Til hovedinnhold

Hvorfor har folkehøgskolene studiereiser?

Studiereiser i folkehøgskolen handler om kulturmøter, læring og nye erfaringer. – De utgjør en essensiell del av læringen et slikt år, sier lærer Per Torvnes Strøm.

 

– Vi lever i et samfunn hvor reising har blitt en viktig del av folks hverdag. Det blir ikke borte med det første, sier Per Torvnes Strøm. Han er lærer på linja Sør-Amerika Xplore ved Borgund folkehøgskole i Ålesund. Hvert år fylles folkehøgskolen av reisevant ungdom, sultne på nye opplevelser.

– Jeg tror at vi i folkehøgskolen kan lære elevene en ny måte å reise på. Det handler om kulturmøter, fellesskap på tur – og ikke minst en indre reise, sier han.

– Mitt ønske med vår årlige studietur til Peru og Bolivia er å vise elevene hvor mye det er mulig å få ut av en reise. Gjennom møter med lokale folk, skikker, hverdagsliv og organisasjoner vil de oppleve et annet bilde av landene enn en vanlig turist, forklarer han.

 

Per

– Jeg tror at vi i folkehøgskolen kan lære elevene en ny måte å reise på. Det handler om kulturmøter, fellesskap på tur – og ikke minst en indre reise, sier lærer Per Torvnes Strøm.

– Å reise sammen med en gruppe som du kjenner godt blir også viktig for totalopplevelsen. Hver dag på tur samles vi til kveldsmøter hvor vi deler inntrykk og opplevelser med hverandre. Det gjør fellesskapsfølelsen enda sterkere.

 

Les mer om Borgund folkehøgskole

 

Viktige forberedelser

Borgund folkehøgskole er studieturene lagt til tre uker rett før påske. Hovedårsaken til det er at elevene skal kjenne klassen sin best mulig før de drar. I perioden før avreise foregår det viktige forberedelser på skolen.

– Tidlig på høsten presenterer jeg grovskissene for turen for elevene. Noen valg er opp til klassen å ta for å forme programmet, i tillegg til at de kan komme med noen forslag selv, sier Per.

– Resten av året bruker vi en del tid på undervisning i mat, kultur og historie fra de to landene vi skal besøke, fortsetter han.

Elevene får dessuten i oppgave å skrive en tekst om et valgfritt tema knyttet til reisemålene. Det kan handle om alt fra mat eller politikk til regnskog og inkakultur. Temaene presenterer de for resten av klassen, som en del av turforberedelsene.

Båt

En viktig del av forberedelsene er også å sette seg inn i kulturen og landskapet man skal besøke. FOTO: Per Torvnes Strøm

– På den måten får elevene spisskompetanse på noe de interesserer seg for, eller som de er nysgjerrige på. Det bruker de også aktivt på reisen, gjerne i samtaler med lokalbefolkningen de møter underveis, sier Per.

– Noe av det siste vi gjør før vi drar er å lage egne nyhetssendinger fra områdene vi skal besøke. Det er en fin måte for elevene til å sette seg inn i hva folk er opptatt av både i Peru og Bolivia. I år var dette spesielt viktig med tanke på den flommen vi møtte resultater av, og ikke minst den politiske situasjonen i Bolivia, sier han.

– Folkehøgskole er ikke et hvileår!

Sterke møter og erfaringer

– Jeg mener at folkehøgskolene på mange måter representerer en mer genuin reiseopplevelse. Man kommer tett på lokale folk, noe som også påvirker elevene, sier Per.

Klassen hans omtaler studieturen som veldig innholdsrik, og synes den er vanskelig å sammenligne med andre reiser de har vært på. Spesielt fremhever de verdien av å ha med en innfødt på hele reisen, som gjorde møter og innsyn i en annerledes kultur enklere.

– Vi har en tidligere stipendiat her på folkehøgskolen som er fra Bolivia, og som bor der nede nå. I år var hun med på hele studieturen vår, sier Per.

– Det er klart det er med på å gi elevene noen opplevelser og møter de ellers ikke ville fått, sier han.

