Til hovedinnhold

Søknadene strømmer inn

Det er travelt på folkehøgskolene i disse dager. Tusenvis av søknader skal leses og vurderes før skolene bestemmer hvem som skal få plass på de ulike linjene når opptaket starter 1. februar.

Vigdis Dikkanen på Lundheim folkehøgskole gleder seg over stor økning i antall søknader til skolen. Bilde: Peter Monstad

Folkehøgskolene har ikke søknadsfrister. Istedet har man en opptaksstart – det vil si en dato der folkehøgskolene begynner å ta opp elever. Denne datoen er 1. februar.

Men for å være klare til opptaksstart så er folkehøgskolene allerede nå i full gang med å lese de mange tusen søknadene som allerede har kommet inn. Alle søknadene må leses grundig for å vurdere hvem som skal få tilbud om plass på den enkelte skolen og linjen.

Elin Stenersen Gjestad ved Ringerike folkehøgskole har store bunker med søknader å gå igjennom i disse dager

Elin Stenersen Gjestad ved Ringerike folkehøgskole har store bunker med søknader å gå igjennom i disse dager

Førstemann til mølla

De fleste folkehøgskoler tar opp elever etter når de har søkt. Det kan altså lønne seg å sende en søknad allerede nå!

Det vil fortsatt være mulig å få plass på folkehøgskole helt fram til skolestart, men mange linjer blir fulle allerede i løpet av februar. Noen allerede i forbindelse med det første opptaket.

Rektor Arnt Ole Grimstad og kontorfullmektig Bodil Muren Voldsund ved Sunnmøre folkehøgskule er i full gang med å lese alle søknadene som allerede har kommet inn.

Rektor Arnt Ole Grimstad og kontorfullmektig Bodil Muren Voldsund ved Sunnmøre folkehøgskule er i full gang med å lese alle søknadene som allerede har kommet inn.

Populære folkehøgskoler

Folkehøgskolene har vært svært populære de siste mange årene og har derfor mange søkere som velger å søke ekstra tidlig. Hovedgrunnen til at folkehøgskolene er så populære er at de skårer høyt på tilfredshetsundersøkelser. Dette betyr at mange fornøyde elever drar hjem hvert år og anbefaler venner og kjente å velge et år på folkehøgskole.

Kjersti Nesse og Ina Jørgensen ved Rønningen folkehøgskole er i full gang med å lese de mange søknadene som har kommet inn til skolen allerede.

Send mer enn en søknad

Folkehøgskolene anbefaler at du sender mer enn en søknad. Dermed øker du dine sjanser til å få plass på en folkehøgskole til høsten.

Du kan enten velge å søke på flere linjer ved den samme folkehøgskole eller du kan velge å søke en linje ved flere skoler.

Alle folkehøgskolene er selvstendige institusjoner som vurderer søknadene selv. Selv om alle søknadsskjemaer ligger på samme nettsted, så finnes det ikke noe samordnet opptak for folkehøgskolene. Du må derfor sende søknader til hver enkelt skole.

Du finner alle folkehøgskolenes søknadsskjemaer her. Du kan også finne knapp til søknadsskjemaet på siden til den linjen du ønsker å søke på. Finn alle folkehøgskolenes linjer her.

Kristian Vold Kelly ved SKAP kreativ folkehøyskole leser spent alle de mange søknadene som allerede har kommet inn til skolen

Kristin Vold Kelly ved SKAP kreativ folkehøyskole leser spent alle de mange søknadene som allerede har kommet inn til skolen

Hva hvis jeg får plass på mer enn en linje?

Du er ikke forpliktet til å ta alle plassene dersom du skulle være så heldig å få tilbud om plass på mer enn en linje. Skolene gir gjerne en frist på rundt ti dager der du må velge hvilken plass du takker ja til.

Kristin Vigestad Valderhaug og Bente Søgnen Blindheim gleder seg over store mengder søknader til Ålesund folkehøgskole

Kristin Vigestad Valderhaug og Bente Søgnen Blindheim gjør seg klar til å sende ut svar på de mange søknadene til Ålesund folkehøgskole

Når du har sagt ja til en linje, så må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Når du har betalt dette så er du klar for å begynne på et flott år på folkehøgskole i august!

Administrasjonsgebyret får du ikke igjen hvis du senere skulle velge å ikke ta plassen likevel.

Rektor Arne Ruste og inspektør Jon Lennart Løbak ved Hadeland folkehøgskole sjekker alle søknadene i fellesskap.

Send søknad i dag!

Vi ønsker alle lykke til med å fylle ut søknader til et spennende og lærerikt skoleår!

Du finner oversikt over alle skoler og linjer her. 

Finn din linje
2509