Til hovedinnhold

KrF og Venstre satser på folkehøgskole i sine budsjetter

Både KrF og Venstre øker satsingen på folkehøgskole i sine alternative budsjetter, og reverserer Regjeringens kuttforslag. Det lover godt for budsjettforhandlingene.

Denne uken la både KrF og Venstre frem sine alternative budsjetter for 2018. Begge partiene følger opp det de lovet i valgkampen, og øker satsingen på folkehøgskole. De nuller også ut Regjeringens kuttforslag i forslaget til Statsbudsjett for 2018.

– Vi trenger ikke mindre folkehøgskole i Norge, vi trenger mer! Hvordan kan man kutte til et skoleslag som er med på å gi personlig utvikling, modning, fantastiske opplevelser – og som er utrolig viktig for de som ønsker et frirom, sa Knut Arild Hareide i sin appell under folkehøgskolenes demonstrasjon foran Stortinget i oktober.

Både Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande var ivrige deltagere under folkehøgskolenes demonstrasjon utenfor Stortinget mot Regjeringens kuttforslag. Nå viser også partiene i sine alternative budsjett at de vil satse på folkehøgskole.

Les også: Dramatisk kutt for folkehøgskolene

Økt satsing fra KrF

Nå følger KrF opp dette i sitt budsjett. De reverserer Regjeringens kuttforslag, både til kortkurs og til studiestøtte for andreårselever. I tillegg øker de tilskuddet som følge av elevvekst de siste årene, med 9 millioner.

Partiet ønsker også å inkludere elever på folkehøgskole i opptrappingen til elleve måneders studiestøtte for studenter i høyere utdanning.

Elevtallet på Setesdal folkehøgskole skal økes, og partiet setter i tillegg av midler til planlegging av oppstart av en ny folkehøgskole i Evje med fokus på helse.

– Folkehøgskolene står KrFs hjerte nært, sier partileder i KrF, Knut Arild Hareide.

Les også: KrF: – Det viktigste året i livet

– Viktig for Venstre

– Folkehøgskole gjør deg til et helt menneske! Et menneske som bryr seg, som er engasjert, og som vil påvirke samfunnet, sa Trine Skei Grande i sin appell under folkehøgskolenes demonstrasjon i oktober. Her gikk hun langt i å love reversering av Regjeringens kuttforslag, noe som også er synlig i partiets alternative budsjett:

Venstre foreslår å reversere Regjeringens kuttforslag både til kortkurs og til studiestøtten for andreårselever, til sammen 36 millioner.

Partiet ønsker også å inkludere elever på folkehøgskole i opptrappingen til elleve måneders studiestøtte for studenter i høyere utdanning.

I tillegg setter partiet av 5 millioner til oppstart av en ny folkehøgskole.

– Dagens ungdom i «generasjon prestasjon» trenger skoler som kan bidra til å styrke allmenndannelsen og som kan bygge det kritiske mennesket. Her bidrar folkehøgskolene med et viktig tilbud, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Les også: Venstre: – Vi trenger langt flere folkehøgskoler

– Spennende forhandlinger

– Både KrF og Venstre er tydelige på at de ønsker økt støtte til folkehøgskolene. Det lovet de under demonstrasjonen i oktober, og det bærer også budsjettene deres preg av. Vi er optimistiske foran budsjettforhandlingene de nå skal inn i med Regjeringen, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

De øvrige opposisjonspartiene legger frem sine budsjetter i neste uke. Også flere av dem har lekket at de legger opp til økt satsing på folkehøgskole og reversering av kuttforslaget til Regjeringen.

461