Til hovedinnhold

På dannelsesreise til Norge

Hva skjer når en dansk folkehøgskole flytter inn på en norsk folkehøgskole i en uke? Takler danskene de strenge norske alkoholreglene? Skjønner nordmennene dansk? Bli med da de to teaterskolene Rødkilde højskole og Solbakken folkehøgskole møttes og laget teater sammen.

Solbakken folkehøgskole på Skarnes i Norge er full av energi når man kommer inn døra. Det er mer enn dobbelt så mange elever der enn vanlig og over halvparten av dem prater dansk. Noen av elevene spiller bordtennis eller slapper av mens andre har de siste forberedelsene før fredagens store forestilling. Der skal alle vise fram et åtte minutter langt teaterstykke som de har hatt 24 timer til å skrive og øve på.

Elevene fra Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole slapper av før den store forestillingen.

Elevene fra Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole slapper av før den store forestillingen der alle er delt inn i grupper som har fått 24 timer til å skrive og øve en teaterforestilling på 8 minutter.

«Dejligt» å være dansk i Norge

To elever og to lærere skipper lunsjen for å fortelle litt mer om den intense uken med dansker og nordmenn i ett stort fellesskap.

Martha og Lars Kristian er elever på henholdsvis Rødkilde højskole og Solbakken folkehøgskole. Jacob og Siri er lærere på de to skolene.

Martha og Lars Kristian er elever på henholdsvis Rødkilde højskole og Solbakken folkehøgskole.
Jacob og Siri er lærere på de to skolene.

– Det var en fet velkomstkomité som møtte oss da vi kom, forteller Martha Overgaard Bach, som kommer fra København i Danmark.

Hun er elev på Teaterhøjskolen Rødkilde som ligger på øya Møn sør i Danmark. Sammen med over 40 av sine medelever har hun reist med buss til Skarnes i Norge der hun har bodd sammen med 35 elever fra Solbakken folkehøgskole, som også er en teaterfolkehøgskole.

– De møtte oss med flagg og ropte velkommen da vi kom med bussen.

Det er danske og norske flagg flere steder på skolen for å markere at Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole jobber sammen

Det er danske og norske flagg flere steder på skolen for å markere at Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole jobber sammen

I en uke har de to folkehøgskolene bodd sammen, spillet teater sammen og kost seg sammen. Det har vært mye sosialt, men også intens jobbing med å skape teater i fellesskap.

– Det har vært en kulturutveksling av faglighet, forteller lærer Jacob Teglgaard fra Teaterhøjskolen Rødkilde. – Begge skoler er meget ambisiøse på elevenes vegne.

Siri Thorson, som er lærer ved Solbakken folkehøgskole, nikker.

– Ja, det har vært mye jobb for elevene. De har fått faglig tyngde.

Fra folkehøgskole til Nationaltheatret

– Vi forstår ikke hva de sier

Det har ikke vært helt ukomplisert å fordoble elevtallet på Solbakken folkehøgskole med elever fra Danmark.

– Først var det en blokkering på språk, forteller Siri. Vi oppfordret til at alle skulle prate dansk og norsk, men i starten var det mye «Vi forstår ikke hva de sier».

Kulturutvekslingen mellom Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole hadde også sine søte øyeblikk. Bilde: Siri Thorson

Kulturutvekslingen mellom Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole hadde også sine søte øyeblikk. Bilde: Siri Thorson

I tillegg måtte de danske folkehøgskoleelevene forholde seg til norske regler. Solbakken folkehøgskole har en strengere alkoholpolitikk enn Teaterhøjgskolen Rødkilde. De danske elevene var vant med at de kunne drikke på kvelden, mens dette ikke er lov på norske folkehøgskoler.

– De norske reglene gjelder her, forteller Siri. Som gjester må de danske elevene innordne seg. Vi hadde en samtale om det og de danske elevene respekterer de norske reglene.

Danskene var også litt tregere med å komme seg opp på morgenen mens nordmennene var i gang på slaget 8 der de spiste frokost sammen.

– På Rødkilde er det en mer flat struktur, men noen ganger kan den bli for flat, mener Jacob. – Skolen skal kunne sette noen klare rammer. Det kan være vanskelig å komme seg på morgensamling onsdag morgen om man har drukket tirsdag kveld. Omvendt kan man merke at der er en større autonomi blant danskene. De går bare i gang. Det skaper nysgjerrighet hos nordmennene.

Forskjell på danskene og nordmennene

Lars Kristian Nybo fra Torpa ved Lillehammer har også merket seg noen forskjeller mellom de danske og de norske elevene.

– Danskene er veldig åpne og veldig utadvendte. Det er jo vi også, men danskene er enda mer. Han ser fordelene med danskenes åpenhet. – Det er viktig i skuespillyrket å være åpen. Vi lærer mye av danskene.

Martha smiler. – Vi bråker kanskje litt mer.

Elevene ved Teaterhøjskolen Rødkilde er litt eldre enn elevene ved Solbakken folkehøgskole, men de hadde mye å lære av hverandre i den uken de var sammen. Bilde Siri Thorson

Elevene ved Teaterhøjskolen Rødkilde er litt eldre enn elevene ved Solbakken folkehøgskole, men de hadde mye å lære av hverandre i den uken de var sammen. Bilde Siri Thorson

Det er ikke kun alkoholregler og åpenhet som skiller danskene og nordmennene. De er også ulik i alder. Lars Kristian er 19 år, slik svært mange norske folkehøgskoleelever er det. I Norge er det mange som velger å gå på folkehøgskole rett etter videregående skole. Martha er 26 år og dermed litt eldre enn gjennomsnittalderen på Teaterhøjskolen Rødkilde, som er på 22 år.

