Til hovedinnhold

- Folkehøgskolene setter hele mennesket i fokus

– Folkehøgskolene er et nødvendig supplement og en viktig del av vårt utdanningsystem, sier SV-leder Audun Lysbakken. Han lover å inkludere folkehøgskoleelever i opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, dersom partiet kommer i posisjon etter valget.

– Folkehøgskolene er et nødvendig supplement og en viktig del av vårt utdanningsystem. Her går kunnskap, trivsel, sosialt fellesskap og personlig utvikling hånd i hånd, sier Audun Lysbakken.

– Folkehøgskolene bidrar dessuten til å fremme viktige verdier som solidaritet, miljøvern og sosial integrering. Vi har mye å lære av hvordan folkehøgskolen brede kunnskapssyn gir økt læring og trivsel, uten at ungdommen har prøver, karakterer og eksamen hengende over seg, fortsetter Lysbakken.

– Folkehøgskolene er et nødvendig supplement og en viktig del av vårt utdanningsystem, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Les også: – Nå er jeg mer motivert for å fortsette

Populære skoler

Det har vært en jevn vekst med elever på folkehøgskole siden 2004. I dag går det 20 % flere elever på de norske folkehøgskolene enn det gjorde for 10 år siden. Elever på folkehøgskole utgjør over 11 prosent av et årskull. Det er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste. Forrige skoleår var «all time high» med nesten 7600 elever. Denne høsten startet det enda flere.

Noe av årsaken til elevveksten hos folkehøgskolene ligger i det økende presset mange ungdommer opplever, både i skolesammenheng og i samfunnet generelt.

– Jeg unner alle ungdommer en slik skoleopplevelse. Utdanningens oppdrag er mer enn kost- nytte. Foruten verdifulle minner, representerer folkehøgskolene læring for livet. Å lære å mestre seg selv og livet, var også en kvalitet som Ludvigsen-utvalget framhevet i sine anbefalinger om framtidens skole, sier Lysbakken.

– Ved å stimulere ungdommenes motivasjon og kreativitet i en praktisk og variert skolehverdag, legger folkehøgskolene et viktig grunnlag for videre studier og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, fortsetter han.

SV lover satsing på folkehøgskole i sitt partiprogram.

Les også: – Folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud

 

Økt studiestøtte

Forrige skoleår startet Regjeringen opptrappingen til det som skal bli elleve måneders studiestøtte for fulltidsstudenter. Her er ikke elever på folkehøgskole inkludert, til tross for at støttepartiene KrF og Venstre har ønsket dette.

– Vi vil fullføre opptrappingen av elleve måneders studiefinansiering, som også skal inkludere folkehøgskolene, sier Lysbakken.

SV ønsker i tillegg å heve studiestøtten  til minimum 1,5 av grunnbeløpet i folketrygden, der stipendandelen også økes. Med dagens sats vil det tilsvare ca 140 000 kr.

Elever på folkehøgskole har like mange skoledager som andre studenter i løpet av et år.

– Folkehøgskolene har i dag et helt skoleår med samme antall skoledager som andre utdanningsforløp i Norge. Da skulle det bare mangle om ikke studiestøtten er den samme også, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet, som fornøyd registrerer støtten fra SV.

1327