Til hovedinnhold

Hva ser folkehøgskolene etter når de skal ta opp elever?

Det er ikke karakterene fra videregående som avgjør om man får plass på drømmelinjen på en folkehøgskole. Hva er det da som avgjør om man blir tatt opp?

2016-04-02_1459596239 -2

 

Folkehøgskolene er i full gang med å ta opp elever og får derfor mange spørsmål om hva som avgjør om man får plass på en linje eller ikke. Her er en oversikt.

Ulike regler fra skole til skole

Folkehøgskolene er uavhengige skoler. De har ulike eiere, ulike verdisyn og også ulike opptakskriterier. Sjekk opptakskriteriene på skolen du er interessert i, før du søker. Hvis de ikke ligger ute på skolens nettside, så kan du henvende deg til skolen og be dem om å sende deg en oversikt.

Alle folkehøgskoler har ulike opptakskriterier. Sjekk dem før du søker.

Førstemann til mølla

De fleste skoler tar opp elevene i den rekkefølgen de har sendt søknad. Det vil si at du har større sjanse for å få plass på drømmelinjen om du søker i april enn om du søker i juli. Alle skolene tar opp elever helt fram til skolestart, men siden mange linjer er svært populære, kan det bli fyllt opp lenge før dette. Det lønner seg altså å søke tidlig.

Opptaket starter 1. februar hvert år. Ingen elever blir tatt opp før dette.

De fleste folkehøgskoler tar opp i den rekkefølgen man har søkt. Dem som søker tidlig har bedre sjanse til å få plass enn dem som søker sent.

Aldersgrense

Alle folkehøgskoler har en aldersgrense. For de fleste folkehøgskoler er aldersgrensen 18 år, men to folkehøgskoler har en aldersgrense på 16 år. Det er likevel ulikt hvor strengt skolene praktiserer denne aldersgrensen. Der noen skoler absolutt ikke tar inn elever som ikke blir 18 senest i løpet av året, velger andre å ta inn ekstra motiverte elever selv hvis de er under aldersgrensen.

Les mer om folkehøgskoler og aldersgrenser her. 

2016-04-03_1459674538

De fleste folkehøgskoler har 18 årsgrense

Motivasjon

Søkerens motivasjon for å søke på akkurat den linjen på akkurat den skolen, er noe av det det blir lagt mest vekt på når folkehøgskolene skal bestemme hvem som skal få plass på en linje. Dersom skolen ber om det, så bør du gi en beskrivelse av hvorfor du ønsker å gå på den linjen og den skolen. Beskriv gjerne hva det var ved skolen og linjen som gjorde at du fikk lyst til å gå der.

Dette trenger ikke være en perfekt skrevet norsk stil. Folkehøgkolene er mer opptatt av hva som motiverte deg til å søke enn om du har korrekt grammatikk.

2016-03-30_1459338092

Hva var det som gjorde at du søkte på akkurat den linjen, på akkurat den folkehøgskolen?

Personlige forhold

Hva brenner du for? Hva er du interessert i? Hvem er du? Folkehøgskolene er nysgjerrige på hvilke elever de får inn og mange ber derfor søkerne om å beskrive seg selv. Bruk litt tid på å gjøre akkurat dette.

Hadde du mye fravær på videregående skole? Har du allergier? Sliter du med noe? Fortell også om dette i søknaden! Du mister ikke sjansen på plass på folkehøgskole fordi du hadde høyt fravær på videregående hvis du forteller folkehøgskolen om grunnen til fraværet. Og folkehøgskolene stiller bedre forberedt om de vet at det er noe ved deg de må ta hensyn til.

Fortell folkehøgskolen hvem du er og hva du er interessert i

Faglige kriterier

Enkelte skoler og linjer har også faglige kriterier for opptak. Musikklinjer kan kreve at du allerede kan spille et instrument. Idrettslinjer kan kreve at du allerede dyrker denne idretten i dag.

Disse kravene finnes på et mindretall av alle de 600 linjene, men sjekk for en sikkerhets skyld før du søker.

2016-04-12_1460451319

Det kan være faglige krav på enkelte linjer

Forhold du ikke kan gjøre noe med

Det kan være andre forhold som avgjør om du får plass på en skole eller en linje. Enkelte linjer er for eksempel svært populære. Dette gjør at selv sterkt motiverte søkere ikke får plass.

Et annet forhold kan være at skolen ønsker en forholdsvis lik kjønnsfordeling eller at skolen ønsker å ha elever fra mange plasser i landet. Dette kan gjøre at andre søkere blir foretrukket før deg.

Du trenger dog ikke å fortvile. Med over 600 ulike linjer så vil det alltid være plass et sted. Hvis du får nei fra en skole, så vil det være mange muligheter på andre skoler.

Sjekk ut alle folkehøgskoler og linjer her.

2016-03-27_1459096058

Fikk du ikke plass på førstevalget? Sjekk alle de andre mulighetene som finnes.

Finn din linje
61

Kommentarer