Til hovedinnhold

Ny undersøkelse: Folkehøgskole er det beste skoleslaget, også under korona

Fornøyde elever på juleball på Karmøy folkehøgskole. Foto: Torkild Groven

I fjor var folkehøgskoleelevene mer fornøyde enn studenter ved noe annet skoleslag i Norge. Det er spesielt trivselen på skolene, dyktige lærere og elevenes personlige utvikling som ga denne høye tilfredsheten med norske folkehøgskoler.

Analysebyrådet EPSI undersøker hvert år tilfredsheten med norsk utdanning. Folkehøgskolene skårer hvert år høyt på tilfredshetsundersøkelsen – og høyere enn andre skoleslag.

Tilfredsheten med folkehøgskolene sammenlignet med universiteter og høgskoler. EPSI-undersøkelsen 2021.

Fornøyde med det sosiale miljøet

Det er elevene som gikk på folkehøgskole siste skoleår som har sagt sin mening i EPSIs årlige tilfredshetsundersøkelse. De gikk på folkehøgskole midt i en koronatid der folkehøgskolene skilte seg ut fra andre skoleslag. På folkehøgskolene kunne elevene være sosiale og tett sammen i motsetning til virkeligheten på mange universiteter og høgskoler.

Det er derfor ikke rart at folkehøgskoleelevene er spesielt fornøyde med det sosiale miljøet på skolen. Mange folkehøgskoleelever følte seg nok ekstra heldige i fjor som kunne oppleve et tilnærmet normalt folkehøgskoleår i en tid der mange venner måtte sitte alene på studenthybler rundt om i landet.

Folkehøgskoleelevene var ekstra fornøyde med det sosiale miljøet på folkehøgskolene. Bilde: @christinaedvar fra Grenland folkehøgskole

Les også:

10 spørsmål og 10 svar til deg som vil søke folkehøgskole nå

Fornøyd med personalet

Elevene på norske folkehøgskoler var svært fornøyde med personalet på skolene. Det var spesielt lærernes evne til å engasjere som fikk høy skår, men også personalets imøtekommenhet og serviceinnstilling skårte høyt.

Elevene på norske folkehøgskoler bor på skolene og mange får derfor et nært forhold til lærerne og resten av personalet. I fjor opplevde enda flere elever at de fikk et faglig løft enn året før.

Påstander om året på folkehøgskole. EPSI 2021

Nedgang for studieturer

Et område der det var en stor nedgang i tilfredsheten for fjorårets elever var med studieturene. Der studieturene tidligere år har skårt over 80 så skårte de kun 66,6 på undersøkelsen blant fjorårets elever.

De fleste studieturer ble enten endret eller avlyst på grunn av koronasituasjonen i Norge og verden i fjor. Det er derfor ikke så rart at de fikk såpass lav skår blant fjorårets elever. Studieturer i inn- og utland oppleves av mange folkehøgskoleelever som en viktig del av skoleåret. Mange elever var antakelig skuffet over at de ikke fikk den planlagte studieturen selvom de var fornøyd med året på folkehøgskole generelt.

På grunn av korona måtte folkehøgskolene endre eller avlyse mange av studieturene i fjor. Dette gjorde at fjorårets elever ga studieturene lavere skår enn tidligere år. Bilde: Global Active ved Nordhordland folkehøgskole.

Les også:

Mor: - Opplever at det er tryggere å reise med folkehøgskolen

EPSI

EPSI Rating lager hvert år en undersøkelse av tilfredsheten med norsk barnehage, skole og høyere utdanning. Dette sier de om folkehøgskolene i årets undersøkelse:

– Kompetente og engasjerte lærere i kombinasjon med meget godt sosialt miljø bidrar til at mange sitter igjen med et minne for livet, fortsetter Høst. Det er også tydelig at året på folkehøgskole har gitt elevene et faglig løft innen deres fordypningsområde, vært med på å gjøre dem mer selvstendige, samt at det har skaffet dem verdifulle bekjentskaper og nettverk. I det store og hele evner folkehøgskolene å levere på forventningene og vel så det.

Les årets EPSI undersøkelse

Se oversikt over alle linjer på alle folkehøgskoler

Vil du på folkehøgskole til neste år? Da er det lurt å søke tidlig for å sikre deg plass. Se oversikt over alle linjene på alle folkehøgskolene her.

Finn din linje
1400