Til hovedinnhold

GODT VALG!

På selveste valgdagen ser vi samlet på hva de ulike partiene mener om folkehøgskolene – i partiprogrammer, løfter og handlinger. Kun ett parti sitter musestille i båten. Klarer du å gjette hvilket?

Stortingsvalget er demokratiets høydepunkt – dagen da vi alle har én viktig stemme hver i frie, hemmelige valg. Verdien av dette bør vi tenke på mye oftere enn hvert fjerde år.

Selvsagt mener ingen at vår hjertesak skal være et absolutt førende prinsipp for hvordan man velger sitt parti. For uansett bør man bruke stemmeretten sin – etter egen overbevisning. Likevel kan det kanskje være tungen på vektskålen når du gjør ditt politiske valg.

Arendal 20170814. F.v. Bjørnar Moxnes, Rødt, Une Bastholm, MDG, Audun Lysbakken, SV, Trygve Slagsvold Vedum, Sp, Jonas Gahr Støre, Ap, Erna Solberg, Høyre, Siv Jensen, Frp, Knut Arild Hareide, Krf, Trine Skei Grande, Venstre, under partilederdebatten i Arendal kultur- og rådhus mandag kveld. POOL Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Støttepartiene

Det er ikke så mye nytt under solen her. Partiene KrF, SV, Sp og V har lenge vært gode støttespillere i folkehøgskolenes politiske arbeid for styrking og bevaring av skoleslaget.

Felles for alle disse partiene er at de vil sikre fortsatt tilskudd på dagens nivå, at de er positive til nye skoler og at de mener studiestøtten må heves til full støtte – på lik linje med andre utdanningsinstitusjoner.

Folkehøgskoleelever er mer engasjerte og har høyere valgdeltagelse enn andre i sin aldersgruppe, viser en undersøkelse fra LNU. Foto: Informasjonskontoret for folkehøgskolene

Les mer om undersøkelsen her

Kristelig folkeparti – vil sikre offentlig støtte

Folkehøgskolen er en viktig del av mangfoldet i norsk skole og representerer et verdifullt tilbud som gir mulighet til et år med egenutvikling av personlig og faglig karakter. Folkehøgskolen gir innsikt i menneskelige relasjoner og fremmer samtidig kunnskap om og forståelse for demokrati, samfunn og menneskerettigheter. Tilskuddet til folkehøgskolene skal justeres på bakgrunn av elevtalls- og kostnadsutviklingen, og må være forutsigbart for skolene. Det må også gis anledning til å starte opp nye folkehøgskoler.

KrF vil sikre offentlig støtte til opprettholdelse og videreutvikling av folkehøgskolene.

KrF vil også gi elevene ved norske folkehøgskoler full studiestøtte i 11 måneder.

Les mer

 Sosialistisk Venstreparti – vil ta imot 15 åringer

SV vil øke mangfoldet og støtten til folkehøgskolene, støtte folkehøyskoler som tar imot 15-åringer, og skape alternativer for de som trenger et modningsår før de starter på videregående.

SV vil også innføre elleve måneders studiefinansiering knyttet til grunnbeløpet i folketrygden på minimum 1,5 G og gradvis hevet stipendandel. Denne skal også omfatte elevene på folkehøgskolene.

Les mer

 Senterpartiet – opptatt av livslang læring

Livslang læring, hvor voksne får tilgang til opplæring, utdanning og videreutdanning, er helt nødvendig for å sikre omstilling i arbeidslivet. Livslang læring er også nødvendig for å fremme god integrering, utvikle demokratiet og bekjempe ulike former for utenforskap. Senterpartiet mener det skal tilrettelegges for livslang læring gjennom styrking av desentraliserte og varierte voksenopplæringstilbud.

Senterpartiet mener dessuten at folkehøgskolene, med sitt pedagogiske tilbud innenfor rammene av allmenndanning og folkeopplysning, har et viktig utdanningstilbud som bør ivaretas og utvikles.

Senterpartiet vil:

Les mer 

Venstre – vil ha skole på Svalbard

Folkehøgskolene er et viktig supplement til det øvrige skolevesenet. Dagens folkehøgskolemangfold tilbyr en rekke ulike linjer med svært variert profil og undervisning i hele landet. Folkehøgskolene gir mange et verdifullt år med både et alternativt undervisningsmiljø og et viktig modningsår. Folkehøgskolene står i en viktig demokratisk folkeopplysningstradisjon som bidrar til dannelse, personlig utvikling og nye perspektiver på viktige samfunnsområder.

Venstre vil:

Les mer

Både Venstre og Senterpartiet støtter opp om en ny skole på Svalbard. Foto fra Instagramkontoen til @folkehogskolene tatt av @j.andrsson på linjetur til Svalbard med Lofoten folkehøgskole.

De mer vage

Miljøpartiet De Grønne har satt sitt miljøstempel også på programfestet skolepolitikk. MDG vil sikre finansiering til videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler innen økologiske eller andre bærekraftige fagområder.

Miljøpartiet De Grønne vil støtte skoler som Fosen folkehøgskole – en skole som har en egen økologisk gård med dyr og grønnsaker – og der livet leves nært naturen. Foto: Fosen Folkehøgskole

 

Arbeiderpartiet har kun en kort og generell setning som mer stadfester et fakta, enn gir løfter om skoleslagets framtid.

Folkehøyskoler er for mange et viktig tilskudd til utdanningen.

Ikke i partiprogrammene, men…

Vi finner ingen direkte uttalelser om folkehøgskolene i partiprogrammene til Høyre og Rødt . Men fra Rødt har vi fått følgende uttalelse, som ifølge partikontoret er solid programfestet:

Vi vil opprettholde og styrke folkehøgskolene, og vil ha 12 måneders studiestøtte.

 

Og fredag før valget kom nyheten om at Høyre ønsker å støtte opprettelsen av en ny skole på Svalbard

 

Så da står vi bare igjen med ett parti som har «glemt oss» ….

 

 

Uansett valgresultat ønsker vi oss – i dag og for framtiden – politikere som ser verdien av, og støtter vårt skoleslag.

 

GODT VALG!

31