Til hovedinnhold

Ta et friår på folkehøgskole

Usikker på hva du skal etter videregående? Et friår på folkehøgskole kan være en fin tenkepause for å reflektere over hvem du er, hva du vil og hvor du ønsker å gå videre.

Akkurat nå sitter mange ungdommer og lurer på hva de skal gjøre til høsten. Flere og flere velger et friår på folkehøgskole før de går i gang med videre studier eller før de går ut i arbeidslivet.

Fordelen med folkehøgskole er at man kan prøve ut det man liker. Man kan også velge noe man aldri har gjort før uten å tenke på at man vil få dårlige karakterer. Folkehøgskolene har ikke karakterer eller eksamen og man kan fokusere på å lære fordi det er gøy å lære.

Les også: Lærerne jeg møtte ble et vendepunkt

Skal du ta friår etter videregående? Bruk det på folkehøgskole! Der kan man drive med det man liker – og prøve mye nytt!

Skal du ta friår etter videregående? Bruk det på folkehøgskole! Der kan du drive med du liker – og prøve mye nytt!

Hva er folkehøgskole?

Folkehøgskole er et år der man flytter inn på skolen og bor der sammen med de andre som går på skolen. Skoleåret er satt sammen av linjefag, valgfag, fellesfag, studieturer og ulike felles prosjekter. I tillegg skjer det mye på kveldene og i helgene, enten det er noe skolen arrangerer eller noe elevene finner på selv.

De fleste linjer har en praktisk tilgang til faget. Det betyr at man lærer ved å gjøre det man lærer om.

Ønsker man å lære om vikingetiden, så kan man velge en vikingelinje der de smir og vever slik vikingene gjorde det. Ønsker man å lære mer om internasjonal solidaritet så velger man en av de mange solidaritetslinjene der man reiser ut og studerer internasjonal solidaritet i praksis.

Les også: Generasjon prestasjon er slitne

Skal du ta friår etter videregående? Bruk det på folkehøgskole! Der kan du drive med du liker – og prøve mye nytt!

Studieturer er også en del av pusteåret på folkehøgskole, enten man reiser til nærområdene eller til den andre siden av kloden.

Hvorfor velge et friår på folkehøgskole?

Etter mange år med eksamener og karakterer kan det være godt med et friår der man får prøve noe nytt. Halvparten av dem som velger folkehøgskole, forteller at det er fordi de trenger et år der de gjør noe litt annet enn det de har gjort tidligere. Enkelte er usikre på hva de skal velge videre og trenger et år til å tenke seg om. Mange velger også folkehøgskole fordi de ønsker nye impulser og å treffe nye mennesker.

Les også: -Folkehøgskolen gav meg et pusteår etter videregående

Den viktigste grunnen til å velge folkehøgskole er at folkehøgskolene rett og slett er gode skoler. Bare spør alle de tidligere elevene som drar hjem hvert år og forteller om det flotte året de har hatt. Folkehøgskolene kommer også svært godt ut av de årlige tilfredshetsundersøkelsene fra analysebyrået EPSI.

Skal du ta friår etter videregående? Bruk det på folkehøgskole! Der kan du drive med du liker – og prøve mye nytt!

Analysebyrået EPSI har spurt norske folkehøgskoleelever hvorfor de er så fornøyde med å gå på folkehøgskole og det sosiale var det som ble trukket fram av mange. Denne ordskyen er laget av elevenes beskrivelser av året på folkehøgskole.

Folkehøgskoleåret varer i ni måneder, fra august til mai. Det er vanlig å gå på folkehøgskole rett etter videregående. De fleste folkehøgskoleelever er mellom 18 og 25 år, men noen få skoler har 16 års grense. Ingen folkehøgskoler har øvre aldersgrense.

9 grunner til å ta et friår på folkehøgskole:

Les også: Utdanningsrådgiver anbefaler folkehøgskole

Søk på folkehøgskole i dag!
227