Til hovedinnhold

- Folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud

– Senterpartiet reagerer sterkt på at den sittende regjeringen utelukker elever som går på folkehøgskole i ordningen med elleve måneders studiestøtte, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. Han lover støtte til skoleslaget dersom partiet kommer i posisjon etter valget.

Tidligere i valgkampen gikk Venstre ut og lovet økt satsing på folkehøgskole i kommende stortingsperiode. Nå kommer også Senterpartiet med tydelig støtte.

-Senterpartiet har alltid vært en varm forkjemper for folkehøgskolenes plass i utdanningssystemet. Folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud som må ivaretas og gis rom for utvikling, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Venstre ønsker å opprette flere folkehøgskoler. Senterpartiet er også positive til dette, så sant det ikke går på bekostning av dagens skoler.

– Senterpartiet vil være positive til etablering av nye folkehøgskoler der interesse viser at det er rom for det. Det er avgjørende at nye tilbud finansieres uten at det går på bekostning av eksisterende skoler, sier Vedum.

Senterpartiet har, sammen med et enstemmig Storting, gått inn for å endre lovens virkeområde slik at det kan etableres folkehøgskole på Svalbard.

– Folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud som må ivaretas og gis rom for utvikling, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

Les også: – Vi trenger langt flere folkehøgskoler

Økt studiestøtte

Forrige skoleår startet Regjeringen opptrappingen til det som skal bli elleve måneders studiestøtte for fulltidsstudenter. Her er ikke elever på folkehøgskole inkludert, til tross for at støttepartiene KrF og Venstre har ønsket dette.

-Senterpartiet reagerer sterkt på at den sittende regjeringen utelukker elever som går på folkehøgskole i ordningen med elleve måneders studiestøtte. Sp mener dette er urimelig og har derfor i vårt alternative budsjettforslag foreslått å øke bevilgningen slik at også folkehøgskoleelever vil omfattes av ordningen, sier Vedum.

Elever på folkehøgskole har like mange skoledager som andre studenter i løpet av et år.

– Folkehøgskolene har i dag et helt skoleår med samme antall skoledager som andre utdanningsforløp i Norge. Da skulle det bare mangle om ikke studiestøtten er den samme også, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet, som fornøyd registrerer støtten fra Senterpartiet.

Utdrag fra Senterpartiets partiprogram.

Les også: Her vil du elske å gå på skole!

Populære skoler

Det har vært en jevn vekst med elever på folkehøgskole siden 2004. I dag går det 20 % flere elever på de norske folkehøgskolene enn det gjorde for 10 år siden. Elever på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull. Det er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste. Forrige skoleår var «all time high» med nesten 7600 elever. Denne høsten startet det enda flere.

– Senterpartiet vil rose folkehøgskolene for å utvikle tilbud som ungdommen etterspør, og slik sett være «i takt med tida». Mulighet til å forfølge egne interesser gir mestringsfølelse som vi vet er avgjørende for å lykkes med formell utdanning senere, sier Vedum.

Noe av årsaken til elevveksten hos folkehøgskolene ligger i det økende presset mange ungdommer opplever, både i skolesammenheng og i samfunnet generelt.

– Et år på folkehøgskole vil for mange være motivasjon på vegen videre for å realisere sine evner og ønsker for framtida, sier Vedum.

 

 

 

907