I Danmark får man ikke studiestøtte for å gå på folkehøgskole. De fleste elever har derfor jobbet noen år for å få råd til å gå på folkehøgskole.

Rektor gikk på folkehøgskole i Danmark

Samarbeidet mellom Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole er forholdsvis nytt, men rektor ved Solbakken folkehøgskole, Harald Thompson Rosenstrøm, er godt kjent med den danske folkehøgskolen. Han er nemlig tidligere elev ved Teaterhøjskolen Rødkilde. Og Jacob var en av hans medelever.

Harald Thompson Rosenstrøm, rektor ved Solbakken folkehøgskole, har selv vært elev ved Teaterhøjskolen Rødkilde.

Harald Thompson Rosenstrøm, rektor ved Solbakken folkehøgskole, har selv vært elev ved Teaterhøjskolen Rødkilde.
Bilde: Solbakken folkehøgskole

Folkehøgskolen som skoleslag startet i Danmark for 175 år siden og det er mange likhetstrekk mellom de danske og de norske folkehøgskolene. På tross av dette så er det lite samarbeid mellom de enkelte folkehøgskolene på tvers av landegrensene. Samarbeidet mellom Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole er derfor unikt.

Teaterhøjskolen Rødkilde ligger på Møn sør i Danmark

Teaterhøjskolen Rødkilde ligger på Møn sør i Danmark

Solbakken folkehøgskole ligger på Skarnes nær Kongsvinger i Norge

Solbakken folkehøgskole ligger på Skarnes nær Kongsvinger i Norge

– Harald så på dette som en overskuddsgreie. Det var ham som mente vi burde besøke hverandre og han så det som en ressurs for både elevene og for skolen, forteller Siri.

Som skuespiller på du leve i øyeblikket

– Selv om vi er ulike så er vi også like

Både Siri, Jacob, Martha og Lars Kristian er fornøyde med det de har lært på den uken de har vært sammen. Alle elevene ble delt inn i mindre grupper som hadde både en dansk og en norsk teaterlærer.

Alle elevene ble delt inn i mindre grupper som fikk 24 timer til å skrive og lære seg et skuespill på åtte minutter. Her er det Lars Kristians gruppe som viser fram stykket sitt

Alle elevene ble delt inn i mindre grupper som fikk 24 timer til å skrive og lære seg et skuespill på åtte minutter. Her er det Lars Kristians gruppe som viser fram stykket sitt

– Vi kjente ikke dem vi skulle være i workshop med, forteller Siri. – Vi hadde ikke lang planleggingstid og måtte være veldig lyttende.

– Det er også en utveksling for oss lærere, mener Jacob. – Vi fikk skapt en helt ny form for undervisning sammen. Den kan vi nå ta med videre.

Lars Kristian mener det har vært både lærerikt og utfordrende å være sammen med like mange dansker som nordmenn. – Det er litt rart å plutselig bli dobbelt så mange elever.

Martha peker på at skuespill handler om mennesker og relasjoner.

– Man lar seg inspirere av en annen kultur og får en øyeåpner. Folkehøgskole handler om å lære seg selv å kjenne og nå har vi vært på en dannelsesreise utover selve skuespillfaget.

Marthas gruppe hadde i oppdrag å inkludere en redningsvest i teaterstykket sitt

Marthas gruppe hadde i oppdrag å inkludere en redningsvest i teaterstykket sitt

 

– Selv om vi er ulike så er vi også like. Det har vært koselig å kjenne på samhørigheten mellom elevene på de to skolene, mener Lars Kristian.

Sosialt sammen

Utover det faglige så fikk elevene også tid til å være sosiale sammen. De var blant annet en tur i Oslo der de fikk vært på sightseeing og fikk sett teaterstykket Lazarus på Nationalteatret. For Martha var dette ekstra viktig. Hun vurderer nemlig å studere videre i Norge, gjerne på en av de norske teaterutdanningene.

De danske elevene fikk også sett litt av Oslo

De danske elevene fikk også sett litt av Oslo. Her på taket av operaen. Bilde: Siri Thorson

Det er mange likheter mellom Teaterhøjskolen Rødkilde og Solbakken folkehøgskole. Begge er forholdsvis små skoler som ligger et stykke unna større byer.

– Begge skoler er veldig små så det blir veldig tett også med personalet, forteller Lars Kristian. – Man blir jo venner med alle. Det er en intens boble på skolen.

Han anbefaler alle å ta et år på folkehøgskole. – Man får være seg selv på en helt unik måte.

Martha er enig. – Det er også en annen måte å få et innblikk i relasjonen mellom underviser og elev. Lærerne er mennesker som har lyst til å engasjere seg i deg som elev. Om man har et leit bilde av det å gå på skole så får man et helt nytt blikk på skolen når man går på folkehøgskole.

– Jeg er utrolig glad for at jeg kom inn på en liten folkehøgskole, sier Lars Kristian. – Det er et pluss på alle måter å gå på en liten skole.

Solbakken folkehøgskole. Bilde Kari Gjerstadberget bilde av Klara Glosli og Jeppe Rydell

Klara Glosli fra Solbakken folkehøgskole og Jeppe Rydell fra Teaterhøjskolen Rødkilde viser fram flaggene sine. Bilde: Kari Gjerstadberget ved avisen Glåmdalen.

Dette er ikke det siste elevene fra Solbakken folkehøgskole har sett til elevene ved Teaterhøjskolen Rødkilde. Til våren går nemlig turen motsatt vei. Da reiser elevene fra Skarnes til Møn i Danmark og nye teaterfaglige utfordringer på dansk og norsk.

325