Til hovedinnhold

Norges mest fornøyde elever

For femte år på rad viser målinger gjort av analysebyrået EPSI at folkehøgskolene har de mest fornøyde elevene i Norge. Med en indeksskår på nesten 79 av 100, er kundetilfredsheten blant studenter i høyere utdanning absolutt størst på folkehøgskolene.

– Dette er resultater helt i toppen av det vi har målt når det gjelder kundetilfredshet, uansett bransje, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI. – Tilfredsheten er for eksempel på høyde med den til Skandiabanken, Chess og Flytoget, og havner med det i en divisjon med aktører som over lang tid har lykkes med å skape gode kundeopplevelser.

– Lojaliteten elevene føler til folkehøgskolen sin er tilsynelatende også meget sterk. Hele to av tre sier at de er helt sikre på at de både ville valgt samme skole på nytt, og at de ville anbefalt folkehøgskole til andre. Dette er tall andre utdanningsinstitusjoner burde vært spesielt misunnelige på, sier Høst.

Finn din linje – se oversikt over de ulike fagene her >>

f_hoest_1

– Folkehøgskolene oppnår tall som de andre utdanningsinstitusjoner burde være spesielt misunnelige på, forteller Fredrik Høst, daglig leder i analysebyrået EPSI.

Roser personalet

Samlet sett skårer gruppen «høyere utdanning» 67 av 100 på kundetilfredshet blant sine studenter. Med nesten 79 poeng skiller folkehøgskolene seg markant ut. Spesielt høyt skårer skoleslaget på opplevd servicekvalitet. I dette begrepet medregnes både faglærernes evne til å engasjere, de ansattes evne til å gi råd og veiledning, samt det sosiale miljøet på skolen.

– Generelt viser våre studier at nærhet mellom kunde og leverandør slår positivt ut på kundeopplevelsen. Jeg har ikke selv gått på folkehøgskole, men tilbakemeldingene i målingen forteller oss at nærheten mellom elev og lærer har stor betydning, sier Fredrik Høst.

Sammenlignet med universiteter og høgskoler hvor studentene fort opplever å bli en del av mengden i en stor forelesningssal, er folkehøgskolene opptatt av å se den enkelte elev. Det gir helt klart også utslag i undersøkelsen. Hverdagen på en folkehøgskole bidrar til en mye tettere kontakt med lærerne enn det elevene er vant til fra tidligere skolegang, noe som ifølge undersøkelsen gir positive utslag.

– Denne målingen forteller meg at elevene på folkehøgskolene i stor grad opplever at de utgjør en viktig del av en gruppe, hvor de må delta. Ved å bo på skolen er det vanskelig å melde seg ut av miljøet, og over tid vil jeg anta at det skapes sterke relasjoner både mellom elever og mellom elever og lærere. Dette bidrar til sterk tilhørighet og i et godt miljø noe som betyr mye for elevenes trivsel, sier Høst.

Vil du vite mer om folkehøgskole? Bestill katalog her >>

mette-rostum-studio3-jpg

– Det har aldri vært mer populært å gå på folkehøgskole, sier Mette Røstum, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene.

Populære som aldri før

I høst startet nærmere 7600 elever på de 80 norske folkehøgskolene. Det tilsvarer over 11 prosent av et årskull, og er flere enn det Forsvaret har inne til førstegangstjeneste. Mye kan tyde på at det er storfornøyde elever som stadig rekrutterer venner til skoleslaget.

– Det har aldri vært mer populært å gå på folkehøgskole, sier Mette Røstum, informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene.

– Fornøyde elever er nok den aller beste markedsføringskanalen vår. De reiser hjem og forteller om folkehøgskolen til yngre søsken og venner som også får lyst til å dra på folkehøgskole, sier hun.

Elevengasjementet kommer også tydelig frem i sosiale medier. Under hashtaggen #fhsliv finnes det godt over 100 000 innbydende bilder fra hverdagen på folkehøgskolene.

Har du spørsmål? Kontakt oss >>

– Folkehøgskolene har også vært flinke til å holde seg oppdaterte, både faglig og innholdsmessig, sier Røstum, og viser til opprettelsen av nye linjer de siste årene innen både esport, spillutvikling og cosplay. 

– Med over 550 linjer tilbyr skolene noe for enhver smak! I tillegg er selve undervisningsformen på folkehøgskolene tilpasset det morgendagens arbeidsmarked trenger. Hos oss er det ikke pugging som står i sentrum, men samarbeid og moderne problemløsning, sier hun.

Noe av årsaken til elevveksten hos folkehøgskolene ligger nok også i det økende presset mange ungdommer opplever, både i skolesammenheng og i samfunnet generelt.

– Mange elever trenger et år uten karakterer og eksamen etter stort press på videregående skole. Dette året kan gi elevene læringsgleden tilbake før de for eksempel begynner på universitet eller høgskole, sier Røstum.

– Undersøkelser viser at elevene er mye mer motivert for videre utdanning etter et år på folkehøgskole, legger hun til.

Lyst til å gå et år på folkehøgskole? Finn din skole her >>

Noe av det elevene peker på som viktig med året på folkehøgskole, er at de skaffer seg et verdifullt nettverk. Foto: Bård Ek.

Nettverk og faglig tyngde

– Noe av det elevene peker på som viktig med året, er at de skaffer seg et verdifullt nettverk, sier Høst.

Det gjelder nok både faglig og sosialt. Undersøkelsen viser også at folkehøgskoleåret på mange måter overgår elevenes forventninger, og på et punkt er det relativt tydelig. Det faglige utbyttet man får gjennom året er mye høyere enn forventet.

– Den gjennomsnittlige folkehøgskoleeleven svarer at han er spesielt fornøyd med det faglige innholdet på linjene, personalets engasjement, og ikke minst lærernes kompetanse, sier Fredrik Høst.

– Folk flest oppfatter nok folkehøgskole som en skole med lav faglig kvalitet, og heller som et sted der man puster ut etter videregående skole og har det gøy. Våre målinger som er basert på intervjuer med elever, forteller oss egentlig noe helt annet. Ja, de har det gøy, men undersøkelsen viser at folkehøgskoleåret langt fra er noe «år på leirskole». Derimot er det både faglig utviklende og engasjerende, avslutter Høst.

Hva koster et år på folkehøgskole? Finn informasjon om pris her

1532