Til hovedinnhold

Hva ser folkehøgskolene etter når de tar opp elever?

Det er ikke karakterene fra videregående som bestemmer om man får plass på drømmelinjen på en folkehøgskole. Hva er det da som avgjør om man får tilbud fra en folkehøgskole?

Elever på Folkehøgskolen Nord-Norge sitter i en seng og på gulvet

Elever på Folkehøgskolen Nord-Norge koser seg på et internatrom.

Folkehøgskolene har allerede fått inn over 9000 søknader.  De får også mange spørsmål om hva som avgjør om man får plass på en linje eller ikke. Her er en oversikt.

Ulike regler fra skole til skole

Folkehøgskolene er uavhengige skoler. Skolene har ulike eiere, ulike verdisyn og også ulike opptakskriterier. Sjekk opptakskriteriene på skolen du er interessert i, før du søker. Hvis de ikke ligger ute på skolens nettside, så kan du henvende deg til skolen og be dem om å sende deg en oversikt.

Elever ved Karmøy folkehøgskule har kreativ kveld. Foto: Torkild Groven

Elever ved Karmøy folkehøgskule har kreativ kveld. Foto: Torkild Groven

Førstemann til mølla

De fleste skoler tar opp elevene i den rekkefølgen de har sendt søknad. Det vil si at du har større sjanse for å få plass på drømmelinjen om du søker i januar enn om du søker i april.

Selve opptaket starter 1. februar, men det lønner seg alltid å søke så tidlig som mulig.

Alle folkehøgskolene tar opp elever helt fram til skolestart, men siden mange linjer er svært populære, kan vil de bli fyllt opp lenge før dette.

Det er kjekt med gode bilder av medelevene på folkehøgskolen. Det gir gode minner siden. Bilde: Ålesund folkehøgskole

Det er kjekt med gode bilder av medelevene på folkehøgskolen. Det gir fine minner siden. Bilde: Ålesund folkehøgskole

Tips fra elevene: Hva skal du skrive i søknaden?

Aldersgrense

Alle folkehøgskoler har en aldersgrense. For de fleste folkehøgskoler er aldersgrensen 18 år, men enkelte folkehøgskoler har en aldersgrense på 16 år. Det er likevel ulikt hvor strengt skolene praktiserer denne aldersgrensen. Der noen skoler absolutt ikke tar inn elever som ikke blir 18 senest i løpet av året, velger andre å ta inn ekstra motiverte elever selv hvis de er under aldersgrensen.

Les mer om folkehøgskoler og aldersgrenser her. 

Motivasjon

Søkerens motivasjon for å søke på akkurat den linjen på akkurat den skolen, er noe av det det blir lagt mest vekt på når folkehøgskolene skal bestemme hvem som skal få plass på en linje. Fortell litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å gå på akkurat den linjen.

Dette trenger ikke være en perfekt skrevet norsk stil. Folkehøgkolene er mer opptatt av hva som motiverte deg til å søke enn om du har korrekt grammatikk.

Faglige kriterier

Enkelte skoler og linjer har også faglige kriterier for opptak. Musikklinjer kan kreve at du allerede kan spille et instrument. Idrettslinjer kan kreve at du allerede dyrker idretten i dag.

Disse kravene finnes på et mindretall av alle de over 800 linjene, men sjekk for en sikkerhets skyld før du søker.

Enkelte linjer kan kreve at du har forkunnskaper før du begynner på linjen. Bilde: Nordhordland folkehøgskole

Enkelte linjer kan kreve at du har forkunnskaper før du begynner på linjen. Bilde: Nordhordland folkehøgskole

Forhold du ikke kan gjøre noe med

Det kan være andre forhold som avgjør om du får plass på en skole eller en linje. Enkelte linjer er for eksempel svært populære. Dette gjør at selv sterkt motiverte søkere ikke får plass.

Et annet forhold kan være at skolen ønsker en forholdsvis lik kjønnsfordeling eller at skolen ønsker å ha elever fra mange plasser i landet. Dette kan gjøre at andre søkere blir foretrukket før deg.

Du trenger dog ikke å fortvile. Med over 800 ulike linjer så vil det alltid være plass et sted. Hvis du får nei fra en skole, så vil det være mange muligheter på andre skoler.

Det lønner seg derfor å sende mer enn en søknad når du søker på folkehøgskole.

Sjekk ut alle folkehøgskoler og linjer her.

Finn din linje
348