Til hovedinnhold

Stipendium til højskoleophold i Norge

Skal du på højskole i Norge? Husk at søge om Nordisk Højskolestipendium!

Hvert år søger mange unge danskere til Norge for at gå på højskole. De vil op i de høje fjelde, de vil opleve en anden type natur og de vil prøve lidt andre muligheder end i Danmark. Danskere kan også nyde godt af en god vekslingskurs mellem den danske og den norske krone.

Les også:

Fordelagtigt at tage på højskole i Norge på grund af kronekursen

Højskole i ni måneder

Der er 84 højskoler, eller «folkehøgskoler» som det hedder på norsk, i Norge. De er spredt over hele landet, fra Mandal i syd til Svalbard i nord.

Du kan vælge mellem mere end 900 forskellige linier. De fleste højskoleophold i Norge varer i ni måneder, men du kan også vælge højskoleophold der varer fra januar til maj eller fra august til december. Det er de såkaldte halvårskurser.

På de norske højskoler kommer du tæt på norsk natur. Billede: Torkild Groven, Karmøy folkehøgskule

Hvordan søger man om plads?

Hvis du vil gå på en norsk højskole så kan du finde alt information om skolerne og linierne her. Når du har fundet ud af, hvilken linie du vil gå på, udfylder og sender du ansøgningsskemaet som ligger under hver linie.

Det kan betale sig at søge om plads på en norsk højskole så hurtigt som muligt. Puljerne for Nordisk Højskolestipend bliver hurtigt opbrugt og man kan først søge om Nordisk højskolestipend når man har fået plads på en højskole.

Du kan vælge at udforske den norske natur eller en mere rolig linje indendørs. Billede: Folkehøgskolen Nord-Norge

De norske højskoler starter med at tage imod ansøgninger for næste skoleår 15. oktober året før og vil tildele pladser fra 15. november. Nordisk højskolestipend er ikke ubegrænset så det kan betale sig at søge om plads på en norsk højskole tidligt så du kan søge om Nordisk højskolestipend før kassen er tom.

Husk at søge om stipendium til højskoleophold

Du må endelig huske at søge om stipendium til højskoleophold, før du tager på højskole i Norge. Stipendet er på 700 danske kroner pr uge, og man kan få støtte i indtil 32 uger.

Dette er betingelserne for at få Nordisk højskolestipendium:

  • Du skal være dansk statsborger eller være ligestillet med danske statsborgere ifølge internationale aftaler.
  • Opholdet skal finde sted på en folkehøjskole i et andet nordisk land.
  • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger.
  • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
  • Du skal bo på højskolen i kursusperioden.
  • Du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Du finder mere information om stipendiet her.

Velkommen til Norge!

Find din højskole i Norge

Læs mere om alle højskolerne og linjerne du kan vælge mellem på de norske højskoler

Find din højskole i Norge
1152