Til hovedinnhold

- Klart vi kan påvirke!

Med klare krav møtte folkehøgskoleelever opp utenfor Stortinget. Foto: Nora Sølvik Lemriri

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.

Bærekraft

  • Folkehøgskolene ble i 2019 enige om et felles vedtak for å støtte opp om FNs bærekraftsmål. 
  • Denne aksjonen knytter seg spesielt til mål 1 og 10: Utrydde fattigdom og mindre ulikhet.
  • Elevene synes også et nytt mål burde inkluderes i listen: avskaffe ekstrem rikdom

Hva vil vi ha?

600 milliarder dollar!

Når vil vi ha det?

NÅ!!

På under 24 timer har de godt over 50 folkehøgskoleelevene planlagt markeringen utenfor Stortinget i fellesskap. Med hjelp fra organisasjonene Changemaker, Spire og KFUK-KFUM Global har de jobbet med temaene globalt medborgerskap og FNs bærekraftsmål. Aksjonen er en markering MOT kapitalflukt, FOR åpenhet.

– Vi har hatt mye fokus på kapitalflukt i samtalene disse dagene. De 600 milliardene dollar som forsvinner ulovlig på denne måten i verden hvert år kunne for eksempel bidratt til at vi raskere når bærekraftsmålene, forteller Sindre Roald Kvam, elev på linja SE:Oslo ved Rønningen folkehøgskole.

Stort engasjement

Elevene kommer fra forskjellige skoler og nokså ulike linjer. Felles har de alle et sterkt engasjement.

– Det har vært utrolig kjekt å møte så mange andre engasjerte ungdommer, fra ulike skoler. Hele seminaret har vært utrolig lærerikt, fortsetter Sindre.

– Det er veldig befriende å være sammen med så mange engasjerte, supplerer Veronika Hildebrandt-Paulien fra Sogndal folkehøgskule. Hun er stipendiat på linja Friluftsliv Noreg og sitter i tillegg i bærekraftskomiteen på skolen.

 

flere elever med bannere om skatteparadis. Roper engasjert
Med egenlagde bannere var det mye engasjement hos de mange elevene utenfor Stortinget. Målet er større åpenhet og mindre kapitalflukt.

– Av de tre organisasjonene har vi fått veldig nyttig opplæring i det å arrangere en aksjon. Det er noe vi tar med oss tilbake til skolen med ideer om hva vi kan gjøre lokalt der, fortsetter hun.

– Ikke minst har vi fått et veldig godt nettverk. Hvis vi skal arrangere noe selv vet jeg nå hvem jeg bør kontakte, sier Sindre.

Det har vært utrolig lærerike dager! Jeg tar med meg masse ny motivasjon tilbake til folkehøgskolen.

Veronika Hildebrandt-Paulien og Sindre Roald Kvam foran Stortinget, nærbilde
Veronika og Sindre synes det har vært veldig inspirerende å møte så mange engasjerte ungdommer fra ulike folkehøgskoler. De reiser tilbake til sine skoler med masse ny motivasjon.

Større åpenhet

I planleggingen av aksjonen tok elevene utgangspunkt i Changemakers kampanje mot kapitalflukt, men har moderert kravene noe slik at de ble deres egne. Til Stortinget hadde de med seg følgende krav:

  1. Justiskomiteen må arrangere en åpen, muntlig høring om temaet
  2. Vi må hindre hemmelighold og ta et oppgjør med praksiser som tilrettelegger for kapitalflukt

Ut fra Stortinget kom Sveinung Stensland fra Høyre, andre nestleder i justiskomiteen. Til jubel fra elevene kunne han fortelle at det første kravet allerede er innfridd, og at en slik høring arrangeres midt i januar. Stensland håpet å se igjen flere av elevene der.

Sveinung Stensland med ryggen til, foran alle de fremmøtte elevene foran Stortinget.
Det skapte stor begeistring da Sveinung Stensland fra Høyre og justiskomiteen kom ut og fortalte at det første kravet til elevene allerede var innfridd. Helt til høyre i bildet står også Andreas Sjalg Unneland fra SV, også han i justiskomiteen, som holdt en egen appell på markeringen.

Det er utrolig bra at det første kravet vårt allerede er oppfylt! Nå håper vi det samme skjer med det andre, sier Veronika.

«Skatten som skulle til alle mann»

Under seminaret var det lagt opp til at elevene skulle planlegge og gjennomføre en aksjon, men innholdet i den har de satt sammen helt på egenhånd. De delte seg inn i ulike grupper, og på få timer laget de bannere og plakater, skrev appeller, øvde på slagord og kontaktet politikere.

En egen variant av Egners Røvervise diktet de også:

Vi lister oss så stilt på tå
når vi skal ut å røve
Vi røver ikke det vi må
eller vi behøver
600 milliarder spenn
får ikke en eneste venn
Men ellers så tar vi så mye vi kan
av all skatten som skulle til alle mann

Vi ankom advokatens hus
og spurte om råd om penger
For han som jo studerer juss
Han vet godt hva vi trenger
Smutthullene i lovens navn
kan gi oss penger i bøtter og spann
Men ellers så tar vi så mye vi kan
av all skatten som skulle til alle mann

Engasjert?

Det finnes flere linjer på folkehøgskole som handler om globalt engasjement, bærekraft og solidaritet. Les mer om de ulike tilbudene under.

Solidaritet, bærekraft og miljø på folkehøgskole
321