REgnskog

I løpet av tre uker på reise opplever elevene store kontraster, med alt fra storbyer og hav til regnskog og fjell. FOTO: Per Torvnes Strøm

 

– Sør-Amerika er en verdensdel med store kontraster, både kulturelt, økonomisk og i naturen. Her er storbyer, fjellandskap, hav og regnskog. Det gjør at vi møter store variasjoner i løpet av turen vår, sier Per.

– Få 19-åringer har for eksempel opplevd høydesyke tidligere. Erfaringer fra reisen gir dem økt respekt for dem som bor i disse områdene og det harde arbeidet de utfører, sier han.

– Det er med på å sette ting i et nytt perspektiv.

Store kontraster og forskjeller er også noe av det elevene trekker frem som sterke inntrykk. Det samme er fascinasjon og respekt for hardtarbeidende bønder i fjellandskap, og opplevd raushet selv med få ressurser. Egen refleksjon over hvor privilegerte vi er i vår hverdag skinner tydelig gjennom.

Fjell

Store kontraster og forskjeller er noe av det elevene trekker frem som sterke inntrykk. Det samme er fascinasjon og respekt for hardtarbeidende bønder i fjellandskap, og opplevd raushet selv med få ressurser. FOTO: Per Torvnes Strøm

– Jeg merker at elevene modner en del i løpet av folkehøgskoleåret sitt, og ikke minst mens de er på reise. Mange fremhever Machu Picchu som noe av det de gleder seg mest til å se i forkant av turen, mens de i ettertid omtaler Bolivia og menneskemøtene der som det største høydepunktet, sier Per.

– Kveldsmøtene vi har hver dag påvirker elevene. De blir mer reflektert, og mer trent til å snakke om det de ser og opplever, sier han.

– Vi ser at det nytter!

 

Læring gjennom reise

– I tillegg til idrettsopplevelser gjennom paragliding, surfekurs og sykling på «Dødsveien» med erfarne guider, får elevene sterke innblikk i hvordan lokalbefolkningen lever og hvilke sosiale utfordringer de står oppe i, sier Per.

– Vi besøker blant annet Misjonsalliansen og NLM (Norsk Luthers Misjonssamband) og prosjekter de jobber på. «Fotball krysser grenser» er for eksempel et slikt prosjekt. Det er en fotballskole på hverdager for barn og ungdom i Bolivia, som drives av voksenpersoner lokalt, fortsetter han.

– Her spiller ungene fotball, men de har også en del undervisning og lærer om hygiene og kosthold. Målet er å få de til å fullføre skolegang, uten å havne på gata, sier Per.

«Fotball krysser grenser» er et av tre solidaritetsprosjekt som elever ved folkehøgskolen samler inn penger til i løpet av året sitt i Ålesund.

– Våre elever lærer mye av idrettsgleden de ser her, og vi får en gjennomgang av hvordan prosjektet er bygd opp og drives. Det gir et innblikk i hvordan bistandsarbeid fungerer, sier Per.

Fotball

«Fotball krysser grenser» er et av tre solidaritetsprosjekt som elever ved folkehøgskolen samler inn penger til i løpet av året sitt i Ålesund. FOTO: Per Torvnes Strøm

Borgund folkehøgskole har åtte ulike reisemålslinjer. Etter gjennomførte studiereiser samles skolen til felles læringsutveksling. Hver linje presenterer sin reise, erfaringer og inntrykk for resten av skolen.

– En slik presentasjon er også en bearbeiding av den turen man selv har vært med på. Hva sitter vi igjen med, hva vil vi ta vare på og huske? Det er mye læring på tvers av klasser etter slike turer, også i samtaler mellom elever, sier Per.

Storby

– Jeg merker at elevene modner en del i løpet av folkehøgskoleåret sitt, og ikke minst mens de er på reise. Mange fremhever Machu Picchu som noe av det de gleder seg mest til å se i forkant av turen, mens de i ettertid omtaler Bolivia og menneskemøtene der som det største høydepunktet, sier Per. FOTO: Per Torvnes Strøm

– Jeg tror læring gjennom reise på folkehøgskolen er med og påvirker hvordan elevene reiser på egenhånd senere. Både holdninger og måten man kommuniserer med andre på er farget etter et slikt år.

143