Til hovedinnhold

Folkehøgskolene har de mest fornøyde elevene

For sjette år på rad har analysebyrået EPSI målt at elevene på folkehøgskoler er de mest fornøyde elevene. Godt faglig innhold og bra sosialt miljø er de viktigste årsakene til så tilfredse elever.  

En ny måling av tilfredsheten gjennom utdanningsløpet ble gjennomført av EPSI Rating i fjor høst. Folkehøgskolene får gode skussmål fra tidligere elever, mens elever ved høyskoler og universiteter er relativt sett mindre tilfredse.

– Elevene ved norske folkehøgskoler oppgir at de er meget godt tilfreds med året på folkehøgskole, sier Fredrik Høst (til venstre). Her i samtale med elever ved Holtekilen folkehøgskole.

Godt faglig innhold og godt sosialt miljø

– Vi ser at elever ved norske folkehøgskoler fortsatt oppgir at de er meget godt tilfreds med året på folkehøgskole, sier Fredrik Høst i EPSI Rating Norge.

– Ifølge elevene så har folkehøgskolene et godt faglig innhold og relevante studieturer. Dette i kombinasjon med et godt sosialt miljø på folkehøgskolene har gitt mange elever et verdifullt nettverk samt en økt motivasjon og lyst til å lære, forklarer Høst.

Overgår forventningene

Etter seks år på rad med målinger, kan altså folkehøgskolene fortsatt skilte med en høy elevtilfredshet. Målingen i 2017 bekrefter resultatene fra tidligere studier om at folkehøgskolene i større grad enn universiteter og høyskoler klarer å overgå elevenes forventninger.

For sjette år på rad viser målinger at folkehøgskolene har mer fornøyde elever enn universiteter og høyskoler. Kilde: EPSI Rating Norge

Resultatet fra EPSI-målingen viser tydelig at folkehøgskolene er skoler der det er et meget godt miljø, og hvor det er høy trivsel. Elevene ved folkehøgskolene forteller dessuten at de er godt fornøyde med det faglige innholdet og at de opplever de ansatte ved folkehøgskolene som både engasjerte og kompetente.

Elevene trekker frem relevante studieturer som en av grunnene til at de er så fornøyde med året sitt på folkehøgskole.

Se alle linjene på alle folkehøgskolene
324