Til hovedinnhold

Gode forberedelser ga stort utbytte av studieturen

Pia erfarte at både interessen og muligheten til refleksjon ble større når hun var midt oppi det hun skulle lære om.  Forberedelsene til studieturen gjorde henne og medelevene bedre i stand til å ta innover seg det de opplevde de fem ukene de var i Latin-Amerika.

Mange unge sier de ønsker å reise og se verden når de er ferdige med videregående skole. Ved folkehøgskolene drar man på studieturer som en del av undervisningsopplegget på linjen. Gode forberedelser i forkant og refleksjon underveis gir elevene noe helt annet enn de ville fått ved å reise på egen hånd.

Pia Kristine Raahauge Beiermann var elev på linjen Global forståelse Latin-Amerika ved Bakketun folkehøgskole i fjor. Linjen reiser hvert år på fem ukers studietur til Peru og Bolivia sammen med en annen linje ved skolen. Peru og Bolivia er spennende land med store kontraster, både når det gjelder natur og dyreliv, men også mennesker i by og bygd.

Pia trekker fram morgenstundene i byen Arequipa i Peru som et av de beste minnene på studieturen.

– På grunn av tidsforskjellen våknet man gjerne tidlig og hadde flere timer til å bare sitte og observere bakgatene fra takterrassen og kjenne på stemningen, forteller hun.

Pia trekker fram morgenstundene i Arequipa som et av de beste minnene på studieturen.

Når man reiser som en klasse i stedet for å reise med for eksempel noen venner får man større utbytte. Det er nyttig å være i en gruppe med samme interessefelt og som en kan dele tanker og erfaringer med underveis på reisen.

Les også: Hvorfor har folkehøgskolene studiereiser?

Lærer mye av å se med egne øyne

Det er noe helt eget å reise med klassen og med lærere som kjenner plassen en reiser til godt. Lærerne legger opp til møter med lokalbefolkninga og er opptatt av at elevene skal lære mer om hvordan det er å leve i landene de besøker. Hovedfokuset for turen er å få nærmere kjennskap til land og kultur gjennom møter mellom mennesker.

– Vi er jo i en læringssituasjon, og både interessen og muligheten til refleksjon blir større når vi er midt oppi det vi skal lære om, mener Pia.  – Vi får større innsikt i hvordan leveforholdene faktisk er i Peru og Bolivia.

Møter med lokalbefolkningen ga større innsikt i hvordan leveforholdene faktisk er i Peru og Bolivia.

Lærer på linjen, Johanne Otilie Espe, legger til: – Vi som er lærere har god kjennskap til språk, land og kultur i både Peru og Bolivia, og har slik mulighet til å skreddersy et godt og trygt opplegg gjennom våre kontakter i begge land.

I hovedstaden La Paz i Bolivia besøker for eksempel klassen ulike menneskerettsorganisasjoner, reiser på workshops og har spanskundervisning.

Les også: Skreddersydde studieturer

 

Grundige forberedelser i forkant

Elevene får undervisning på ulike områder for å øke kunnskapen forut for det de skal oppleve og erfare. Det er fokus på landkunnskap, kultur og språk i forkant av turen. På den måten vil elevene få et bedre forståelsesgrunnlag for folk og kultur som møter dem på reisen.

Pia forteller at de får innsyn i deler av det politiske systemet, i historie og religion. Elevene lærte gjennom teori, dokumentarer og ulike oppgaver de skulle løse. Siden det er en bistandslinje, har de ekstra fokus på menneskerettigheter, utvikling og politikk.

– Vi fikk selv være med å komme med forslag til hva vi skal gjøre på turen, og like før avreise fikk vi en detaljert gjennomgang av opplegget på tur, forteller Pia.

– Vi fikk selv være med å komme med forslag til hva vi skal gjøre på turen, forteller Pia Kristine Raahauge Beiermann.

Elevene har gjennom skoleåret god tid til å bli kjent med hverandre og bli trygge på hverandre. Pia sier dette kommer godt med og gjør turen tryggere for alle.

Hun har erfart at man får en mye dypere og mer reell forståelse for ulike forhold i et land ved å reise dit.

– Gjennom praktisk læring får man selv oppleve og være vitne til ulike sider av historien og kulturen.

De to lærerne som er med på studieturen har mye kunnskap og kjærlighet til Peru og Bolivia. Johanne Ottilie Espe, linjelæreren på Global forståelse, har bodd i Bolivia og studert faget Kultur, religion og utvikling der.

– Man blir litt mer kjent med kulturen i området gjennom lærerne, forteller Pia. Dette gjør oss mer forberedt og etter min mening mer i stand til å ta innover seg det man opplever.

Mange inntrykk å fordøye

Dagene på studieturen var alle forskjellige der man reiste til nye steder og prøvde ulike aktiviteter. Elevene fikk oppleve alt fra sandboarding i ørkenen til engelskundervisning på en skole i regnskogen. De fisket piraja i Amazonas-elva og opplevde soloppgangen over Machu Picchu.

På en slik tur blir det mange nye inntrykk, og det er viktig å kunne sette av tid til refleksjon og samtaler undervegs. Det var daglig en felles samling der klassen og læreren snakket om det de hadde opplevd i løpet av dagen. Læreren stilte spørsmål til refleksjon blant elevene og sørget for å være en samtalepartner for dem.

Lærer på Global Forståelse Latin-Amerika, Johanne Ottilie Espe, har både kunnskap om og kjærlighet til Peru og Bolivia.

Samhold og menneskemøter sitter igjen etter endt studietur

Etter nesten fem uker på tur har elevene kommet utrolig nært hverandre.

– Vi har mest av alt kjent glede gjennom opplevelser og mestring, forteller Pia.

– Vi sitter igjen med enormt mange gode minner og opplevelser, og det tar tid å prosessere så mange inntrykk. Hun mener dette skyldes at turen er såpass lang, men også hvor langt hjemmefra de har vært.

34