året, velger andre å ta inn ekstra motiverte elever selv hvis de er under aldersgrensen.

Les mer om folkehøgskoler og aldersgrenser her. 

Faglige kriterier

Enkelte skoler og linjer har også faglige kriterier for opptak. Musikklinjer kan kreve at du allerede kan spille et instrument. Idrettslinjer kan kreve at du allerede dyrker idretten i dag. Noen krever at du dyrker idretten på et høyt nivå.

Disse kravene finnes på et mindretall av alle de over 800 linjene, men sjekk for en sikkerhets skyld før du søker.

Les også:

Fotballspiller i OBOS-ligaen: – Hadde ikke klart det uten folkehøgskolen

Forhold du ikke kan gjøre noe med

Det kan være andre forhold som avgjør om du får plass på en skole eller en linje. Enkelte linjer er for eksempel svært populære og har rett og slett ikke plass til alle. Det gjør at du kan risikere å ikke få plass selv om du er svært motivert.

Et annet forhold kan være at skolen vil ha en god sammensetning av elever på linjen. Dette kan gjøre at andre søkere blir foretrukket før deg selv om du har søkt tidlig.

Du kan også ha vært uheldig og funnet drømmelinjen etter den ble fylt opp.

Da kan det være greit å tenke på at med over 800 ulike linjer så finnes det mange andre drømmelinjer. Hvis du får nei fra en skole, så vil det være mange muligheter på andre skoler.

Det lønner seg derfor å sende mer enn en søknad når du søker på folkehøgskole.

Lykke til med valget av folkehøgskole!

Finn din folkehøgskole

Se oversikten over alle linjer på alle folkehøgskoler.

Finn din folkehøgskole
532