Til hovedinnhold

Ønsker å reversere kutt

Både Arbeiderpartiet og SV ønsker å styrke folkehøgskolen i sine budsjetter, og håper Stortinget nuller ut Regjeringens kuttforslag. 

Forrige uke la både Arbeiderpartiet og SV frem sine alternative budsjetter for 2018. Begge partiene øker her støtten til folkehøgskolene, og nuller ut Regjeringens kuttforslag.

– For Arbeiderpartiet er det helt klart at folkehøgskolene er noe Norge trenger, og det er lite framtidsrettet å kutte i tilbudet. Nå må vi stille opp for folkehøgskolene! Disse gjentatte kuttforslagene og omkampene i Stortinget må ta slutt,  sa Martin Henriksen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, under demonstrasjonen i oktober.

Arbeiderpartiet reverserer derfor Regjeringens kuttforslag på 25 millioner i sitt alternative budsjett, med teksten:

Vi vil opprettholde støtten til folkehøgskoler og studieforbundene for å bidra til utdanning og kompetanseheving også utenfor det formelle utdanningssystemet og for å skape levende lokalsamfunn.

– For Arbeiderpartiet er det helt klart at folkehøgskolene er noe Norge trenger, sier Martin Henriksen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

Les også: KrF og Venstre satser på folkehøgskole i sine budsjetter

Økt satsing fra SV

– Folkehøgskole er ikke et pauseår eller et hvileår. Det er et utviklingsår! Utdanning handler om å utvikle seg som menneske, det handler om kreativitet, verdier, å bygge folk og samfunn – og DET er det folkehøgskolene gjør, sa Audun Lysbakken i sin appell under demonstrasjonen i oktober.

Nå følger SV opp med en økt satsing på folkehøgskole i sitt alternative budsjett. De reverserer Regjeringens kuttforslag, både til kortkurs og til studiestøtte for andreårselever, til sammen 36 millioner. I tillegg øker de tilskuddet som følge av elevvekst de siste årene, med 9 millioner.

Partiet ønsker også å inkludere elever på folkehøgskole i opptrappingen til elleve måneders studiestøtte for studenter i høyere utdanning. Slik også KrF og Venstre har foreslått.

SV setter dessuten av 5,5 millioner til oppretting av to nye folkehøgskoler: Sjunkhatten folkehøgskole i Nordland, og Røros folkehøgskole.

– Folkehøgskolene er et nødvendig supplement og en viktig del av vårt utdanningsystem, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Folkehøgskolene er et nødvendig supplement og en viktig del av vårt utdanningssystem, skriver SV i sitt budsjett

Les også: SV: – Folkehøgskolene setter hele mennesket i fokus 

 

Tydelig fra KrF og Venstre

Budsjettforhandlingene med Regjeringen er igang, og både KrF og Venstre er tydelige i sine budsjetter på at de ønsker å øke støtten til folkehøgskolene.

– Både KrF og Venstre er tydelige på at de ønsker økt støtte til folkehøgskolene. Det lovet de under demonstrasjonen i oktober, og det bærer også budsjettene deres preg av. Nå er det flott at også Arbeiderpartiet og SV følger etter. Vi er optimistiske med tanke på utfallet av budsjettforhandlingene, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

125