Til hovedinnhold

- Som skuespiller må du leve i øyeblikket

– Gjennomsnittlig bruker vi over 90 prosent av tida vår på å tenke på fortid eller fremtid. Som skuespiller er det viktig å leve i nåtid og være tilstede i øyeblikket. Den evnen må trenes, sier Endre Haukland.

 

Endre er inspektør og lærer på Solbakken folkehøgskole på Skarnes. De siste månedene har han reist Norge rundt og besøkt videregående skoler med dramalinje.

– Jeg har reist fra Alta i nord til Vågsbygd i sør. Totalt har jeg besøkt godt over 20 av de 28 videregående skolene med dramalinje, sier han.

– Det føles litt unikt å få komme innom så mange skoler i hele landet. Som gjesteforeleser har jeg fått et solid innblikk i hva som rører seg rundt i landet, legger han til.

 

Endre

– I den videregående skolen er mye av arbeidet motivert av karakterer, og elevene har tankene på det som kommer lenger fremme. Bekymringer er et dårlig utgangspunkt for å drive med drama, sier Endre Haukland.

Les mer om Solbakken folkehøgskole

Kreative fag læres best uten press

– I den videregående skolen er mye av arbeidet motivert av karakterer, og elevene har tankene på det som kommer lenger fremme. Bekymringer er et dårlig utgangspunkt for å drive med drama, sier Endre.

Det samme gjelder teaterutdanninger ved ulike høgskoler.

– Det er bare i folkehøgskolen at elever har mulighet til å jobbe på fulltid uten et slikt press. Det gir et godt utgangspunkt for utvikling i dramafaget, sier han, og legger til at det samme gjelder for andre kreative fag som for eksempel musikk og kunst.

– Et miljø uten press er rett og slett et bedre miljø å jobbe i.

– Det gamle slagordet til folkehøgskolen, «frihet til å lære», likte jeg utrolig godt. Det oppsummerer akkurat hvordan vi jobber, sier Endre.

I sine besøk på de videregående skolene underviser Endre i Meisner-teknikk, en skuespillerteknikk som vanligvis ikke brukes på videregående skoler.

– Kort fortalt handler teknikken om å flytte fokus bort fra seg selv, og i stedet plukke opp impulser fra partneren man spiller med, forklarer Endre.

 

https://vimeo.com/111001199

 

– Folkehøgskolen har mye å lære den vanlige skolen

Spennende metode

– Det er en fin teknikk å lære seg for å ha bedre utholdenhet som skuespiller. Skal du klare å leve i øyeblikket gjennom hele stykket er dette en god forståelse å ha med seg, sier Endre.

En annen teknikk, method acting, er en mer kjent skuespillerteknikk.

– Den metoden tar utgangspunkt i deg selv og rollen du spiller. Her blir det litt motsatt, sier Endre.

– Fokuset i Meisner-teknikken er på partner og ytre omgivelser, legger han til.

Selv om teknikken er ny for videregående elevene han har møtt, blir han tatt godt imot.

– Elevene synes det er spennende å møte nye innfallsvinkler til faget, sier Endre.

– Selv om det er uvant for dem snakker vi sammen underveis, og jeg prøver å få dem til å forstå hvorfor vi jobber på denne måten, sier han.

– Forhåpentligvis går de hjem fra en slik dag med godt faglig utbytte, sier Endre, og understreker at han samtidig håper å se noen av elevene igjen på Solbakken til høsten.

– Nå har de fått en smakebit på hvordan vi jobber på folkehøgskolen. Om de ønsker mer av det samme er de hjertelig velkomne til oss!

 

Elever Ski

Selv om det var litt uvant, satte elevene på Ski videregående skole stor pris på å ha Endre på besøk som gjesteforeleser.

Viktig utviklingsår

Endre var også selv elev på Solbakken folkehøgskole, før han reiste til England og studerte på LIPA.

– Folkehøgskole er et viktig utviklingsår. Ikke bare i drama, men helt generelt. Det er noe alle burde gå på, uansett interesse, sier han.

– For oss er det viktig å få elever som er interesserte i det vi holder på med, sier Endre, som mener den beste metoden for det er å vise frem nettopp en smakebit på Solbakken.

– Teaterarbeid er ikke noe man kan hvile seg gjennom. Det gjør vi altså heller ikke hos oss, selv om ikke læringen er motivert av karakterer, sier Endre.

Kanskje er det nettopp derfor læringslysten er stor på folkehøgskole.

– Hos oss har vi både elever med mye teatererfaring, og andre med liten eller ingen erfaring, sier Endre.

– Siden vi jobber med teknikker som stort sett er ukjente for de fleste, gjør det egentlig ikke så mye at de kommer med ulik bakgrunn. Noen ferske snapper opp det de lærer like kjapt som mer erfarne, sier han.

– Det eneste som trengs er egentlig mot til å hive seg ut i nye utfordringer.

 

solbakken 2

– Teaterarbeid er ikke noe man kan hvile seg gjennom. Det gjør vi altså heller ikke hos oss, selv om ikke læringen er motivert av karakterer, sier Endre Haukland på Solbakken folkehøgskole.

 

 

Trengte modnes på folkehøgskole

 

Liten skole

Solbakken er en liten folkehøgskole, med til sammen 46 elevplasser. 36 førsteårselever, og ti andreårselever. Det spesielle med skolen er også at alle elevene går på én og samme linje.

– Vi ønsker å være en liten skole, sier Endre.

– Det gjør at vi som ansatte blir godt kjent med alle elevene. Alle blir sett, og alle får tett oppfølging, sier han.

– Hver enkelt blir synlig i et så lite miljø. Det handler ikke om oss og dem, men om et stort vi.

 

Solbakken

Det er mange fordeler med å være en liten skole, synes Endre Haukland. På Solbakken er det til sammen 46 elevplasser.

 

 

En fordel å være liten

 

– Elevene har mange lærere i løpet av året, og de får en bred tilnærming til faget. Her har vi både undervisning i skuespillerteknikk, sang, dans og kor, sier han.

– Som lærere har vi alle forskjellig innfallsvinkel og bakgrunn, men vi har felles verdier som ligger i grunnen. Vi er alle fagmennesker, og har egen bakgrunn som skuespillere, dansere eller musikere, sier Endre.

– Hos oss får elevene mange solide verktøy å ta med seg videre.

Noen folkehøgskoleelever blir sikre på at de skal satse videre innen teater etter et slikt år, mens andre igjen finner ut at det ikke er noe de vil. Begge deler er lærerikt.

– Mange skuespillerutdanninger sier de ser stor forskjell på studenter med og uten et folkehøgskoleår i bagasjen, sier Endre.

– Noe av det beste med folkehøgskolen er at vi har frihet til å undervise i det vi synes trengs i enhver situasjon. Vi er ikke bundet til en spesiell fagplan, men kan jobbe grundig med de temaene vi eller elevene ønsker, sier han.

124