Til hovedinnhold

Rekordstor søkning til folkehøgskolene

Stadig flere ungdommer ser verdien av et folkehøgskoleår, og landets 80 folkehøgskoler opplever igjen rekordsøkning. De siste ti årene har antallet elever steget med nesten 20 prosent. For de som ennå ikke har søkt for høsten begynner det å haste.

 

– Vi tror flere har fått øynene opp for det et folkehøgskoleår faktisk gir, som læringsglede, økt samarbeidskompetanse og faglig utvikling, sier Dorte Birch, daglig leder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

– Dette sender et tydelig signal til resten av skolenorge. Når karakterpresset øker på alle andre arenaer, blir det stadig viktigere med en motvekt. Uten verken karakterer eller eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære, sier Tor Grønvik, daglig leder for Informasjonskontor for kristen folkehøgskole.

Dorte nett    Tor nett

 

1.juli er det over 6980 elever som har takket ja til et år på folkehøgskole for kommende skoleår. Det er 3,1 prosent flere enn på samme tid i fjor. Skoleåret 2015/2016 var rekordstort for de norske folkehøgskolene. Aldri tidligere har flere elever gått på folkehøgskole. Trenden i år er at stadig flere søker folkehøgskoleplass tidlig, og mange av landets folkehøgskoler har vært fulle lenge.

Fornuftig mener rådgiver

Rådgiver ved Thor Heyerdal videregående i Larvik, Bente Sommer Larsen, er ikke i tvil:

– De aller fleste elevene her har godt av et år på folkehøgskole før videre studier.

Sommer Larsen har selv vært elev på folkehøgskole, og begge barna hennes har folkehøgskoleår bak seg før de startet med videre studier. Hun har med andre ord god erfaring med skoleslaget.

– Man vokser og modnes veldig mye i løpet av et slikt år. For min egen del fikk jeg også bruk for mye av det vi lærte inn i videre studiehverdag. Jeg gikk en sosial- og idrettslinje, og kunne ta med meg mye erfaring derfra inn i studiene mine på Norges Idrettshøgskole, sier hun.

Med 1650 elever er Thor Heyerdal videregående Norges nest største videregående skole.

– Tidligere elever som har gått på folkehøgskole snakker om året som «helt topp», noe de anbefaler alle å prøve. Det hører til unntakene at de sier noe annet. Jeg gjør som dem, og anbefaler varmt folkehøgskole. Jeg tror alle har godt av et slikt år, sier hun.

bente

– De aller fleste har godt av et år på folkehøgskole, sier rådgiver Bente Sommer Larsen.

 

De aller fleste har godt av et folkehøgskoleår

 

Folkehøgskolene blir enda viktigere fremover!

– De endringene vi som samfunn skal gjennom fremover handler om folk, for det er folk som skal skape endringene. Med andre ord vil vi måtte snu «hva skal du bli, til hvem skal du bli», sier venstreleder Trine Skei Grande.

– Å se enkeltmenneskene i utdanningssystemet er nettopp folkehøgskolene mye bedre på enn alle andre skoleslag. Akkurat det er det vi trenger fremover. Poenget med skoler må være å se hva som er inne i et menneske, og dyrke frem kvaliteter og talent hos den enkelte. Det er ikke vårt firkanta utdanningssystem laget for nå. Her seiler folkehøgskolene frem som et viktig bidrag til framtida, sier Grande.

Folkehøgskolene blir enda viktigere fremover!

 

Trine Skei Grande

Venstreleder Trine Skei Grande mener folkehøgskolene blir stadig viktigere i tida som kommer.

Haster å søke

Folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men starter opptaket 1.februar. Deretter er det rullerende opptak så lenge det finnes ledige plasser ved den enkelte skole. For studenter som ikke fikk førstevalgene sine oppfylt gjennom Samordna opptak er det fremdeles mulighet å velge folkehøgskole. Oversikt over ledige restplasser oppdateres kontinuerlig på folkehøgskolenes restplasstorg

Ikke for sent å søke på folkehøgskole

Folkehøgskolenes restplasstorg
443