Til hovedinnhold

Ny søkerrekord - femte år på rad

For femte år på rad opplever folkehøgskolene søkerrekord. Det er ikke tilfeldig. Økende karakterpress gjør behovet for et annerledes år stadig større.

Aldri før har det vært mer populært å gå på folkehøgskole! Nylig avsluttet over 7700 elever sitt folkehøgskoleår. Det er foreløpig «all time high», men rekorden blir ikke stående lenge. Ved skolestart i august stiger elevtallet på nytt. For femte år på rad!

– Dette er fantastiske tall! Det er ikke lenger noen tvil om at det er populært å gå på folkehøgskole. Mer enn noen gang viser ungdommen at de har behov for et pusterom etter videregående skole, før de går videre med andre studier. Uten både karakterer og eksamener klarer folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjon til å lære mer, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene Marit Asheim.

Solnedgang i lyngen

Foto: Nordfjord folkehøgskule

Elevene oppgir behovet for å gjøre noe annet før videre studier som viktigste årsak til å velge folkehøgskole, sammen med spennende fagtilbud og et godt sosialt miljø.

Nærmere 90 prosent av elevene sier året har gitt dem bedre samarbeidsevner, og hele 77 prosent av elevene mener å ha fått større læringsglede av å gå på folkehøgskole.

Les også: – Jeg trengte en pause etter videregående

Tydelig trend

Generelt har økningen i elevtall til folkehøgskolene vært stigende siden 2004. I dag går det 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden. Folkehøgskoleelevene utgjør over 11 prosent av et årskull.

– Årsaken til veksten er sammensatt. Likevel er den først og fremst et tydelig signal til resten av skole-Norge. Stadig flere av våre elever forteller at de er slitne etter karakterpress på videregående. Selv når de er sikre på videre utdanningsvalg, trenger de rom for å senke skuldrene og bli tryggere på seg selv. Dette finner de på folkehøgskolen, sier Asheim.

Over halvparten av årets elever oppgir at folkehøgskoleåret har hjulpet dem med å finne ut hva de skal gjøre neste år. Mange hadde i tillegg klare studieplaner før de startet på skolen.

Foto: Mari Johanne B., Hedmarktoppen folkehøyskole

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men startet opptaket 1.februar. Frem til skolestart er det rullerende opptak, så lenge det finnes ledige plasser ved den enkelte skole.

1.juli var det en økning på 3 prosent i antall elever som er tatt opp på folkehøgskolene, sammenlignet med samme periode i fjor.

 Les også: 10 grunner til at dette er Norges mest fornøyde elever

Fornøydeelever

Målinger gjort av analysebyrået EPSI har de siste sju årene vist at folkehøgskolene har Norges mest fornøyde elever. Godt faglig innhold, relevante studieturer og engasjerte ansatte er det som gir høyest skår. Samtidig sier elevene at de har blitt mer motiverte for videre læring.

Finn ledige plasser folkehøgskolenes restplasstorg
812